Opetuksen ja tutkimuksen tilat turvattava Oulun yliopistollisessa sairaalassa myös jatkossa

Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta suhtautuvat avoimesti ja myötämielisesti uuden sairaalan rakennushankkeeseen. Ilmaisemme kuitenkin vielä projektin suunnitteluvaiheessa huolemme tulevien opetus- ja opiskelutilojen riittävyydestä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja Oulun kaupungille OYS2030 -hankkeeseen liittyen

Oulun kaupungin Kontinkankaan alueella on parhaillaan käynnissä OYS2030 -hanke, jonka yhteydessä nykyisen yliopistollisen sairaalan tilalle rakennetaan yli 900 miljoonan euron arvoista uutta sairaalakompleksia. Tavoitteena on maailman älykkäin ja samalla entistä tehokkaampi sairaala Pohjois-Suomen sairaanhoidon tarpeisiin. Tämänhetkisessä suunnitelmassa hanke on jaettu kahteen vaiheeseen, joista ympärivuorokautisen sairaanhoidon tilat ovat valmistumassa vuoteen 2023 mennessä. Projektin parhaillaan suunnitteilla olevan toisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoteen 2027 mennessä.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) suhtautuvat avoimesti ja myötämielisesti uuden sairaalan rakennushankkeeseen. Ilmaisemme kuitenkin vielä projektin suunnitteluvaiheessa huolemme tulevien opetus- ja opiskelutilojen riittävyydestä. Tämänhetkisissä suunnitelmissa ei ole eriteltynä selkeästi opetus- ja tutkimustilojen määrää, joiden olisi tällä hetkellä tarkoitus sijoittua pääasiassa projektin toisessa vaiheessa rakennettavaan C-taloon tai mahdollisessa jatkorakennusvaiheessa D-taloon, joka valmistuisi 2030 tienoilla. Sairaalaa rakennetaan jo tällä hetkellä ja yliopistollisiin tarpeisiin tarkoitetut tilat ovat jääneet aiemmista rakennusvaiheista kokonaan ulkopuolelle. 

Mielestämme on ongelmallista, ettei tilasuunnittelussa ole vielä tässä vaiheessa selkeitä linjauksia opetukselle, tutkimukselle ja ryhmätyöskentelylle varatuista tiloista. Viimeisimpään OYS2030-konseptisuunnitelmaan (11.11.2019) on mallinnettu alustavasti tilaa myös näille, mutta samoihin kerroksiin on suunniteltu myös monia muita sairaalan toimintoja eikä neliömääristä ole selkeitä linjauksia.

Säilyttääkseen yliopistollisen sairaalan statuksen sekä turvatakseen tasokkaan lääketieteellisen koulutuksen Pohjois-Suomen alueella näemme, että sairaalan suunnittelussa on tärkeää huomioida opetuksen ja opiskelun tilojen riittävyys. Tilojen on oltava sairaalaprojektin tavoitteita kunnioittaen riittävät, ajanmukaiset ja eri koulutuslinjojen tarpeita kunnioittavat huomioiden myös opiskelijoiden sosiaalitilat.

Erityishuomiota nykytilanteessa edellyttävät tämänhetkiset Oulun yliopiston kampustilat Kontinkankaalla, jotka ovat entuudestaan heikossa kunnossa. Kummankin nykyisen kampusrakennuksen sopimuskaudet Suomen yliopistokiinteistöjen (SYK) kanssa ovat päättymässä 2024-2027 välisenä aikana. Oulun yliopiston henkilöstö ja opiskelijat tarvitsevat toimivia ja turvallisia tiloja myös OYS2030-hankkeen siirtymäaikana vuosien 2020 ja 2030 välillä. Ylioppilaskunta arvostaa ja pitää tervetulleena, että ainakin lääketieteellisen tiedekunnan henkilöstöä ja opiskelijoita on jo huomioitu prosessissa ottamalla heidät mukaan tilojen suunnitteluun ja toivomme näin tehtävän myös jatkossa.

Lisäksi Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ry (OSASTO ry) katsoo, että opetustilojen riittävä saatavuus tulee taata moniammatillisen yhteistyön kehittämistä varten huomioiden myös ammattikorkeakouluopiskelijat. Tulevaisuudessa useat ammattikorkeakoulun sosiaali– ja terveysalan koulutuslinjojen opiskelijat tulevat työskentelemään yliopisto-opiskelijoiden kanssa, joten yhteistyötä olisi hyvä alkaa kehittämään jo opiskeluaikana.

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) ja Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat (OSASTO ry)

Eetu Leinonen
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Anni Pirttimaa
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

Hannu Halonen
Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ry:n hallituksen puheenjohtaja

Skip to content