Opintopsykologi tukenasi

Opintopsykologi auttaa sellaisissa opiskeluun liittyvissä ongelmissa, joihin yliopiston muu ohjaustoiminta ei ole tuonut ratkaisua. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jumiutuneiden opintojen eteenpäin saattaminen, jaksamiseen ja stressiin liittyvät kysymykset, paluu opintoihin pitkän tauon jälkeen sekä muut oppimiseen ja opiskeluympäristöön liittyvät vaikeudet. Opintopsykologin kahdenkeskisten tapaamisten ajanvaraus on tällä hetkellä ruuhkautunut, joten kannattaa harkita ohjauspalveluiden opintoja tukevia ryhmiä.

Lisätietoa opintopsykologista: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojen-tueksi/opintopsykologi
Lisätietoa opintoja tukevista ryhmistä: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34804