Kiitos lakiuudistuksesta – seuraavaksi puretaan mielenterveyden stigma

Opiskeluterveydenhuollon palveluiden on oltava riittävästi resursoidut, ja erityisesti mielenterveysongelmiin pitää voida puuttua varhaisemmilla ja kevyemmillä toimilla.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) kiittää hallitusta ja eduskuntaa opiskelijaliikkeen pitkäaikaisesta tavoitteesta, uudesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltolaista, joka laajentaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille.

On ollut ilo huomata, että sote-uudistuksen suurten linjojen varjossa hallituksella on ollut suuri tahto vahvistaa myös opiskeluterveydenhuollon asemaa lain tasolla. Lain uudistuminen on erittäin tärkeää opiskelijoiden hyvän opiskelukyvyn ja paremman yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Laadukkaat ja riittävästi resurssoidut, ennaltaehkäisyyn perustuvat opiskeluterveydenhuollon palvelut tukevat sitä, että työelämään siirtyy työkykyisiä ja hyvinvoivia vastavalmistuneita opiskelijoita. OYY kiittää myös siitä, että YTHS:n pitkä kokemus ja erityisosaaminen korkeakouluopiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä saa arvostusta.

Nyt kun laki on viimein hyväksytty ja opiskeluterveydenhuollon rakenteet ovat kunnossa, on aika kehittää palveluiden sisältöjä. Opiskeluterveydenhuollon palveluiden on oltava riittävästi resursoidut, ja erityisesti mielenterveysongelmiin pitää voida puuttua varhaisemmilla ja kevyemmillä toimilla.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan opiskelijoiden mielenterveyden ongelmat ovat kasvaneet 2000-luvulla ja psyykkisistä oireista kärsii säännöllisesti jopa kolmasosa korkeakouluopiskelijoista. Mielenterveysongelmat heikentävät opiskelukykyä pikkuhiljaa: jos apua ei ole helposti saatavilla, lähtevät ongelmat nopeasti kasvamaan, varsinkin heikossa taloudellisessa tilanteessa. Opiskelun tukipalveluiden on oltava riittävät ja yhteistyö eri toimijoiden välillä saumatonta, jotta opiskelijat saavat ajoissa apua mielenterveyden häiriöihin.

OYY:n mielestä ensi hallituskaudella tulee toteuttaa terapiatakuu nopeuttamaan ihmisten pääsyä mielenterveyshoitoon. OYY:n tavoitteena on myös maksuton kuntoutuspsykoterapia alle 29-vuotiaille ja opiskelijoille. Terapiatakuu parantaisi mielenterveyshoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Oikea-aikaisen avun myötä oireiden ja häiriöiden syveneminen vähenee, jolloin asiakkaita voidaan hoitaa kevyemmillä ja edullisemmilla toimilla. Myös matalan kynnyksen lyhytterapioita tulee olla enemmän tarjolla.

Mielenterveyden häiriöistä puhuminen aiheuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa paljon häpeää, vaikka jopa joka toinen suomalainen kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön. OYY haluaa rohkaista jokaista osallistumaan mielenterveydestä käytävään keskusteluun ja tuomaan omia kokemuksiaan esille. Mielenterveyteen liittyvä stigma on purettava.

Oulussa 5.3.2019

Miriam Putula
hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Kauko Keskisärkkä
pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@oyy.fi, 040 5265821)

Skip to content