Kannanotto: Kiinteistöstrategian selvitystyö ei saa jäädyttää Linnanmaan alueen kehitystä

Ylioppilaskunta ja opiskelijajärjestöt ottavat kantaa ajankohtaiseen kiinteistöstrategiakeskusteluun.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ilmoitti viime viikolla esittävänsä yliopiston hallitukselle selvitystyön aloittamisesta koskien yliopiston kiinteistöstrategiaa. Selvityksen yhtenä vaihtoehtona nähdään Oulun yliopiston siirtäminen Oulun keskustaan.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta näkee hyvänä, että yliopisto selvittää mahdolliset vaihtoehdot kampustilojen osalta, koska jo nykyisin Suomen yliopistokiinteistöjen vuokrat ovat kestämättömällä tasolla. Korkea ja todennäköisesti remonttien myötä tulevaisuudessa nouseva vuokrataso on pois yliopiston perustehtävistä: laadukkaasta opetuksesta ja tutkimuksesta sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista.

“Tällä hetkellä monet yliopiston itseopiskelutilat ovat ruuhkaisia ja luentosaleista on pulaa, vaikka yliopistolta löytyy tuhansia neliöitä tyhjää tilaa ja yksin jo se kertoo liian korkeista vuokrista”, kommentoi ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Miriam Putula. 

Aloitettava selvitystyö ei kuitenkaan saa ylioppilaskunnan mielestä jäädyttää Linnanmaan alueelle suunnitteilla olevia investointeja. “Epävarmuus yliopiston sijainnista voi johtaa siihen, ettei kaupunki uskalla satsata esimerkiksi joukkoliikenteen parantamiseen Linnanmaalle tai että uusien opiskelija-asuntojen rakentaminen viivästyy yhdessä alueen palvelutarjonnan kehittämisen kanssa. Linnanmaalla tullaan joka tapauksessa opiskelemaan vielä seuraavat kaksikymmentä vuotta oli selvityksen lopputulos mikä tahansa ja siksi alueen kehittäminen ei voi pysähtyä”, Putula lisää.

Opiskelijoilla on oikeus hyviin, riittäviin ja terveellisiin opiskelutiloihin, mikä pitää huomioida selvitystyössä. Ylioppilaskunta toivoo, että SYK ja yliopisto käyvät rakentavaa ja vastuullista keskustelua tilanteesta sekä osallistavat laajasti opiskelijoita keskustelussa ja selvitystyössä. Opiskelijan edun on oltava selvitystyön keskiössä. 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Oulun Teekkariyhdistys ry
Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry
Oulun Lääketieteellinen Kilta ry
Finanssi ry
Oulun kasvatustieteiden kilta – Kaski ry
Oulun Luonnontieteilijät – OLuT ry

Lisätietoja: 

Miriam Putula,
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
040 523 1821

Skip to content