Kysymyksiä ja vastauksia uudesta periodijaosta

Uudistuksen pääasiallinen syy on tilankäytön ja lukujärjestystyön prosessien yhdenmukaistaminen

TL;DR: Todennäköisesti mikään ei muutu. Muutos on tilojen käyttöä koskeva tekninen asia.

Oulun ammattikorkeakoulun muuttaessa Linnanmaalle korkeakoulujen lukujärjestystyön prosesseja yhdenmukaistetaan. Tästä syystä esimerkiksi periodit tulee yhdenmukaistaa ja uusi esitys lukuvuosien 2020-2021 periodeiksi on seuraava:

0. periodi 1.8.-23.8.2020
1. periodi 24.8.-25.10.2020
2. periodi 26.10.-31.12.2020
3. periodi 1.1.-14.3.2021
4. periodi 15.3.-9.5.2021
5. periodi 10.5.-31.7.2021

Uusi periodijako on herättänyt kysymyksiä monissa opiskelijoissa. Ylioppilaskunnan toimiston väki tapasi koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sareniuksen, jonka kanssa kävimme läpi yleisimpiä uudistuksen synnyttämiä kysymyksiä ja huolenaiheita.

Oulun ammattikorkeakoulun muuttaessa Linnanmaalle korkeakoulujen lukujärjestystyön prosesseja yhdenmukaistetaan. Tästä syystä esimerkiksi periodit tulee yhdenmukaistaa, ja erityisen keskeistä on tilankäytön optimointi. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu käyttävät jatkossa joitain samoja tiloja, minkä vuoksi periodijaon täytyy olla molemmissa oppilaitoksissa sama. Jos periodijako olisi molemmissa erilainen, tilojen järkevä yhteiskäyttö hankaloituisi merkittävästi. Tiettyjä luentosaleja ei esimerkiksi voisi varata koko kurssin ajaksi, koska niissä jatkuisi edellisen periodin kurssien opetus, minkä johdosta osa tiloista olisi kokonaan tyhjillään.

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun lisäksi tiloissa annetaan avointa korkeakouluopetusta. Myös sen opetus vaatii tilaresurssia, jonka käyttöön periodijako vaikuttaa.

Tilakysymyksen lisäksi uudistukselle on myös muita syitä. Esimerkiksi yksittäisille ryhmille voidaan järjestää intensiivikursseja.

Opiskelijoilla on jatkossakin lomia. Lomaviikot sisältyvät yhteisessä mallissa periodeihin ja muutos koskettaa lähinnä ammattikorkeakoulua. Uudistuksen pääasiallinen syy on tilankäytön ja lukujärjestysstyön prosessien yhdenmukaistaminen, ei opiskelun venyttäminen kesä- ja talvilomalle. Kesäaikana ei järjestetä pakollista opetusta. Tällä päätöksellä ei ole vaikutuksia tenttien järjestämiseen.

Jo nykyisen, pitkään voimassaolleen koulutuksen johtosäännön mukaan lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7., koska yliopiston toiminta on ympärivuotista. Uusi periodijako ei muuta tätä asiaa. Opintojen alkamisajankohta ei siis ole sama kuin lukuvuoden tai edes ensimmäisen periodin alkamisajankohta. Pääsääntöisesti opetuksen on määrä alkaa edelleen vasta syyskuussa.

Uusi 0. periodi sen sijaan mahdollistaa sen, että esimerkiksi aiemmin periodien ulkopuolella järjestetyt lääketieteellisen opinnot järjestetään nyt periodijärjestelmän puitteissa. Samoin se mahdollistaa aiemmin mainitun avoimen korkeakouluopetuksen järjestämisen elokuun puolella. Ja vaikka 1. periodi alkaa jo 24.8. se ei siis tarkoita, että opetus tai orientaatioviikko alkaisivat jo silloin, vaan nimenomaan opiskelijapalautteen takia opetus alkaa vasta syyskuun puolella, jotta opiskelijoiden on helpompi hoitaa mahdolliset työ- ja asumisjärjestelyt eikä opintotuen kanssa tule ongelmia. Kyse on edelleen teknisesta muutoksesta liittyen tilavarauksiin.

Syksyllä ylioppilaskunta valitsee toistasataa uutta hallinnon opiskelijaedustajaa kaikille päätöksenteon tasoille tuomaan opiskelijoiden näkökulmaa yliopiston hallintoon. Lähtökohtaisesti kaikki haut hallinnon opiskelijaedustajaksi ovat avoimia kaikille opiskelijoille. Lisäksi syksyllä järjestetään ylioppilaskunnan edustajistovaalit, joissa opiskelijat pääsevät valitsemaan heitä edustavan 37-jäsenisen edustajiston ja kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle. Ylioppilaskunta haluaa kannustaa mahdollisimman useaa hakemaan tehtäviä.

Skip to content