Henkilökunta

Ylioppilaskunnan porukka koostuu asiantuntijoista, toimistohenkilökunnasta ja Oulun ylioppilaslehden toimituksesta. Henkilökunta pyörittää ylioppilaskunnan arkea ja on sinun tukenasi opiskelijaelämän ylä- ja alamäissä.

OYY:ssä työskentelee pääsihteerin alaisuudessa joukko asiantuntijoita. Ylioppilaskunnan asiantuntijat ovat edunvalvojiasi ja auttajiasi, joihin voit ottaa yhteyttä, jos joudut opiskelijaelämässäsi ongelmatilanteisiin. Asiantuntijat työskentelevät hallituksen päätöksenteon tukena ja valmistelee asioita hallitukselle. He myös vastaavat ylioppilaskunnan päivittäisten asioiden pyörittämisestä omalla erityisalueellaan.

Tarvitsetko apua opiskeluun tai opiskelijaelämiseen liittyvään kysymykseen, mutta et tiedä, keneltä kysyisit? Ei hätää! Voit laittaa sähköpostia osoitteeseen help@nulloyy.fi, ja ylioppilaskunnan asiantuntijat arvioivat, kenen vastuulle asiasi kuuluu.

Yleistä palautetta ylioppilaskunnan toiminnasta voit laittaa osoitteeseen feedback@nulloyy.fi.

Pääsihteerin alaisuudessa työskentelee myös Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja. Oulun ylioppilaslehti on ilmainen jäsenlehtesi, joka pitää sinut kärryillä opiskelijamaailman ilmiöistä ja puheenaiheista.

Kauko Keskisärkkä
PääsihteeriPuhelin: 040 523 1822
S-posti: paasihteeri(a)oyy.fi

Ylioppilaskunnan pääsihteeri on henkilökunnan esihenkilö ja vastaa ylioppilaskunnan henkilöstöhallinnosta sekä talouden seurannasta ja suunnittelusta. Pääsihteeri vastaa edustajiston ja hallituksen kokousten päätösten toimeenpanosta ja toimii näiden kokousten sihteerinä. Pääsihteeri tekee myös ylioppilaskunnan suhdetoimintaa ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa.

Pääsihteeri neuvoo sinua mm:

  • Edustajiston ja hallituksen yleisestä toiminnasta
  • Edustajistovaaleista
  • Yhteistyösopimuksista

Valtteri Törmänen
Koulutuspoliittinen asiantuntija 
Puhelin: 040 525 7821
S-posti: kopoasiantuntija(a)oyy.fi
Facebook

Koulutuspoliittista asiantuntija on opetuksen ja oppimisen laadun, opiskelijoiden oikeusturvan ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen osaaja.  Laadukas koulutus, aktiivinen opiskelukulttuuri, erilaisten oppijoiden ja opiskelijanäkökulman huomioiminen yliopiston päätöksenteossa, hallinnon opiskelijaedustajien kouluttaminen ja työn tukeminen, opiskelijavalinnat, yliopistojen rahoitus, korkeakoulukentän rakenteellinen kehittäminen, koulutuksen maksuttomuus, korkeakouluharjoittelut ja koulutuksen työelämärelevanssi, opetussuunnitelmatyö ja palauteprosessit ovat koulutuspoliittisen työn ydintä.

Koulutuspoliittinen asiantuntija auttaa sinua mm.

– jos tenttituloksia ei kuulu kolmen viikon sisällä ja opettaja tarjoaa vain radiohiljaisuutta
– olet suorittanut vastaavansisältöisen kurssin toisessa yliopistossa, mutta hyväksiluvun kanssa nihkeillään tuntemattomasta syystä
– koet tulleesi kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti opintosuorituksen tai opinnäytetyön arvostelussa
– tutkinto-ohjelmassasi tai tiedekunnassasi on meneillään muutoksia, joihin kaipaat taustatietoa ja tukea
– olisit kiinnostunut vaikuttamaan yliopiston päätöksiin hallinnon opiskelijaedustajana ja haluaisit lisätietoa asiasta.

IMG_2405Hennamari Toiviainen
Sosiaalipoliittinen asiantuntijaPuhelin: 040 526 5821
S-posti: sopoasiantuntija(a)oyy.fi
Facebook
(tavoitettavissa ma-ke)

Sosiaalipoliittinen asiantuntija on sosiaalipolitiikan erityisosaaja, joka tekee työtä opiskelijan opiskeluedellytysten, opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseksi, jotta opiskelijalla on parhaat mahdollisuudet toteuttaa opintojaan. Ruoka, terveys, asuminen, yhdenvertaisuus, opintotuki ja toimeentulo, muut erilaiset tukimuodot ja hyvinvointi sekä työelämäasiat ovat sopoasiantuntijan työkenttää.

Sopoasiantuntija auttaa sinua mm.
–  jos Kelalta tullut opintotukipäätös on mielestäsi väärä tai tarvitset apua toimeentulotuen liitteiden kanssa
–  jos haluat välittää terveisiä opiskelijaruuan laadusta tai sinulla on ideoita esteettömyyden lisäämiseksi yliopistolla
–  jos haluat, että huomaamaasi epäreiluun kohteluun puututaan tai koet tulleesi kiusatuksi


IMG_2494Janne Hakkarainen

Viestintäasiantuntija
Puhelin: 0400 381 321
S-posti: viestintaasiantuntija(a)oyy.fi
Facebook | Twitter

Viestintäasiantuntijan tehtäviin kuuluvat sekä organisaatioviestinnän kehittämistoimet että ylioppilaskunnan jokapäiväinen viestiminen aina mediaseurannasta sähköpostilistojen moderointiin. OYY:n viestinnän kunnianhimoinen päämäärä on tehdä ylioppilaskunnan toiminnasta läpinäkyvää, vuorovaikutteista ja tuoda selkeästi opiskelijoiden tietoon, miksi ylioppilaskunnan toiminta on jokaiselle merkityksellistä.

Viestintäasiantuntija auttaa sinua mm.

– saamaan järjestösi tai harrasteporukkasi viestit kuuluviin opiskelijoiden keskuudessa
– löytämään ne tiedotuskanavat, joiden kautta saat itsellesi tärkeää tietoa yliopistoyhteisössä tapahtuvista asioista
– jos koet, ettet saa riittävästi tietoa yliopistolla tapahtuvista asioista.

astasalomaa_pieniAsta Salomaa
Tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija 
Puhelin: 040 861 0868
S-posti:
ttya@nulloyy.fi

Tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija auttaa sinua muuan muassa

– Kun haluat lisää tietoa mahdollisuuksista kansainvälistyä ja vinkkejä kansainvälisistä aktiviteeteista Oulun yliopistossa
– Kohtaat haasteita vaihto-opiskelun järjestelyissä
– Jos kohtaat epäoikeudenmukaisuutta kansainvälisten opiskelijoiden olosuhteissa
– Kun haluat perustaa oman opiskelijajärjestön
– Kun olet kiinnostunut järjestötoiminnasta tai vaikka uudesta harrastuksesta ja haluat lisää tietoa OYY:n piirissä toimivista aine- ja harrastejärjestöistä
-Kun tarvitset neuvoja tai koulutusta järjestötoiminnassa
– Jos tarvitset neuvoja tapahtumanjärjestämisessä

Riitta Kaleva
Kanslisti
Puhelin: 050 407 9623
S-posti: toimisto(a)oyy.fi

Kanslistimme Riitta Kaleva on ensimmäinen ihminen, johon jäsenemme törmää ylioppilaskuntaan tullessaan. Kanslisti on toimistomme sydän, joka huolehtii siitä, että homma toimii. Kanslisti on yhteyshenkilösi kaikissa jäsenasioihin liittyvissä kysymyksissä. Hän kerää jäsenmaksut, käsittelee opiskelijakorttitilaukset ja ilmoittautumisia. Kanslistilta saa ostettua sporttipassin. Hän osaa auttaa sinua myös ylioppilaskunnan lainattavien välineiden ja vippikassan kanssa. Kanslistimme pyörittää lisäksi taloushallinnollisia rutiinitehtäviä ja on pääsihteerin vasen käsi.

ninaschroderus_pienennettyNina Schroderus
Jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri
Puhelin: 040 525 5562
S-posti: nina.schroderus@nulloyy.fi

 

Katariina Sarja
Tapahtumakoordinaattori
Puhelin: 040 550 3927
S-posti: katariina.sarja@nulloyy.fi

Jenna Suorsa
Yritysyhteistyökoordinaattori
Puhelin: 050 407 8452
S-posti: jenna.suorsa@nulloyy.fi

Oulun Ylioppilaslehti

IMG_2476Anni Hyypiö
PäätoimittajaPuhelin: 040 526 7821
S-posti: paatoimittaja(a)oyy.fi
Facebook | Twitter | Instagram | Youtube |  Uutiskirje | Spotify

Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja vastaa lehden linjasta ja sisällöistä, koordinoi lehden avustajaporukkaa ja ilmoitusmyyntiä. Lisäksi hän laatii vuosittain lehdelle budjetin ja huolehtii sen toteutumisesta. Lisäksi päätoimittaja hallinnoi tapahtumakalenteria.

Oulun ylioppilaslehteä voi lukea osoitteessa www.oulunylioppilaslehti.fi. Voit lukea lehden uusimmat otsikot myös mobiilisovellus Tuudossa.

Ole yhteydessä päätoimittajaan, jos
– haluat antaa palautetta Oulun ylioppilaslehdestä
–  sinulla on kehitysideoita Oulun ylioppilaslehden parantamiseksi
– haluaisit liittyä mukaan lehden avustajajoukkoon oppimaan journalistisia taitoja
– sinulla on kysyttävää tapahtumakalenterista