OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN (OYY) EDUSTAJISTOVAALIT 28.10.–3.11.2021

OYY:n edustajistovaaleissa voi asettua ehdolle viimeistään 13.10. klo 12 mennessä

Vaalikuulutus 13.9.2021

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN (OYY) EDUSTAJISTOVAALIT 28.10.–3.11.2021

Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä toimielin, joka mm. valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, päättää jäsenmaksun suuruudesta ja valitsee opiskelijajäsenet yliopiston hallitukseen. Vaaleissa valitaan 37 jäsentä ja heidän varajäsenensä.

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

Vaalikelpoisia edustajiston jäseniksi ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi 13.10.2021 klo 12.00 mennessä. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään varsinaisena vaalipäivänä. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.

Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan vaaliasiakirjoilla, joita on saatavana ylioppilaskunnan kansliasta Linnanmaan kampukselta 13.9.2021 alkaen (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu) ja OYY:n verkkosivuilta. Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita.

VAALIASIAKIRJOJEN JÄTTÄMINEN

Vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään keskiviikkona 13.10.2021 klo 12.00 ylioppilaskunnan kansliaan, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä.

ÄÄNIOIKEUS

Vaaleissa on äänioikeus jokaisella Oulun yliopistoon 6.10.2021 mennessä läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.

Tarvittaessa keskusvaalilautakunnan nimeämät ylioppilaskunnan toimihenkilöt voivat yhdessä opiskelijan kanssa tarkastaa opiskelijan pyynnöstä äänioikeuden vaaliluettelosta. Tarkastusta voi pyytää ylioppilaskunnan toimistolla 7.10.–13.10.2021 toimiston aukioloaikoina (ma–to 10–14).

Kirjalliset oikaisupyynnöt on tehtävä sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteerille osoitteeseen paasihteeri@oyy.fi viimeistään 15.10.2021 klo 12.00. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi oikaisua vaativan henkilön nimi, yhteystiedot, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perustein oikaisua vaaditaan.

ÄÄNESTYS

Sähköinen äänestys alkaa torstaina 28.10.2021 klo 12.00 ja päättyy keskiviikkona 3.11.2021 klo 16.00. Keskusvaalilautakunta pidättää oikeuden äänestysjärjestelmän huoltotaukoihin äänestyksen aikana. Äänestys tapahtuu Tuudo mobiiliapplikaatiossa sekä vaalit.tuudo.fi.

 

Oulussa 13.9.2021 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Jussi Karhunen

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Skip to content