Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallopedit ovat opiskelijoiden äänen esiintuoja päätöksenteossa, jotka vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa hallituksesta tutkinto-ohjelmatoimikuntiin saakka.

Tiedekuntahallitukset

Tiedekuntahallitukset ovat tiedekunnan johtavia, lakisääteisiä monijäsenisiä toimielimiä (yliopistolaki 27§). Ne hoitavat tiedekuntien hallintoa dekanaatin ja tiedekunnan johtoryhmän ohella ja päättävät tiedekunnan toiminnan suuret linjat. Tiedekuntahallituksen tehtävänä on muun muassa hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma sekä seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Opiskelijaedustuksen lisäksi tiedekuntahallituksessa on yliopiston johtosäännön 8§ mukaisesti dekaani, tiedekunnan henkilöstöä ja tiedekunnan kannalta merkittäväksi katsottuja yliopiston ulkopuolisia jäseniä. Hallitukset kokoontuvat tiedekunnasta riippuen hieman vaihtelevasti, keskimäärin muutamia kertoja lukukaudessa. Tiedekuntahallituksen opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä erityisesti tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Tiedekuntahallituksiin valitaan tiedekunnasta riippuen 1–3 varsinaista ja 1–3 varajäsentä kaksivuotiselle kaudelle.

 

 • BMTK:n tiedekuntahallitus

  Elli Kononen, jkononen20@student.oulu.fi

  Marjaana Sarpola, marjaana.sarpola@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Cécile Rabardel

 • HUTK:n tiedekuntahallitus

  Santtu Mäenpää, santtumaenpaa@gmail.com

  Lotta Ojala, lotta.e.ojala@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Kalle Parviainen,
  Vilma Sippola

 • KPTK:n tiedekuntahallitus

  Saila Pihlajamaa, spihlaja20student.oulu.fi

  Marko Venäläinen, marko.venalainen@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Ida Leipivaara,
  Taru Lyöri

 • LTK:n tiedekuntahallitus

  Joakim Hulkkonen, joakim.hulkkonen@student.oulu.fi

  Maari Kytöharju, maari.kytoharju@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Julia Mäntylä,
  Antero Metso

 • LUTK:n tiedekuntahallitus

  Samu Vanhala, samu.vanhala@student.oulu.fi

  Elina Lassi, elina.lassi@student.oulu.fi

  Miikka Lukkaroinen, miikka.lukkaroinen@student.oulu.fi

  Varajäsenet:

  Toni Hyvönen,
  Sara Väyrynen

 • TTK:n tiedekuntahallitus

  Tiitu-Lotta Paju, tiitu-lotta.paju@student.oulu.fi

  Christian Lilja, chrlilja@live.com

  Riikka Lebeitsuk, riikka1.lebeitsuk@gmail.com

  Varajäsenet:

  Iikka Kokkoniemi,
  Madhuri Rayadurgam,
  Nidhal Aga

 • TSTK:n tiedekuntahallitus

  Aprotim Paul, aprotim.paul@student.oulu.fi

  Aapomikko Matti, aapomikko.matti@student.oulu.fi

   

  Varajäsenet:

  Fuad Al Parvez,
  Ahmed Jabir Zuhayr

Tiedekunnan johtoryhmät

Tiedekunnan johtoryhmä toimii tiedekunnan dekaanin apuna tiedekunnan johtamisessa, kehittämisessä ja strategian toimeenpanossa. Johtoryhmä vastaa tiedekunnan operatiivisesta johdosta tiedekunnan hallituksen ja strategian linjausten mukaisesti. Johtoryhmä voi johtaa myös tiedekunnan tutkimustoimintaa, jos tiedekunnalla ei ole erikseen tutkimuksen johtoryhmää. Tällöin ryhmä valmistelee tutkimuksen toimenpideohjelman ja arvioi tutkimustoiminnan laatua. Ryhmässä istuvat opiskelijaedustajien lisäksi dekaani, koulutusdekaani, koulutuspalvelupäällikkö, tutkimusyksiköiden johtajat sekä muuta henkilöstöä. Ryhmät kokoontuvat tiedekunnittain hieman vaihtelevasti, useimmiten noin kerran kuukaudessa. Tiedekunnan johtoryhmän opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä erityisesti tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Tiedekuntien johtoryhmiin valitaan yksi varsinainen ja yksi varajäsen kaksivuotiselle kaudelle.

 • KPTK:n johtoryhmä

  Lotta Ellonen, lellonen@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Marko Venäläinen

 • LTK:n johtoryhmä

  Maija Pitkänen, maija.pitkanen@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Joakim Hulkkonen

 • TTK:n johtoryhmä

  Iikka Kokkoniemi, iikka.kokkoniemi@student.oulu.fi

  Varajäsen:

  Madhuri Rayadurgam