Opiskelun etiikka

Eettisyys on olennainen osa akateemisuutta: lunttaaminen tai plagiointi eli toisen työn esittäminen omanaan eivät kuulu yliopistoon.

Yliopiston Etiikka-työryhmä on laatinut yliopistossa noudatettavat eettiset ohjeet. Eettiset ohjeet on laadittu sekä opiskelijoille että opettajille. Ohjeet opiskelijoille löytyvät: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opetuksen-eettiset-ohjeet

Yliopisto käyttää plagioinninestojärjestelmä Urkundia tarkistamaan, että opinnäytetöissä ei ole lainattu tekstiä ilman asiaankuuluvia lähdeviittauksia. Opettaja on velvoitettu suosittelemaan Urkundin käyttöä, mutta tekijänoikeudellisista syistä (opinnäytetyö jää Urkundiin käytettäväksi vertailutekstinä myöhemmissä tarkistuksissa) opiskelija voi myös kieltäytyä Urkund-tarkastuksesta. Tällöin plagiointitarkastus tehdään ilman Urkund-järjestelmää.

Katso lisää: http://www.oulu.fi/urkund/opiskelija

Jos olet epävarma tieteellisen lähdeviittauksen käytännöistä esseetä tai opinnäytetyötä tehdessäsi ole yhteydessä opettajaan.

Plagiointiepäilyissä ryhdytään aina toimeen asian selvittämiseksi. Menettely alkaa opiskelijan kuulemisella. Jos tarvitset tukea tai neuvoja plagiointimenettelyssä voit olla yhteydessä esimerkiksi ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen asiantuntijaan.