Uutiset Janne Hakkarainen

Opintopisteitä vaikuttamisesta ja aktiivisuudesta

Syksystä 2017 lähtien jokaisella opiskelijalla tiedekunnasta riippumatta on mahdollisuus saada opintopisteitä ainejärjestötoiminnasta, hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai muusta aktiivisuudesta kuten tilatyöryhmissä työskentelystä tai opetussuunnitelmatyöhön osallistumisesta. Opiskelijat voivat saada opintopisteitä luottamustehtävistä riippuen yhdestä opintopisteestä aina kymmeneen opintopisteeseen saakka. Ylioppilaskunta on ajanut asiaa vuosia.

“Opiskelijavaikuttamisen ja opiskelijoiden aktiivisuuden yhdenvertainen tunnustaminen tiedekunnasta riippumatta on ollut OYY:n pitkäaikainen tavoite. Opiskelijavaikuttamisen ja opiskelijoiden aktiivisuuden tunnistamisessa ja tunnustamisessa oli aiemmin suuria eroja tiedekuntien välillä, joten opiskelijat olivat eriarvoisessa asemassa. Opintoaikojen rajauksen sekä muutenkin tiukentuneiden vaateiden myötä on tärkeää, että vaikuttaminen koetaan merkitykselliseksi ja yliopistossa arvostetaan opiskelijoiden tekemää arvokasta työtä tiedekunnasta riippumatta”, toteaa ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist.

Opiskelijat eivät ole vain yliopiston asiakkaita, vaan olennainen palanen yliopistoyhteisöä. Työskennellessään hallinnon opiskelijaedustajina tai ainejärjestöissä toimiessaan opiskelijat kerryttävät osaamistaan monipuolisesti. Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä tuo opiskelijoille muun muassa vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, kehittää projektinhallintaa sekä johtamista, antaa eväitä kriittiseen ajatteluun sekä opettaa kokoustekniikkaa.

”On tärkeää ja yliopiston strategian mukaista, että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yliopiston päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun. Toiminta kartuttaa yleisiä työelämätaitoja ja antaa valmiuksia tulevalle työuralle. On tärkeää, että se voidaan ottaa huomioon opintosuorituksena osaamisperustaisen opetussuunnitelma-ajattelun mukaisesti”, koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä toteaa.

“Suosittelen jokaiselle järjestötoimintaan lähtemistä. Vaikka se onkin vaatinut minulta paljon, en koe että mikään siitä olisi hukkaan heitettyä, vaan olen saanut hyvän tuoton sijoitukselleni. Konkreettisella tasolla järjestötoiminta on opettanut minulle kaikenlaisia taitoja: olen suunnitellut vuosijuhlien menun, taittanut sitsivihkoja, suunnitellut haalarimerkkejä, kirjoittanut lehtijuttuja, tehnyt markkinointia sosiaalisessa mediassa ja oppinut lobbaamaan”, sanoo opiskelija Tiina Strand.

“Luottamustehtävistä olen saanut hurjasti sellaisia taitoja, joista on hyötyä sekä töitä hakiessa että niitä tehtäessä. Johtamis- ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet paljon järjestötehtävien kautta. Esimerkiksi ainejärjestön johtaminen on lopulta ihmisten johtamista ja on tärkeää, että kohtaa muut hallituksen jäsenet aidosti. Päätöksenteosta on oppinut päätettävien asioiden kriittistä tarkastelua sekä tietenkin vastuun ottamista tehdyistä päätöksistä ja toiminnasta ylipäätään”, toteaa opiskelija Toni Sandvik.

Opintopisteiden myöntäminen erilaisista vaikuttamistehtävistä voi kiinnostaa monia opiskelijoita, sillä syksyn aikana pidetään ylioppilaskunnan edustajistovaalit sekä valitaan hallinnon opiskelijaedustajat kaikkiin yliopiston toimielimiin.

Opintopisteitä pystyy hakemaan kurssikokonaisuuden kautta. Esimerkiksi kavastustieteiden tiedekunnan opintokokonaisuus löytyy Weboodista koodilla 404021A Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä. Kannattaa tarkistaa omasta tiedekunnastasi, mikä on sinun tiedekuntasi kurssikokonaisuuden koodi ja nimi!

Lisätiedot: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, p. 040 525 7821