Uutiset Hennamari Toiviainen

OYY hakee opiskelijajäsentä Oulun yliopiston opintotukilautakuntaan

Opintotukilain 9 §:n, yliopistolain 46 §:n ja Oulun yliopiston opintotukilautakunnan ohjesäännön mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunta valitsee opiskelijajäsenet ja varajäsenet Oulun yliopiston opintotukilautakuntaan. OYY:n hallintovaalijohtosääntö määrää opintotukilautakunnan opiskelijajäsenten valintamenettelyn. Yliopiston hallinnon opiskelijajäsenen luottamustoimeen voi asettua ehdolle henkilö, joka on Oulun yliopiston johtosäännön 39 §:n mukaan opiskelija.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee nyt opintotukilautakuntaan yhtä opiskelijajäsenen henkilökohtaista varajäsentä 30.4.2016 saakka.

Opintotukilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. opintojen edistymisen seuranta sekä kesäaikana ja ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määrittäminen. Tehtävänä on myös antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta.

Tehtävään on saatavilla perehdytys OYY:n toimesta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä. Opintotukilautakunta kokoontuu noin kerran kuussa keskiviikkoisin klo 8.15. Yliopisto maksaa opintotukilautakunnan jäsenille kokouspalkkion samoin perustein kuin yliopiston muissa hallintoelimissä oleville opiskelijoille.

Hae opintotukilautakunnan varajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen keskiviikkoon 9.9.2015 klo 16.00 mennessä OYY:n sosiaalipoliittisella asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi. Opintotukilautakunnan varajäsenen valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus hakemusten perusteella.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi ja 040 526 5821)