Työelämätaidot ja harjoittelu

Opiskelujen aikana on hyvä valmistautua työelämään

Opiskelijoita askarruttaa jo opintojen alkuvaiheessa koulutuksen jälkeinen työelämä. Tuleva urapolku voi olla hakusessa sekä koulutuksen ja työelämän välinen yhteys näyttäytyä häilyvänä. Yksi tyypillisimpiä kysymyksiä on, millaisia töitä voin tehdä omalla koulutuksellani. Tiedekunnat ja koulutusohjelmat sekä ainejärjestöt ja killat järjestävät erilaisia tapahtumia, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan yliopistosta jo valmistuneisiin oman oppiaineen opiskelijoihin eli alumneihin. Yliopiston alumnitoimintaa koordinoi Täydentävien opintojen keskus (TOPIK).

Ainejärjestöillä on paras näkemys ja tietämys, mitkä asiat juuri heidän oppiaineen opiskelijoita askarruttaa työelämään liittyen ja miten he haluavat niistä kuulla ja oppia. Ideoita ainejärjestöille ja killoille alumnitoiminnan starttaamiseen ja kehittämiseen löytyy OYY:n alumnipamfletista.

Aarresaari eli Akateemiset rekrytointipalvelut keräävät valtakunnallisesti tietoa valmistuneiden maistereiden ja tohtoreiden sijoittumisesta työelämään. Maistereiden uraseurannasta löydät lisää tietoa täältä ja tohtoreiden uraseurannasta täältä.

Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) kerää tietoa Oulun yliopistosta valmistuneiden uraseurannasta. Maistereiden uraseurantaa tehdään kahden vuoden välein lähettämällä uraseurantakysely viisi vuotta aiemmin yliopistosta valmistuneille. Tohtoreiden uraseurantaa tehdään hieman harvemmin. Tiedekuntakohtaiset raportit löytyvät täältä sekä yliopiston Notiosta (koulutus-> arviointi ja kehittäminen -> valmistuneiden uraseuranta).

Tuoreimpaan maisterikyselyyn (2014) vastasi yhteensä 460 vuonna 2009 valmistunutta, joka oli 40,4 % kaikista vuonna 2009 Oulun yliopistosta valmistuneista. Valmistuneiden keskimääräinen työssäoloaika 5 vuotta valmistumisen jälkeen oli 4,1 vuotta. Jossain vaiheessa työttömänä oli ollut lähes 45 prosenttia valmistuneista, mutta erot vaihtelevat tiedekuntien ja koulutusohjelmien sisällä suuresti. Keskimääräinen työttömyysaika oli puolestaan 0,7 vuotta. Opiskelijoiden työllistymistä näyttävät vaikeuttavan eniten alueellinen työmarkkinatilanne ja alan heikko työmarkkinatilanne. Puuttellisiin suhdeverkostoihin ja työkokemuksen puutteeseen kannattaa kiinnittää huomiota jo opiskelujen aikana. Kyselyhetkellä 83 prosenttia vastanneista oli töissä, 5,1 prosenttia oli työttömänä ja 11,7 prosentin työmarkkinatilanne oli jokin muu (opiskelu, perhevapaa tms.). Kokonaisuudessaan Oulun yliopistosta valmistuneiden maistereiden työllisyystilanne on hieman heikentynyt suhteessa kaksi vuotta aiemmin kerättyihin tietoihin.

Katso toissa.fi-sivustolta, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät.

Työelämäkokemusta kannattaa kartuttaa jo opiskeluaikana. Parhaiten tämä onnistuu sisällyttämällä tutkintoon opiskelua tukeva harjoittelujakso.

Yliopistolta on mahdollista hakea harjoitteluun taloudellista tukea, jonka avulla yliopistoharjoittelijan palkkaaminen on entistä houkuttelevampaa työnantajille. Harjoittelupaikkatarjouksia löytyy yliopiston nettisivuilta ja niitä välitetään ainejärjestöjen tai oppiaineiden sähköpostilistoille. Tämän lisäksi opiskelijan kannattaa olla myös itse aktiivinen sopivan harjoittelupaikan etsimisessä. Lisätietoja harjoittelusta: http://www.oulu.fi/yliopisto/harjoittelu.

Katso myös Oulun yliopistolle ilmoitetut harjoittelu-, työpaikka- ja opinnäytepaikkatarjoukset, jotka tulevat Aarresaari.net -palvelun kautta sekä seuraa Internship UniOulun twitter-tiliä @InternshipUO.

TE-palvelujen kaikille avoimet palvelut ilman työnhakijaksi ilmoittautumista:
– Paikkavahti: avoimet työpaikat suoraan sähköpostiin ja mobiilisovelluksen avulla myös älypuhelimeen
– Koulutusvahti: tilaa tiedot uusista alkavista työvoimakoulutuksista sähköpostiin
– CV-netti: jätä ansioluettelo ja esittelyt osaavaa työntekijää etsivälle työnantajalle
– Ammatinvalinnanohjaus: apua uuden alan löytymiseen
– Koulutusneuvonta: tietoa koulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista tuista
– Erotu eduksesi työnhaussa -luennot: vinkkejä hakemuksen ja ansioluettelon (CV) tekemiseen sekä haastatteluun valmistautumiseen
– Aloittavan yrittäjän palvelut: mm. neuvontaa ja yrittäjäkoulutusta
– ForeAmmatti: eri ammattien työllisyysnäkymiä

Uranoste
Korkeakouluista valmistuneet työelämässä
Teekkarin työkirja
Uuden opettajan opas
Vinkkejä lääketieteen kandidaateille esim. kesätöihin
Luonnontieteiden akateemisten liitto tarjoaa mm. mentorointia cv:n ja hakemuksen kirjoittamiseen
Taloustieteilijöille on koostettu tietoa Suomen Ekonomit -liiton sivuille

Skip to content