Miriam Putula ja Teemu Virtanen edustamaan opiskelijoita yliopiston hallitukseen

Valinnan teki OYY:n edustajisto kokouksessaan 12.10.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsi kokouksessaan 12.10.2021 opiskelijaedustajat Oulun yliopiston hallitukseen kaudelle 2022–2023. Valituiksi tulivat  logopedian opiskelija Miriam Putula ja biolääketieteellisen fysiikan opiskelija Teemu Virtanen. Ehdolla tehtävään olivat myös Riikka Haataja, Ali Heikal, Antero Metso ja Anni-Maria Teirikko.

Oulun yliopiston hallitus on yliopiston ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä elin. Hallituksessa ovat edustettuina professorit, opetus- ja tutkimushenkilökunta ja muu henkilöstö sekä opiskelijat. Lisäksi yliopiston hallituksessa on myös ulkopuolisia jäseniä. Hallituksen tehtävä on päättää yliopiston taloudesta, toiminnasta, varallisuudesta ja strategiasta. Hallitus myös hyväksyy yliopiston merkittävät sopimukset ja säännöt sekä valitsee rehtorit. Hallituksella on valtaa myös koulutuksen osalta, sillä se esimerkiksi hyväksyy vuosittain tutkinto-ohjelmaportfolion, eli päättää, mitä tutkinto-ohjelmia ja kuinka monelle uudelle opiskelijalle Oulun yliopistossa vuosittain järjestetään.

Skip to content