Miten rahoitusta haetaan?

Rahoituksen hakuaika on jatkuva. Universitas-rahoituksen myöntämisestä päättää kuusihenkinen ohjausryhmä, johon kuuluu ylioppilaskunnan edustajia.  Ohjausryhmä myöntää avustuksia sitä mukaa kuin avustukset saapuvat. Syksyllä alkavien projektien kohdalla hakemukset olisi hyvä toimittaa huhtikuun loppuun mennessä.  Hakemusten käsittelyyn on hyvä varata aikaa muutamia viikkoja.

Rahoitus myönnetään vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen universitas@nulloyy.fi, ja siihen täytyy sisältyä

 • hankkeen nimi
 • järjestäjä ja hankkeen koordinointi
 • hankkeen kuvaus
 • hankkeen aikataulu
 • tavoitteet
 • kohderyhmä(t)
 • mahdolliset yhteistyökumppanit ja heidän yhteystietonsa
 • hankkeen jatkuvuus
 • henkilöresurssit
 • haettava rahasumma budjetoituna
 • yhteyshenkilö.

Hakemuksen tekemiseen ja budjetointiin voi pyytää apua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen universitas@nulloyy.fi.

Oppiaineen tai muun yhteistyökumppanin yhteyshenkilö täytyy nimetä, jos projekti liittyy tiettyyn opintojaksoon tai jos kumppani osallistuu jollakin tavalla projektin kustannuksiin. Kannustamme ainejärjestöjä suunnittelemaan projekteja yhdessä oppiaineen, laitoksen tai osaston kanssa.

Hyväksytyistä hankkeista laaditaan hankkeen vastuuhenkilön toimesta loppuraportti, jossa kuvataan hankkeen toteutuminen ja vaikuttavuus sekä hankkeen ja kustannusten toteutuminen.