Uutiset Hennamari Toiviainen

Kommentti Oulun kaupungin pysäköintinormiin

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) kiittää Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluita mahdollisuudesta antaa mielipiteensä uuteen pysäköintinormiin.

Korkeakoulutuksen keskittyminen kahdelle kampusalueelle vuodesta 2019 lähtien tulee entisestään lisäämään opiskelijoille soveltuvien asuntojen kysyntää ja keskittämään opiskelija-asumista erityisesti Linnanmaan alueella. Uusi pysäköintinormi vilkastuttaa lisä- ja täydennysrakentamista, jota näille alueille tarvitaan.

Autopaikkanormin pienentäminen Oulun keskustassa ja Linnanmaan kampuksen lähettyvillä on perusteltua. Autopaikan tarpeellisuus riippuu olennaisesti julkisten liikenneyhteyksien toimivuudesta: hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä asuvat eivät tarvitse autoa, eivätkä siten autopaikkaakaan. Normi huomioi myös tulevaisuuden megatrendien, kuten yhteiskäyttöautojen ja sähköautojen, lisääntyvän käytön. OYY vaatii, että autopaikkanormia pienennetään esitettyä enemmän, erityisesti tiheästi asutuilla keskusta- ja opiskelija-asuntoalueilla.

OYY on ilahtunut siitä, että normi laajenee koskemaan myös pyöräpysäköintiä. Sekä Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksille että Oulun keskustaan tarvitaan riittävästi kunnollisia, katettuja ja turvallisen runkolukituksen mahdollistavia pyöräpaikkoja. Turvalliset pyöräpaikat yhdessä hyvin hoidettujen kevyen liikenteen väylien kanssa kannustavat osaltaan liikkuvaan ja ekologiseen elämäntapaan.

OYY myös toivoo, että autopaikkojen ja pyöräpaikkojen käyttöastetta seurataan ja tarvittaessa normiin tehdään uusia päivityksiä, jotka vastaavat todellista tarvetta.

Oulussa 16.11.2017

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (OYY)

Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri