Uutiset Janne Hakkarainen

Kampusten yhdistämisessä olisi paljon potentiaalia

Rehtorimme Jouko Niinimäen esitys (Kaleva 15.12.2015) yhdestä yhteisestä korkeakoulukampuksesta on herättänyt vastustusta ammattikorkeakoulun opiskelijoissa ja  henkilökunnassa (Kaleva 4.2.2016). Me ylioppilaskunnassa näemme asiassa kuitenkin valtavan paljon positiivista potentiaalia ja toivomme, että selvitystyö tehdään huolellisesti ja siihen suhtauduttaisiin mahdollisimman avoimin mielin.

Ajatukseen yhdestä korkeakoulukampuksesta sisältyy lukuisia mahdollisuuksia. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu voisivat yhdistää resurssejaan muun muassa hallinnon, kieltenopetuksen, kirjastojen ja monen muun asian suhteen. Parhaimmillaan tuloksena voisi olla valtava ja tehokas oululainen innovaatiokeskus, jonka hallinto ja opiskelijoiden tukipalvelut olisivat kustannustehokkaasti ja kattavasti järjestetyt.

Kaksoiskampus tukisi myös entistä tiiviimpää siltaopintojen suorittamista duaalimallin molemmin puolin ja sitä kautta ammatillisten valmiuksien lisääntymistä sekä amk- että yliopisto-opiskelijoilla. Aivan vähäinen merkitys ei ole myöskään henkisten raja-aitojen murtamisella, kun korkeakoulut olisivat fyysisestikin samalla kampuksella. Korkeakoulurajojen ylittävä startup- ja tuotekehityskulttuuri on totta jo nyt – mikä valtava etu yhteinen kampus myös tässä olisikaan.

Pidämme ylioppilaskunnassa tärkeänä, että avoinna oleviin kysymyksiin löydetään vastaukset ennen päätöksentekoa, ja haluamme olla mukana rakentamassa uudenlaista yhteistyötä. Ainakin opiskelijaravintoloiden kapasiteetti, ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto ja joukkoliikenteen palvelutason riittävyys ovat asioita, jotka tulisi huomioida suunnittelussa alusta asti. Isosta asiasta on siis kysymys, mutta isoissa asioissa piilee myös suuri potentiaali.

Linnanmaan yhteinen kampusalue olisi myös merkittävä valttikortti sekä kotimaisessa että kansainvälisessä kilpailussa. Rehtorimme sanoin: yhdessä tekeminen samoissa tiloissa tuottaisi lisäarvoa kaikilla mittareilla.

Kati Hannila
hallituksen puheenjohtaja

Eero Manninen
pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta