Kampusselvitys tarvitsee vision tulevaisuuden superkampuksesta

Oulun kaupunki julkaisi 26. huhtikuuta Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon yhteisen suunnitteluvarausselvityksen Raksilan alueelle. 

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) mielestä selvitys jättää paljon kysymysmerkkejä. Erityisesti siitä puuttuu pitkän aikavälin visio. Selvityksestä jää epäselväksi, onko yliopiston alkuperäinen tahtotila edelleen siirtää jollain aikavälillä kaikki Linnanmaan kampuksen toiminnot Raksila-Kontinkangas -alueelle. Laajentamismahdollisuudet mainitaan 52-sivuisessa dokumentissa yhdessä virkkeessä eikä 2. tai 3. vaiheen rakentamisesta ole minkäänlaista mainintaa. 

OYY on aikaisemmin suhtautunut positiivisesti keskusta-alueen läheisyyteen muuttamiseen ja uusiin, ajanmukaisiin yliopistotiloihin. OYY on pitänyt tärkeänä, että sen vaatimat reunaehdot täyttyvät kampusta suunnitellessa. ”Opiskelijat ja henkilöstö tulee osallistaa suunnitteluun sen jokaisessa vaiheessa, kampuksella tulee olla riittävät tilat ja suunnittelussa tulee huomioida eri tieteenalojen erityistarpeet sekä pitkällä aikavälillä koko Linnanmaan kampuksen toiminnot tulee sijoittua keskustan tai Kontinkankaan läheisyyteen”, painottaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Kauko Keskisärkkä. 

OYY näkee edelleen keskustakampuksen mahdollisuutena tulevaisuuden opiskelijalle, mutta peräänkuuluttaa yliopistolta kunnianhimoisempaa visiointia. Hankesuunnittelun jatkuessa yliopiston tulee selvittää kuinka kaikki Linnanmaan kampuksen toiminnot ammattikorkeakoulu mukaan lukien siirretään vuoteen 2040 mennessä Raksila-Kontinkangas -alueelle. 

“Jos keskustan läheisyyteen mennään, niin mennään sinne kunnolla. Hyödynnetään Kontinkankaan kampuksen läheisyyttä ja tehdään alueesta tulevaisuuden superkampus”, toteaa OYY:n hallituksen puheenjohtaja Olli Joki.

 

Lisätietoja

Olli Joki
Hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta
+358 40 523 1821

Kauko Keskisärkkä
Pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta
+358 40 523 1822

 

Skip to content