Edustajisto, Uutiset Janne Hakkarainen

OYY ei liity Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL ry:n jäseneksi

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto päätti kokouksessaan 23.4.2014 yksimielisesti olla liittymättä OLL jäseneksi. Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) liittokokouksessa vuoden 2013 lopussa ylioppilaskunnat päättivät, että SYL eroaa Opiskelijoiden Liikuntaliitosta (OLL) vuoden 2014 lopussa. Tarkoituksena oli, että jokainen ylioppilaskunta voi suoraan liittyä OLL jäseneksi vuoden 2015 alusta alkaen ja näin tuoda omaa näkemystään paremmin esille OLL liittokokouksissa.

Edustajisto katsoi, etteivät OYY ja sen alaiset järjestöt tarvitse OLL:n palveluita. Liiton jäsenmaksun ei katsottu vastaavan jäsenyydestä saatavaa hyötyä eikä liiton saavutuksia. SYL:n erottua ylioppilaskuntien ohjausvaikutuksen uskotaan pienevän entisestään, kun ylioppilaskuntien mielipiteet todennäköisesti hajaantuvat monissa asioissa.

Lisäksi jo valmiiksi hyvät liikuntapalvelut Oulun Korkeakoululiikunnan kanssa säilyvät ennallaan riippumatta OYY:n OLL-jäsenyydestä. OYY tulee jatkossakin tekemään liikuntayhteistyötä paikallisella tasolla Oulun Korkeakoululiikunnan sekä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kanssa.

Lisätietoja:

Edustajiston puheenjohtaja Tero Marin
tero.marin@nulloyy.fi
040 523 1820