Uraseuranta

Aarresaari eli Akateemiset rekrytointipalvelut keräävät valtakunnallisesti tietoa valmistuneiden maistereiden ja tohtoreiden sijoittumisesta työelämään. Maistereiden uraseurannasta löydät lisää tietoa täältä ja tohtoreiden uraseurannasta täältä.

Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) kerää tietoa Oulun yliopistosta valmistuneiden uraseurannasta. Maistereiden uraseurantaa tehdään kahden vuoden välein lähettämällä uraseurantakysely viisi vuotta aiemmin yliopistosta valmistuneille. Tohtoreiden uraseurantaa tehdään hieman harvemmin. Tiedekuntakohtaiset raportit löytyvät täältä sekä yliopiston Notiosta (koulutus-> arviointi ja kehittäminen -> valmistuneiden uraseuranta).

Tuoreimpaan maisterikyselyyn (2014) vastasi yhteensä 460 vuonna 2009 valmistunutta, joka oli 40,4 % kaikista vuonna 2009 Oulun yliopistosta valmistuneista. Valmistuneiden keskimääräinen työssäoloaika 5 vuotta valmistumisen jälkeen oli 4,1 vuotta. Jossain vaiheessa työttömänä oli ollut lähes 45 prosenttia valmistuneista, mutta erot vaihtelevat tiedekuntien ja koulutusohjelmien sisällä suuresti. Keskimääräinen työttömyysaika oli puolestaan 0,7 vuotta. Opiskelijoiden työllistymistä näyttävät vaikeuttavan eniten alueellinen työmarkkinatilanne ja alan heikko työmarkkinatilanne. Puuttellisiin suhdeverkostoihin ja työkokemuksen puutteeseen kannattaa kiinnittää huomiota jo opiskelujen aikana. Kyselyhetkellä 83 prosenttia vastanneista oli töissä, 5,1 prosenttia oli työttömänä ja 11,7 prosentin työmarkkinatilanne oli jokin muu (opiskelu, perhevapaa tms.). Kokonaisuudessaan Oulun yliopistosta valmistuneiden maistereiden työllisyystilanne on hieman heikentynyt suhteessa kaksi vuotta aiemmin kerättyihin tietoihin.

Katso toissa.fi-sivustolta, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät.