Opiskelija, käytä ääntäsi ennakkoon!

Ennakkoäänestyksen merkitys opiskelijoille korostuu kuntavaalien siirtämisen myötä. Huomattava osa opiskelijoista muuttaa kesäkuukausiksi pois opiskelupaikkakunnalta, ja siksi ennakkoon äänestäminen on opiskelijalle hyvä tapa vaikuttaa kuntavaaleissa.

Ennakkoäänestyksen merkitys opiskelijoille korostuu kuntavaalien siirtämisen myötä. Huomattava osa opiskelijoista muuttaa kesäkuukausiksi pois opiskelupaikkakunnalta, ja siksi ennakkoon äänestäminen on opiskelijalle hyvä tapa vaikuttaa kuntavaaleissa.

Yllätyksellinen ja ennätyksellisen pitkä vaalikevät huipentuu pian. Kuntavaalien varsinaiseen vaalipäivään on enää 18 vuorokautta aikaa. Äänestäminen on kuitenkin jo nyt mahdollista, sillä ennakkoäänestys on alkanut tänään ja päättyy 8.6.

Kuntavaalien siirto huhtikuulta kesäkuulle vaikuttaa erityisesti opiskelijoiden mahdollisuuksiin käyttää äänioikeuttaan, sillä opiskelijoista huomattava osa muuttaa kesäkuukausiksi pois opiskelupaikkakunnalta työn tai muun syyn johdosta. Opiskelijalle äänestäminen ennakkoon onkin hyvä tapa vaikuttaa, mikäli varsinaisena vaalipäivänä ei ole mahdollisuutta matkustaa takaisin opiskelupaikkakunnalle.

Ennakkoäänestyksellä tarkoitetaan äänen antamista vaalilaissa säädetyn ennakkoäänestysajanjakson aikana ennen varsinaista vaalipäivää. Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää erillistä syytä tai anoa erillistä lupaa. Tarvitset ennakkoäänestyspaikalle mukaasi vain henkilöllisyystodistuksen. Lue lisää ennakkoäänestyksestä: https://vaalit.fi/aanestaminen-ennakkoon

Jokainen äänioikeutettu voi vapaasti valita äänestääkö varsinaisena vaalipäivänä vai ennakkoon. Kukin äänioikeutettu voi lisäksi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla. Sen sijaan varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen on mahdollista ainoastaan henkilön asuinpaikan mukaan määrätyssä äänestyspaikassa.

Äänestit sitten ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä, voit yhtälailla vaikuttaa oman kuntasi tai kaupunkisi päätöksentekoon. Jokainen opiskelijan ja nuoren antama ääni on tärkeä, sillä vuoden 2017 kuntavaaleissa vain noin joka kolmas alle 26-vuotias äänioikeutettu äänesti. Esimerkiksi 55-64 -vuotiasta lähes 70 prosenttia käytti äänioikeutensa.

“Kaupungin- ja kunnanvaltuustoissa päätetään ihan niistä opiskelijan arkea lähellä olevista asioista, kuten esimerkiksi joukkoliikenteestä, harrastusmahdollisuuksista ja opiskelija-asuntojen rakentamisesta. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen opiskelija käyttää ääntään kuntavaaleissa. Opiskelijan ääni on arvokas,” opiskelijajärjestöt muistuttavat.

Opiskelija! Nyt on sinun tilaisuutesi vaikuttaa oman kotikuntasi tulevaisuuden päätöksentekoon. Muista, että parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä!

Skip to content