Universitas Oulu rahoittaa tällä hetkellä monia hyvin erilaisia opiskelijavetoisia projekteja. Projektien kautta opiskelijat pääsevät itse muokkamaan yliopistokokemustaan sekä vaikuttamaan oppimissisältöihin, -menetelmiin ja ympäristöihin. Samalla edistetään Oulun yliopiston näkyvyyttä. Universitas-toiminta painottuu yliopiston strategisiin kehittämispisteisiin: opintojen sujuvuus, työelämärelevanssi ja kansainvälistyminen.

Formula Student Oulu ry – yliopisto mukaan kansainväliseen insinööritaitojen kilpailuun

Formula Student on kansainvälinen insinööritaitojen kilpailu, jossa eri yliopistojen joukkueet mittelevät taitojaan kilpa-auton kehityksessä. Tehtävänä kilpailussa on kehittää ja rakentaa mahdollisimman nopea, turvallinen, kustannustehokas ja ympäristöystävällinen kilpa-auto. Joukkueet suunnittelevat ja rakentavat autonsa käytännössä tyhjästä tietyllä aikataululla, joten kilpailu mallintaa teollisuuden tuotekehitysprosessia ja siten kehittää osallistuvien tekniikan opiskelijoiden ammattiosaamista valtavasti. Auto kehitetään tiettyjen rakenteen vaatimuksia määrittelevien sääntöjen puitteissa, mutta todella luovat ja innovatiivisetkin ratkaisut ovat mahdollisia.

Formula Student on kansainvälisesti erittäin arvostettu kilpailu ja lähes kaikista maailman huippuyliopistoista, joissa tekniikkaa opetetaan, löytyykin joukkue. Oulussa Formula Student –toimintaa ei ole aiemmin ollut. Seuraa hankkeen etenemistä FS Oulun blogissa ja Facebook-sivuilla. 

Konetekniikan opiskelijoille nykyaikainen ja omaehtoinen opiskeluympäristö

Koneinsinöörikillan hallinnoimaa, laitoksen ytimessä sijaitsevaa huonetta KO155 on käytetty hyvin vapaasti opiskeluun. Projektissa luodaan ajastaan jälkeen jääneeseen tilaan konetekniikan opiskelijoiden tarpeet huomioiva, nykyaikainen ja oppiainerelevantti opiskelutila. Oppimisympäristöstä on tarkoitus tehdä mukautuva ja sosiaalinen, mahdollistaen sekä omaehtoisen oppimisen että ryhmätyöskentelyn. Hanketta varten kerätään ja palkitaan opiskelijoiden ja henkilökunnan parhaat ideat, joista budjetin puitteissa lopulta muovataan yhtenäinen, innovatiivinen ja opiskelijaa kunnioittava kokonaisuus.

Yhdessä maaliin! Maantieteilijöiden MYPA-projekti kehittää maisterivaiheen opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja vertaistukea opintojen loppusuoralla

Maantieteen laitoksella kandidaatin tutkinnon suorittaa tavoiteltu määrä opiskelijoita, mutta maisterin tutkinnon suorittaneiden määrä ei ole ihan tavoitelukemissa. Pullonkaulana on erityisesti gradu, jonka parissa opiskelija joutuu yksin kohtaamaan monenlaisia haasteita, tunnetiloja ja löytämään tiensä usean mahdollisen kuljettavan polun väliltä. Maantieteen opiskelijat ovatkin ilmaisseet haluavansa lisätukea ja enemmän yhteisöllisyyttä gradun tekoon.

MYPA-projekti parantaa maisterivaiheen opiskelijoiden hyvinvointia lisäämällä heidän välistä yhteisöllisyyttä.  Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia, joissa pureudutaan yhdessä opiskelijoiden kohtaamiin ongelmiin ja haasteisiin.  Kolmen viikon välein järjestettävä graduryhmä tarjoaa opiskelijoille kaivattua vertaistukea. Mukaan kutsutaan myös opetushenkilökuntaa.

Research project seeks to find out what internationalization and student involvement really mean for University of Oulu students

The university community is currently working on “empty” assumptions concerning how students understand involvement, interaction and internationalization in the context of their student life. A clearer picture of student perspectives will strengthen the internationalization of our university community by allowing us to develop sound practices and knowledge.

Students’ perspectives on involvement and internationalization (SPIR) is a student-led research project by a team of Faculty of Education students that aims to gain an understanding of the perceptions of both international students and domestic students on the issues of internationalization and involvement. The research will be published and can be utilized by for facilitating and strengthening processes and activities related to internationalization. The research project draws from the knowledge and expertise available at the Faculty of Education and is driven by a research team consisting of both international and Finnish students.

Tiedeviestintäseminaari – uudenlaista verkostoitumista tiedeviestinnän opiskelijoille

Timppa ry on tiedeviestinnän maisteriohjelman ainejärjestö. Yhdistys järjestää keväällä 2014 päivän kestävän tiedeviestintäseminaariin, jossa kuullaan ammattilaisten luentoja tiedeviestinnän parissa työskentelystä sekä tieteen popularisoimisesta.  Seminaarin tarkoituksena on avartaa näkemyksiä tiedeviestinnän alalle työllistymisestä, viestinnän alasta yleensä sekä kehittää tieteen popularisoimisen taitoa.

Seminaari palvelee TIEMAn opiskelijoiden verkostoitumistarpeita koulutusnäkökulman ohella. Tällaiset seminaarit voivat poikia tulevaisuudessa työtehtäviä, joten opiskelijoiden kannalta on olennaisen tärkeää järjestää tapahtumia, jotka avaavat mahdollisuuksia verkostoitua.

Kemian opiskelijoiden tuutorointihankkeessa tuetaan 1. vuosikurssin opiskelijoiden sopeutumista yliopisto-opintoihin

Siirtyminen lukiosta yliopistomaailmaan on hankalaa. Useat opiskelijat tuntevat jäävänsä yksin kysymysten ja tehtävien kanssa. Kemian opiskelijoiden hankkeessa parannetaan opiskelijoiden fysikaalisen kemian 1. kurssin asian ymmärtämistä tuutoritoiminnan avulla. Tuutorit auttavat sekä laskennallista apua tarvitsevia kuin vaikeampien käsitteiden ja mallien ymmärryksen kanssa painiskelevia opiskelijoita. Tuutorit voivat myös vetää lankoja yhteen kyseiseen teoriakurssiin liittyvän laboratoriokurssin osalta ja lisätä näin ymmärrystä teorian ja käytännön välillä.

Tietotekniikkaa kemisteille

Diginatiivi ei tarkoita sitä, että osaa syntyessään käyttää ChemSketchiä ja muita tieteellisessä maailmassa ja alalla tarvittavia ohjelmistoja. Kemian opiskelijoiden toimesta ollaan suunniteltu atk-kurssi, jossa käydään läpi kemian opiskelijan kannalta tarpeellisia tietokoneohjelmia ja niiden hyödyntämistä opinnoissa. Sisältöön kuuluvat tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kuvaajien laatiminen sekä matemaattisten yhtälöiden ja kemian piirrosohjelmien käyttö. Kurssi on suunnattu pääasiassa 1. vuoden opiskelijoille.