Kannanotto katusuunnitelmaan Linnanmaan alueen päätepysäkeistä

Mielestämme on hyvä, että ammattikorkeakoulun muuttoon Linnanmaalle varaudutaan rakentamalla suurempien linja-autojen liikennöinnin mahdollistavat pysäkit ja niiden vaatima lisätila.

Hyväksytty Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen kokouksessa 5. helmikuuta. 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO arvostavat hankkeen lähtökohtia. Mielestämme on hyvä, että ammattikorkeakoulun muuttoon Linnanmaalle varaudutaan rakentamalla suurempien linja-autojen liikennöinnin mahdollistavat pysäkit ja niiden vaatima lisätila. Ylioppilaskunta (ja opiskelijakunta) puoltavat katusuunnitelmaa Linnanmaan alueen pääpysäkeistä.

Ylioppilaskunta ja opiskelijakunta tahtovat kuitenkin kiinnittää erillistä huomiota tiettyihin kohtiin katusuunnitelmassa. Kommenttien taustalla on jalan tai pyörällä liikkuvien opiskelijoiden turvallisuus sekä visio Linnanmaan ja Kaijonharjun välisen liikkuvuuden lisäämiseksi.

Saavuttaessa Yliopistokatua pitkin pohjoisesta täytyy pääpysäkeille kulkea Pyhän Luukkaan kappelin pohjoispuolelta ja pysäköintialueen läpi. Reitti ei ole käyttäjille tuttu ja varsinkin pohjoisesta kuljettaessa jalan tai pyörällä opiskelijat käyttävät sen sijaan Erkki Koiso-Kanttilan autoväylää tai autoväylän kapeaa piennarta. Esitämme kevyen liikenteen väylän lisäämistä katusuunnitelmaan kappelin eteläpuolelle. Kevyen liikenteen väylä selkeyttäisi kulkua alueella ohjaten pyöräilijät ja jalankulkijat omalle väylälleen ja täten parantaisi liikenneturvallisuutta.

Toinen huomio koskee pyöräilijöiden kulkua Tietotalon sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelupisteen välisellä polulla Tietopolkua päin. Toivomme, että katusuunnitelmassa Linnanmaan pääpysäkeistä huomioitaisiin pyöräilijäystävällisyys, sillä nykyään Tieto-Sähkötalon ja YTHS:n välisellä polulla on sorapintainen polku, jonka molemmissa päissä korkeat katukivetykset. Nykyinen vaikeakulkuinen polku ohjaa pyöräilijän oikaisemaan Erkki Koiso-Kanttilan kadun ajoradan poikki. Pyöräilijöille soveltuva oikaiseva polku tekisi alueesta turvallisemman niin pyöräilijöille sekä autoilijoille ja lähellä 2T-oven bussipysäkillä bussia odottaville opiskelijoille.

Viimeinen kommenttimme koskee kokoojakatua, jota ei löydy tämänhetkisestä katusuunnitelmasta. Toiveemme on, että yliopiston 2T-pääovelta suunniteltaisiin samaan linjaan kulkeva kokoojakatu parkkipaikan läpi kohti Kaijonharjua. Kokoojakatu lisäisi ja helpottaisi huomattavasti liikkumista Linnanmaan kampusalueen ja Kaijonharjun asuinalueen välillä. Lisäksi erillinen kokoojakatu olisi kevyelle liikenteelle turvallinen ja vähentäisi kevyen liikenteen kulkemista autojen seassa parkkipaikan läpi.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) kannattavat katusuunnitelmaa Linnanmaan alueen pääpysäkeistä. Toivomme teidän ottavan kommenttimme huomioon aluekehittämisen jatkosuunnitelmissa. Ylioppilaskunta ja opiskelijakunta arvostavat kasvavien opiskelijamäärien huomiointia Oulun kaupungin julkisen liikenteen suunnittelussa.

Eetu Leinonen
OYY:n hallituksen puheenjohtaja

Anni Pirttimaa
OSAKO:n hallituksen puheenjohtaja

Skip to content