Kunnallispoliittisen ohjelman keskiössä: opiskelijan ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan

Tavoitteenamme on, että Oulu on opiskelijan saavutettavissa sekä hyvän opiskelija-asumisen ja opiskelijan hyvinvoinnin mahdollistaja. Ohjelmassa nousee esiin se, että opiskelijat tulee ottaa huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) sekä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO ovat luoneet yhteisen kunnallispoliittisen ohjelman loppuvuodesta 2020. 

Ohjelmassa korostuu se, että Oulun tulee profiloitua houkuttelevana opiskelijakaupunkina etenkin väestön ikääntyessä, kaupunkien kilpailun kiristyessä sekä syntyvyyden laskiessa. Kaupungin on toimittava aktiivisesti opiskelijoiden rekrytoinnissa ja tehtävä tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Myös viestintään sekä suomeksi että englanniksi on panostettava. 

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu keskittävät koulutuksensa Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksille. Lähivuosien aikana Oulun kaupunki on isossa roolissa näiden alueiden kehittämisessä sekä keskusta-alueen kampusratkaisuja ja kaavasuunnitelmia tehtäessä. Mielestämme panostuksia tarvitaan muun muassa joukkoliikenneyhteyksiin, opiskelija-asumiseen, työllistymismahdollisuuksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin. 

Tavoitteenamme on, että Oulu on opiskelijan saavutettavissa sekä hyvän opiskelija-asumisen ja opiskelijan hyvinvoinnin mahdollistaja. Ohjelmassa nousee esiin se, että opiskelijat tulee ottaa huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa.

Koko ohjelman pääset lukemaan tästä.

Skip to content