Opiskelijallakin on lupa sairastaa

Myös opiskelijalla on lupa sairastua ja sairastaa. Mikäli opiskelijan sairastuminen on niin vakavaa ja pitkäaikaista että hänen on jäätävä yli kuukauden pituiselle sairauslomalle opinnoista, on hän oikeutettu hakemaan sairauspäivärahaa. Opintotukikuukausia ei pitempiaikaiseen sairastamiseen kannata kuluttaa!

Sairauspäiväraha 

Mikäli opiskelijana sairastut pidemmäksi aikaa (eli vähintään 1–2 kuukaudeksi), kannattaa sinun katkaista opintotukesi ja hakea sen sijaan sairauspäivärahaa Kelalta. Sairauspäivärahaa ja opintotukea ei siis voi saada yhtä aikaa, eikä opintotukikuukausia kannatakaan tuhlata sairasteluun. Huomioi, että sinun tulee olla kykenemätön opiskelemaan, jotta voit saada sairauspäivärahaa eli normaalista flunssasta tms. sairauspäivärahaa ei vielä myönnetä. Työkyvyttömyytesi selviää lääkärintodistuksesta (esim. YTHS:ltä), jonka liität hakemukseesi. Kelan toimistossa voidaan myöntää päiväraha suppean eli A-todistuksen perusteella yleensä enintään 60 päiväksi.

Sairauspäivärahassa on yleensä 10 päivän omavastuujakso, jonka jälkeen Kela alkaa maksaa sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha riippuu verotetun vuosityötulon tai etuuden (esim. opintoraha) suuruudesta. Tämän tiedon Kela saa suoraan verottajalta. Sairauspäivärahalla olet oikeutettu myös Kelan yleiseen asumistukeen. Voit hakea sairauspäivärahaa myös kesällä.

Opintojen edistymisen seurannan yhteydessä saatat joutua tekemään selvityksen hitaasta opinnoissa etenemisestäsi. Sairastuminen ei kuitenkaan vaikeuta opintotuen saamista jatkossa, kunhan todistat sairautesi todistuksella. Yleisenä neuvona sairauden kohtaamisen kohdalla voidaankin pitää sitä, että kannattaa ottaa heti yhteyttä YTHS:öön tai kunnalliseen terveydenhoitoon ja säilyttää kaikki todistukset sairaudesta, sillä Kela voi olla niistä myöhemmin kiinnostunut.

Opiskelijoilla on oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalla eli silloin, kun opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa. Vähäiseksi opiskeluksi katsotaan enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Sairauspäivärahalla voit siis opiskella yhteensä 2–3 opintopistettä kuukaudessa ja 24 opintopistettä lukuvuodessa. Vähäinenkin opiskelu sairauden aikana edistää kuntoutumista ja helpottaa opiskeluiden mukana pysymisessä!

Sairauspäivärahalla on tarkoitus korvata hakijan ansionmenetystä alle vuoden kestävän sairauden aikana. Jos hänen sairautensa jatkuu yli vuoden, hän voi hakea työkyvyttömyyseläkettä.

Sairauden kohdatessasi apua saat YTHS:ltä tai kunnallisesta terveydenhoidosta, niistä lisää näiden sivujen terveys-osiosta.

Kuntoutus- ja vammaistuet

Kela tarjoaa ammatillisia kuntoutuspalveluja nuoren työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi tai työkyvyttömyyden estämiseksi. Palveluja ovat esim. työkokeilu, koulutuskokeilu, työhönvalmennus ja ammatilliset kuntoutuskurssit. Kun sairaus tai vamma haittaa selviytymistä opinnoista, opiskelun helpottamiseksi voidaan myöntää apuvälineitä (esim. lukutelevisio, piste- ja isonäyttöjä sekä atk-laitteistoja). Kela korvaa myös kuntoutuspsykoterapiaa, jonka tavoitteena on tukea ja parantaa nuoren työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Lisätietoja löydät täältä!

Vammaisetuudet ja -palvelut tukevat vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Aikuisen vammaistuki on tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa haittaa, avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta. Lisätietoja löydät täältä!

Kela antaa myös Kela-neuvontaa asiakkaille, jotka vaativat erityistä tukea esim. sairauden tai vamman vuoksi.