Kannanotto Linnanmaan urheilualueen asemakaavan muutokseen

Urheilualueen kehittäminen Linnanmaan yhteiskampuksella tarjoaisi opiskelijoille parempia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia sekä edistäisi Linnanmaan asuin- ja kampusalueen vetovoimaa.

Hyväksytty Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen kokouksessa 5. helmikuuta. 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO puoltavat Linnanmaan urheilualueen kaavamuutosta. Urheilualueen kehittäminen Linnanmaan yhteiskampuksella tarjoaisi opiskelijoille parempia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia sekä edistäisi Linnanmaan asuin- ja kampusalueen vetovoimaa. 

Ylioppilaskunta kannattaa suunnitelmaa Linnanmaan kampuksen läheisyyteen rakennettavasta hotellista tai muusta vastaavasta majoitustilasta. Ylioppilaskunnalla ja sen kanssa yhteistyötä tekevillä järjestöillä on kysyntää majoitusmahdollisuuksille Linnanmaalla. Linnanmaan urheilualueen kaavaan suunniteltu hotelli olisi opiskelijoiden käyttötarpeita varten oivalla sijainnilla. Ylioppilaskunta tukee hotellin kaavoittamista Linnanmaan urheilualueen yhteyteen, sillä opiskelijajärjestöillä on majoituspalveluille tarve ja hotelli parantaisi Linnanmaan kampusalueen vetovoimaa.

Asemakaavamuutos tulee todennäköisesti kasvattamaan autoliikennettä alueella. Ylioppilaskunta toivoo kevyen liikenteen huomioimista tulevaisuudessa Linnanmaan urheilualueella, jonka sijoittuisi nykyiselle kevyenliikenteen väylälle ja Toppilan alikulkutunnelin kohdalle. Toppilan ja Koskelan suunnalta kulkee päivittäin paljon pyöräileviä opiskelijoita Linnanmaan kampukselle, joille on taattava sujuva ja turvallinen saapuminen pyörällä.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO puoltavat Linnanmaan urheilualueen asemakaavan muutosta. Urheilualueelle kaavailtua hotellia voisivat hyödyntää myös opiskelijajärjestöt majoittaessaan ulkopaikkakunnilta vierailevia sisarjärjestöjään. Asemakaavan muutoksesta ainoa allekirjoittaneille tahoille herännyt huoli on autoliikenteen lisääntyminen ja kevyen liikenteen turvallisuus urheilualueella.

Eetu Leinonen
OYY:n hallituksen puheenjohtaja

Anni Pirttimaa
OSAKO:n hallituksen puheenjohtaja

Skip to content