Uutiset Henna Määttä

OYY: Hyvillä päätöksillä korkeatasoinen, monitieteellinen ja kansainvälinen tiedeyliopisto!

Kuluneen kevään aikana on käyty tulossopimusneuvotteluita opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Osana tulossopimusneuvotteluita opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt yliopistoilta esityksiä koulutusvastuiden muuttamiseksi. Tulosneuvottelut ovat olleet tiukat ja on selvää, että yliopistojen hallitusten esityslistoilla on esityksiä lakkautuksista. Oulun yliopiston hallituksen 15.6. kokouksessa päätetään mahdollisista lakkautettavista ja lisättävistä pääaineista, koulutustarjonnasta ja sen järjestämisestä, aloituspaikkamääristä, lukuvuosimaksuista sekä stipendijärjestelmästä perusteineen.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) kritisoi kevään kiireistä aikataulua sekä heikkoa viestintää tulevista muutoksista. Tämä on aiheuttanut epävarmaa ilmapiiriä ja odottamattomia käänteitä, joissa lakkautusesitykset ovat tulleet yliopistoyhteisön tietoon hyvin nopealla aikataululla. Kiireisen aikataulun vuoksi yliopiston hallitus tulee tekemään päätöksiä ilman perusteellista valmistelua ja yliopistoyhteisön laajempaa osallistamista. OYY näkee, että profilointia ja rakenteellista kehittämistä tulisi tehdä avoimesti, keskustellen ja tutkittuun tietoon perustuen. OYY ymmärtää, että opetus- ja kulttuuriministeriön ote yliopistoista on tiukentunut strategiarahoituksen myötä ja näin yliopiston hallituksella on vähemmän liikkumavaraa päätöksenteossa.

Vaatimus profiloinnista ja poisvalinnoista on suuri. OYY peräänkuuluttaa, että yliopiston hallitus tarkastelee koulutustarjontaa opintojen sujuvuuden ja olemassaolevien yhteistyöprojektien kautta sekä takaa, että koulutus on ajantasaista ja valmistaa opiskelijat vastaamaan ympäröivän maailman tarpeisiin. OYY näkee myös mahdollisuuksia uudessa koulutustarjonnassa. Hyvin toteutettuna uudistus edesauttaa poikkitieteelllisyyttä sekä sujuvoittaa ja monipuolistaa opintopolkuja.  Koulutustarjontakokonaisuuden tulee olla riittävän monipuolinen ja monitieteinen. Tehtyjen päätösten jälkeen tulee huolehtia hyvästä viestinnästä sekä siitä, että lakkautettujen pääaineiden opiskelijat saavat opiskella laadukkaasti tutkintonsa loppuun.

Houkuttelevan ja laadukkaan koulutustarjonnan lisäksi tulee huolehtia koulutuksen saavutettavuudesta ja Oulun yliopiston kansainvälisyydestä. OYY on huolestunut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetettavien lukuvuosimaksujen vaikutuksista ja uhkakuvista yliopiston kansainvälisyyteen. Lukuvuosimaksujen vaikutusta kansainvälisten hakijoiden määriin tulee tarkastella jatkuvasti ja kriittisesti. Yliopistolla tulee olla kattava ja läpinäkyvä apurahajärjestelmä lukuvuosimaksujen piiriin kuuluville opiskelijoille.

Strategiarahoituksen osuus yliopiston rahoituksesta on merkittävä ja sen vaikutus yliopiston tulevaisuuteen on kriittinen, mutta koulutuspoliittisia päätöksiä koulutusvastuista tulee tehdä pitkäjänteisesti. OYY toivoo, että Oulun yliopiston hallitus tekee viisaita päätöksiä, jotta Oulun yliopisto voi kehittyä korkeatasoisena, monitieteellisenä ja kansainvälisenä tiedeyhteisönä.

Oulussa 13.6.2016

Kati Hannila                                                    Aino-Kaisa Manninen

Hallituksen puheenjohtaja                                   Pääsihteeri

Oulun yliopiston ylioppilaskunta                           Oulun yliopiston ylioppilaskunta   

 

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä kopoasiantuntija@nulloyy.fi 0405257821