Opiskeluiden ja perheen yhdistäminen

Alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada opintorahan lisäksi huoltajakorotuksen, joka on 75,00 euroa kuukaudessa. Huoltajakorotusta ei tarvitse erikseen hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti.

Opiskelevalla vanhemmalla on oikeus samoihin lapsiperheiden etuuksiin (mm. äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat ja lapsilisät) kuin muillakin. Jos saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan kanssa samanaikaisesti myös opintorahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Jos lakkautat opintotukesi, vanhempainpäivärahasi suuruus voi määräytyä työtulojesi mukaan. Kelan nettisivujen perhe-osio sekä Facebookin Kela-Kerttu -sivu kertovat lisää asiasta.

Äitiys- ja perheneuvolapalvelut eivät kuulu YTHS:n palveluiden piiriin vaan niitä tulee hakea kaupungin terveydenhuollon neuvolapalveluista. Neuvolapalveluiden pariin kannattaa hakeutua heti kun raskaus on todettu. Lisäksi perheenlisäykseen liittyvät muutokset ajankäytössä ja arjessa kannattaa huomioida hyvissä ajoin opintoja suunnitellessaan, ja tässä apua voi kysyä omalta opinto-ohjaajaltaan yliopistolla. Opintojen lisäksi perheenlisäys merkitsee melko varmasti myös vapaa-ajan uudenlaisia aikatauluja, joihin kannattaa varautua.

Lisätietoa ja jaettuja kokemuksia raskausajasta ja perheellisen elämästä löytyy esimerkiksi Väestöliiton Perheaikaa-sivuilta, jossa on myös kattava ja suosittu keskustelufoorumi aiheesta. Tutustu myös SYL:n, HYY:n ja Väestöliiton yhdessä koostamaan perheellisten opiskelijoiden oppaaseen, jonka löydät täältä.

OYY:n perheelliset opiskelijat” -Facebook-ryhmän kautta löydät muita perheellisiä opiskelijoita, joiden kanssa voit jakaa vinkkejä ja kokemuksia opiskeluiden ja perheen yhteensovittamisesta.

Lue lisää OYY:n sopoasiantuntijan tekemästä Perheelliset opiskelijat -selvityksestä.

Päivähoito ja arki

Vanhemmat saavat valita haluavatko hoitaa lasta kotona vai käyttää päivähoidon palveluita. Päivähoitopalveluita löytyy niin kunnallisia kuin yksityisiäkin. Alle kouluikäinen lapsi on oikeutettu kunnalliseen päivähoitoon. Kunnallisen päivähoidon maksujen suuruus riippuu perheen tuloista. Kunnallisista päivähoitopalveluista löydät tietoa täältä.

Jos alle kouluikäinen lapsi menee yksityiseen hoitopaikkaan, voi Kelalta hakea yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaasta kotona hoidettavasta lapsesta saa taas kotihoidontukea vanhempainrahakauden päätyttyä. Lasta voi kotona hoitaa kotihoidon tuella jompikumpi vanhemmista, sukulainen tai yksityisen päivähoidon tuottaja. Oulun kaupunki maksaa kotihoidon tuen lisänä ns. Oulu-lisää, joka tulee kotihoidontuen lisäksi automaattisesti.

Oulussa toimii useita lapsi- ja perhetyötä tekeviä yhdistyksiä. Löydät enemmän tietoa niistä heidän omilta nettisivuiltaan:
Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL
Oulun Pelastakaa lapset ry.
Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry