Palautteella kohti parempaa yliopistoa

Jokaisella opiskelijalla on tärkeä rooli yliopiston opetuksen kehittäjänä.

Joka opintojaksolta kerätään palautetta palaute.oulu.fi:n kautta. Vastaamiseen kannattaa ehdottomasti käyttää muutama minuutti aikaansa. Palaute on tärkeä osa opetuksen ja toiminnan kehittämistä. Palautteen avulla opettaja voi kehittää opetusta ja opintojaksoa. Lisäksi tutkinto-ohjelmat sekä Oulun yliopisto käyttää antamaasi opintojaksopalautetta koulutuksen suunnittelussa ja tutkinto-ohjelmien kehittämisessä. Palautteen antaminen on myös tärkeä osa oman toiminnan arviointia sekä olennainen työelämätaito. Anna siis äänesi kuulua!

Palautteen avulla tutkinnon ja kurssien sisältöjä sekä opetuksen käytäntöjä kyetään tarkastelemaan kriittisesti. Jos siis koit kurssin aikana pienintäkään turhautumisen hetkeä, muista antaa palauteta ja vaikuttaa omalta osaltasi tilanteen korjaantumiseen! Työmäärä ja opintopisteet eivät vastaa toisiaan, opettajan ääni ei kuulunut takariveihin, kurssimateriaali on vanhentunutta, tentin kysymykset eivät vastanneet olennaisimpia sisältöjä – palautetta voi antaa ihan mistä vain, kunhan muistaa tehdä sen rakentavasti.

Palautteeseen vastaamisen lisäksi kuka tahansa voi kantaa kortensa kekoon opetuksen kehittämisessä olemalla yhteydessä oman oppiaineensa tai tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajiin. Hallinnon opiskelijaedustajat ottavat luottamustoimessaan mielellään esille opiskelijoiden huolenaiheita. Hallinnon opiskelijaedustajien yhteystietoja löytyy osoitteesta www.halloped.fi sekä oppiaineen tai tiedekunnan nettisivuilta.

Opintojaksopalautteen lisäksi muita tärkeitä palautteita ovat muun muassa kandipalaute sekä maistereiden uraseurantakysely.