Uutiset Henna Määttä

OYY lausui opiskelijavalintauudistuksesta

OYY on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmäraporttiin opiskelijavalintojen uudistamisesta. Alla olevan lausunnon tarkemmat kommentit on toimitettu Oulun yliopistolle sekä Suomen Ylioppilaskuntien Liitolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän suosituksissa korkeakoulujen tulisi kehittää opiskelijavalintoja siten, että valtaosa opiskelijoista valittaisiin ylioppilastutkinnon perusteella tai toissijaisesti korkeakoulut tarjoaisivat muita osaamisen näyttömahdollisuuksia kuin pitkää valmistautumista vaativat pääsykokeet.

OYY näkee pitkää valmistautumista vaativista pääsykokeista luopumista ensisijaisesti hyvänä tavoitteena, mutta ei pidä kannatettavana pelkän ylioppilastutkinnon hyödyntämistä valintaperusteena. Erilaiset ongelmanratkaisukykyä ja kriittistä ajattelua testaavat aineistolähtöiset pääsykokeet ovat toimivampi ja kaikkien kannalta parempi ratkaisu. OYY:n mielestä valinnoissa tulee huomioida alakohtaiset erot sekä kiinnittää huomiota koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen sekä tiettyjen alojen sukupuolittuneisuuteen. OYY kiinnitti huomiota raportissa siihen, ettei ammatillisen koulutuksen näkökulmaa oltu otettu riittävästi huomioon raportin suosituksia laadittaessa. OYY pitää huolestuttavana signaalina, jos ammattikoululaisilta vaaditaan ylioppilaskoe pääsyvaatimuksena.
Lue OYY:n lausunto kokonaisuudessaan täältä.