Opiskelija – hyödynnä mahdollisuus oman osaamisesi tunnistamiseen ja kehittämiseen osallistumalla opiskelijakyselyihin

Opiskelijalle kyselyihin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden saada hyödyllistä tietoa omasta osaamisesta ja kehittymisestä opintojen aikana.

Oulun yliopisto haluaa aktiivisesti kehittää opiskelijoittensa osaamista sekä opiskelijoille annettavaa koulutusta ja opetusta. Koulutuksen kehittämiseen Oulun yliopistossa käytetään muun muassa tiedolla johtamista.

Tiedolla johtaminen tarkoittaa, että erilaisten kyselyjen ja kartoitusten avulla pyritään saamaan opiskelijoiden ajatuksia, näkökulmia, tarpeita ja toiveita mukaan koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen. Vastaamalla kyselyihin voit käytännössä vaikuttaa saamaasi koulutuksen ja opetuksen laatuun Oulun yliopistossa.

Opiskelijalle kyselyihin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden saada hyödyllistä tietoa omasta osaamisesta ja kehittymisestä opintojen aikana. Mitä parempi tuntemus sinulla on omasta osaamisestasi, sitä paremmin voit hyödyntää sitä työnhaussa ja tulevassa työssäsi.

Kyselyjä, joilla voit vaikuttaa saamaasi koulutukseen Oulun yliopistossa ovat muun muassa seuraavat:

  • Opintojaksopalaute – Palaute-järjestelmä on yhtenäinen palautekanava kaikille Oulun yliopiston opintojaksoille
  • Kandipalaute – Valtakunnallinen kysely, jolla selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta
  • Uraseuranta – Yliopistojen uraseuranta-kyselyillä maistereille ja tohtoreille selvitetään valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään koulutuksen toimivuudesta
  • International Student Barometer (ISB) – Kansainvälisille opiskelijoille suunnattu kysely, jolla kerätään palautetta yliopiston palveluista, opinnoista ja vapaa-ajan asioista
  • KAPPAS – Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa -hankkeessa tutkintaan, millä tasolla suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden yleiset eli geneeriset taidot ovat, ja miten taidot kehittyvät korkeakouluopintojen aikana.

Tällä hetkellä käynnissä ovat Uraseuranta ja KAPPAS-tutkimus. Saadessasi kutsun vastata kyselyihin ja palautteisiin, anna äänesi kuulua ja vaikuta koulutuksen kehittämiseen!

Anu Ylitalo
suunnittelija, Koulutuspalvelut

Tytti Tenhula
kehittämispäällikkö, Koulutuspalvelut

Skip to content