Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Tiedekuntahallitukset

Tiedekuntahallitukset ovat tiedekunnan johtavia, lakisääteisiä monijäsenisiä toimielimiä (yliopistolaki 27§). Ne hoitavat tiedekuntien hallintoa dekanaatin ja tiedekunnan johtoryhmän ohella ja päättävät tiedekunnan toiminnan suuret linjat. Tiedekuntahallituksen tehtävänä on muun muassa hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma sekä seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Opiskelijaedustuksen lisäksi tiedekuntahallituksessa on yliopiston johtosäännön 8§ mukaisesti dekaani, tiedekunnan henkilöstöä ja tiedekunnan kannalta merkittäväksi katsottuja yliopiston ulkopuolisia jäseniä. Hallitukset kokoontuvat tiedekunnasta riippuen hieman vaihtelevasti, keskimäärin muutamia kertoja lukukaudessa. Tiedekuntahallituksen opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä erityisesti tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Tiedekuntahallituksiin valitaan tiedekunnasta riippuen 1–3 varsinaista ja 1–3 varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle.

 

 • HUTK:n tiedekuntahallitus

  Salla Napari, salla.napari@student.oulu.fi

  Mikko Hakoniemi, mikko.hakoniemi@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Suvi-Anna Salminen

 • KPTK:n tiedekuntahallitus

  Saila Pihlajamaa, saila.pihlajamaa@student.oulu.fi

  Yijing Yang, yijing.yang@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Elli Reinola, Lotta Ellonen

 • LTK:n tiedekuntahallitus

  Johannes Kähkölä, johannes.kahkola@student.oulu.fi

  Maari Kytöharju, maari.kytoharju@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Täydennyshaun kohteena

 • LUTK:n tiedekuntahallitus

  Samu Vanhala, samu.vanhala@student.oulu.fi

  Elina Lassi, elina.lassi@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Täydennyshaun kohteena

 • TTK:n tiedekuntahallitus

  Helmi Isolahti, helmi.isolahti@student.oulu.fi

  Maisa Eskola, maisa.eskola@student.oulu.fi

  Henri Uhre, henri.uhre@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Viljami Viinikka, Tiitu-Lotta Paju

 • TSTK:n tiedekuntahallitus

  Farnood Mahboubi Abkenar, farnood.mahboob@yahoo.com

  Aapomikko Matti, aapomikko.matti@student.oulu.fi

   

  Varajäsenet:

  Vili-Valtteri Ojala

Tiedekunnan johtoryhmät

Tiedekunnan johtoryhmä toimii tiedekunnan dekaanin apuna tiedekunnan johtamisessa, kehittämisessä ja strategian toimeenpanossa. Johtoryhmä vastaa tiedekunnan operatiivisesta johdosta tiedekunnan hallituksen ja strategian linjausten mukaisesti. Johtoryhmä voi johtaa myös tiedekunnan tutkimustoimintaa, jos tiedekunnalla ei ole erikseen tutkimuksen johtoryhmää. Tällöin ryhmä valmistelee tutkimuksen toimenpideohjelman ja arvioi tutkimustoiminnan laatua. Ryhmässä istuvat opiskelijaedustajien lisäksi dekaani, koulutusdekaani, koulutuspalvelupäällikkö, tutkimusyksiköiden johtajat sekä muuta henkilöstöä. Ryhmät kokoontuvat tiedekunnittain hieman vaihtelevasti, useimmiten noin kerran kuukaudessa. Tiedekunnan johtoryhmän opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä erityisesti tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Tiedekuntien johtoryhmiin valitaan yksi varsinainen ja yksi varajäsen kaksivuotiselle kaudelle.

 • HUTK:n johtoryhmä

  Salla Napari, salla.napari@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Mikko Hakoniemi

 • OyKKK:n johtoryhmä

  Lotta Leinonen, lotta.leinonen@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Joona Pulkkinen

 • LTK:n johtoryhmä

  Sylvia Myller, sylvia.myller@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Täydennyshaun kohteena

 • LUTK:n johtoryhmä

  Iida Rantanen, iida-maria.rantanen@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Samu Vanhala, samu.vanhala@student.oulu.fi

 • TTK:n johtoryhmä

  Andreas Malinen, andreas.malinen@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Maisa Eskola

 • TSTK:n johtoryhmä

  Janne Kilponen, janne.kilponen@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Inka Lohiniva