Liikuntamahdollisuuksia Linnanmaan kampuksen läheisyyteen

Hanke parantaa kampusalueella ja sen läheisyydessä asuvien ja liikkuvien viihtyvyyttä niin talvi- kuin kesäaikana

Kannanotto: Kaijonlahden valuma-alueen kunnostussuunnitelma

Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO puoltavat Oulun kaupungin suunnitelmaa Kaijonlahden valuma-alueen kunnostamiseksi. OYY ja OSAKO näkevät erityisen positiivisena sen, että osana kunnostamissuunnitelmaa Kaijonlahden alueelle rakennetaan myös kunto- ja latureitti osaksi alueen asukkaiden ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia. Toteutuessaan reitti alkaa läheltä Linnanmaan kampusaluetta ja Kaijonharjua, jossa asuu paljon opiskelijoita. Kuntoreitti kulkee toiselle puolelle Pyykösjärveä ja haarautuu mahdollistaen kulkemisen esimerkiksi Auran majalle tai Ruskotunturille. Osittain valaistu reitti lisää ulkoilumahdollisuuksia myös pimeän aikaan. Myöskin valuma-aluetta kunnostetaan, jolla pyritään parantamaan Pyykös- ja Kuivasjärven vesien laatua.

OYY ja OSAKO kokevat, että hanke parantaa kampusalueella ja sen läheisyydessä asuvien ja liikkuvien viihtyvyyttä niin talvi- kuin kesäaikana. Kuntoreitti lisää ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia alueella ja veden laadun parantumisen myötä alueen uimarantoja on mieluisampi käyttää. Kuntoreittiin sisältyy myös esteetön osuus, mikä lisää ulkoilumahdollisuuksien saavutettavuutta myös liikuntarajoitteisille Linnanmaan lähiympäristössä. Hankkeen toteutuessa se edistää opiskelijoiden ja alueella asuvien terveyttä. Linnanmaan lähialuetta on tärkeää kehittää opiskelijoidenkin näkökulmasta myös siksi, että Oulun ammattikorkeakoulun vuokrasopimus Linnanmaalla jatkuu pitkään, joten opiskelijoita tulee asumaan alueella ainakin kaksikymmentä vuotta.

 

Skip to content