Ainejärjestöt

Oulun yliopistossa toimii kaikkiaan nelisenkymmentä ainejärjestöä. Ainejärjestö toimii opiskelijan yhdyslinkkinä omaan oppiaineeseen ja tiedekuntaan. Lisäksi ainejärjestöt järjestävät monenlaista opintoja tukevaa toimintaa ja vapaa-ajan rientoja. Järjestöjen näkyvimpiä tunnuksia ovat eriväriset haalarit.

Humanistinen tiedekunta (HuTK)     
Kattokilta: Humanistinen kilta

Logopedia: Communica
Informaatiotutkimus: Index
Arkeologia, kirjallisuus ja kulttuuriantropologia: Kultu
Historia: Tiima
Suomen kieli: Suma
Saamen kieli ja saamelainen kulttuuri: Gieku ry Facebookissa
Vieraat kielet: Verba

Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK)
Lastentarhanopettajat: Lastarit
Kasvatustieteilijät: Motiva
Musiikkikasvattajat: Mukava
Aineenopettajat: Ohari
Luokanopettajat: OLO
Erityispedagogiikka: Spessu

Kauppakorkeakoulu  
Finanssi ry

Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) & Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK)
Kattokilta: Oulun Luonnontieteilijät ry (OLuT)

Maantiede: Atlas
Tietojenkäsittelytieteet: Blanko
Biokemia: Histoni
Geotieteet: Nikoli
Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet: Sigma
Biologia: Syntaksis
Kemia: Valenssi

Lääketieteellinen tiedekunta (LTK)
Hammaslääketiede: Oulun Hammaslääketieteen kilta
Hoitotiede, terveyshallintotiede, kliininen laboratoriotiede, radiografia: Terveystieteiden kilta ry
Lääketiede: Oulun Lääketieteellinen Kilta (OLK)
Lääketieteen tekniikka: Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry (OLTO)

Teknillinen tiedekunta (TTK), Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST), Arkkitehtuurin tiedekunta (ARK) & Kaivannaisalan tiedekunta (OMS)
Kattokilta: Oulun Teekkariyhdistys ry (OTY)

Arkkitehtuuri: Arkkitehtikilta
Konetekniikka: Koneinsinöörikilta
Tuotantotalous: Optiem
Tietotekniikka ja informaatioverkostot: OTiT
Prosessitekniikka: Prosessikilta
Sähkötekniikka, elektroniikka: Sähköinsinöörikilta (SIK)
Ympäristötekniikka: Ympäristörakentajakilta