Uutiset Janne Hakkarainen

Kuu Kiurusta kesään – missä kesäopinnot?

Oulun yliopistossa on jo muutaman vuoden ajan toteutettu lähes koko yliopiston laajuisesti kesäopintoja. Toimintatapa on ollut hedelmällinen sekä opiskelijoille että yliopistolle. Opiskelijat ovat voineet edistää opintojaan ympärivuotisesti, jakaa vuoden työkuormaa tasaisemmin ja turvata toimeentuloaan kesän ajaksi kun taas yliopisto on tehnyt kesällä suoritettujen opintopisteiden ja rästikurssien ansiosta huomattavan tilin yliopistojen rahoitusmallin indikaattoreilla.

Alkuun koulutusneuvoston strategiarahalla toteutettu kesäkoulutoiminta on sittemmin siirtynyt tiedekuntien vastuulle. Koulutuspoliittinen valiokunta on seurannut huolestuneena tiedekuntien hidasta reagointia kesän opetusohjelman suunnitteluun: “Yliopiston kotisivuilta löytyy edelleen ainoastaan kesän 2013 opetustiedot eikä opiskelijoilta edes kysytä mitä kursseja tai tenttejä haluaisivat tänä kesänä suorittaa!” ihmettelee valiokunnan puheenjohtaja Diana Jusola. Valiokunnan mielestä on kestämätöntä jättää kesäopetuksesta tiedottaminen jopa toukokuulle – opiskelijoiden pitää pystyä jo paljon varhaisemmassa vaiheessa suunnittelemaan opintojaan. Osalle opiskelijoista kesäopinnot voisivat olla harkittu ratkaisu valmistumisen nopeuttamiseksi, mutta tällainen toimintamalli jättää kesäkurssit hätävaraksi mikäli opiskelija jää ilman kesätöitä.

Valiokunta vetoaa myös opiskelijoihin ja toivoo, että opiskelijat käyttävät hyväksi tarjotut kesäkurssi- ja kesätenttimahdollisuudet. Kesätentteihin jätetään saapumatta huomattavan paljon, eikä tällainen toiminta motivoi henkilökuntaa tarjoamaan kesäopiskelumahdollisuuksia, vaikka se kuinka olisi tilastojen valossa yliopiston ja tiedekunnan kokonaisedun mukaista. “Kesäkurssien ja –tenttien ilmoittautumis- ja perumiskäytäntöjä voisi kyllä viilata joustavimmiksi, sillä on vaikeaa ennakoida toukokuussa elokuisia tenttipäiviä”, Jusola miettii.

Kesäkurssien tarjoaminen on äärimmäisen kustannustehokasta toimintaa ja onkin ihme, ettei aiempien vuosien hyvistä kokemuksista huolimatta kesäkurssien järjestämiseen liittyvää prosessia ole saatu kuntoon vaan sama epätietoisuus kesäopetuksen kohtalosta velloo joka kevät. Koulutuspoliittinen valiokunta toivoo tiedekunnilta nyt pikaisia päätöksiä tulevalle kesälle siten, että jokainen opiskelija voisi löytää kesän kurssitarjonnasta tutkintonsa kannalta hyödyllisiä pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja.

16.4.2014
Koulutuspoliittinen valiokunta

Lisätietoja:

koulutuspoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Diana Jusola, diana.jusola@nulloyy.fi