Maksuton koulutus vastaa moniin tulevaisuuden haasteisiin

OYY haluaa Oulun yliopiston olevan moninainen ja kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö.

Tänään 22.10. vietetään maksuttoman koulutuksen päivää.

Suomi on yksi harvoista maista, joissa korkeakoulutus on maksutonta. Koulutus ei kuitenkaan meilläkään ole ilmaista kaikille, sillä EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta tutkinto-opiskelijoilta peritään 10 000 – 13 000 € lukuvuosimaksut tutkinto-ohjelmasta riippuen. Lukuvuosimaksujen periminen on vuoden 2015 Yliopistolain muutoksen (1600/2015) peruja ja maksuja on peritty syksystä 2017 alkaen. Laki velvoittaa yliopistot tukemaan maksulliseen koulutukseen osallistuvia apurahajärjestelmällä, mutta se ei korvaa maksuja kokonaisuudessaan. EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien kansainvälisten opiskelijoiden lisäksi opiskelustaan maksavat avoimen yliopiston opiskelijat. Oulun avoimen yliopiston tarjonnan kautta tehdyt opinnot maksavat pääsääntöisesti 15€/op.

Oulussa tulevaisuuden haasteena on alueen väestönkehitys eli nuoren väestön väheneminen. Väestönkehityksen korjaamiseksi Oulu tarvitsee osaavia kansainvälisiä opiskelijoita, jotka haluavat jäädä tänne myös työelämään. Tarjoamalla maksutonta koulutusta myös kansainvälisille opiskelijoille Oulun yliopisto pysyy kilpailukykyisenä korkeakoulujen kentällä. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittäminen alueeseen vaikuttaa positiivisesti Oulun väestönkehityksen tarpeisiin. OYY haluaakin Oulun yliopiston olevan moninainen ja kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö.

Skip to content