OYY: Linnanmaan kampuksen sijoittamisesta Oulun keskustan tuntumaan

Ylioppilaskunta ei vastusta uusia, ajanmukaisia tiloja lähempänä kaupungin ydintä ja palveluja, mutta edellyttää opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistamista hankkeen kaikissa vaiheissa.

Päätöksenteon tueksi Oulun yliopiston hallitukselle

Oulun yliopiston hallitus päättää kuluvan kevään aikana yliopistomme tulevaisuudesta vuosikymmeniksi eteenpäin käsitellessään kokouksessaan Linnanmaan kampuksen mahdollista muuttoa Oulun kaupungin keskustan läheisyyteen. Yliopiston pääasiallisten toimitilojen siirtämistä on perusteltu muun muassa Oulun vetovoimaisuudella opiskelijakaupunkina sekä nykyisten tilojen kunnolla, hukkatilan määrällä sekä korkeilla ylläpito- ja kunnossapitokustannuksilla.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) näkee yliopiston suurhankkeessa sekä mahdollisuuksia että potentiaalisia haasteita, jotka tulee huomioida jo asiasta päätettäessä. Ylioppilaskunta ei vastusta uusia, ajanmukaisia tiloja lähempänä kaupungin ydintä ja palveluja. Parhaimmillaan rakennushanke voisi auttaa nostamaan Oulun profiilia opiskelijakaupunkina tarjoten samalla mahdollisuuden kehittää uusia ja parempia tilaratkaisuja eri tieteenalojen tutkimuksen ja koulutuksen tarpeisiin.

Ehtoinamme hankkeen tukemiselle on, että opiskelijat ja henkilökunta osallistetaan uuden kampuksen tilojen suunnittelussa sekä projektin toteutuksessa alusta loppuun. Edellytämme projektilta läpinäkyvyyttä ja asianmukaista tiedotusta koko hankkeen läpiviennin ajan. Kampusta suunniteltaessa on huomioitava paitsi yleiset opetuksen, tutkimuksen sekä ryhmätyöskentelyn tilat, myös erityisesti eri tieteenalojen tarvitsemat alakohtaiset erityistilat. Lisäksi toteutuessaan uudesta yliopistokampuksesta tulee löytyä riittävästi tilaa myös eri ainejärjestöjen sekä ylipäätään opiskelijoiden kokoontumis- ja oleskelutiloiksi.

OYY kannattaa hyväksi todettua yhteiskampusjärjestelyä, joka on oululaisen tiedeyhteisömme erityispiirteenä jo pitkään edistänyt poikkitieteellisyyttä, opiskelijoiden yhteishenkeä sekä eri alojen ammattilaisten kohtaamisen ja akateemisen yhteistyön mahdollisuuksia. Emme pidä toivottavana, että uudessa kampushankkeessa eri yksiköt pirstottaisiin pitkin kaupunkia.

Uuden yliopiston rakentamisen ohella on tärkeää huomioida, että joko kampuksen välittömään läheisyyteen tai järkevän kävelymatkan päähän varataan rakennustilaa riittävälle määrälle ajanmukaisia opiskelija-asuntoja. Muualta Oulusta on lisäksi oltava sujuvat joukkoliikenneyhteydet uudelle kampukselle.

Linnanmaan kampuksen tyhjentyessä tulee yhdessä Suomen yliopistokiinteistöjen (SYK) kanssa sopia vastuullisista tavoista luopua ja jatkokehittää tyhjiksi jääviä tiloja. Osa etenkin viimeksi rakennetuista ja remontoiduista tiloista on edelleen käyttökuntoisia ja niissä on potentiaalia esimerkiksi toimitiloina paikallisille yrityksille.

Toivomme, ettei Linnanmaan uimahallia peruta ja aluetta kehitetään myös jatkossa. Alueella on yrityksiä, asukkaita, liiketiloja, liikuntamahdollisuuksia sekä kouluja, jotka osaltaan ylläpitävät Linnanmaan elinvoimaisuutta myös jatkossa. 

Lisätiedot:
Eetu Leinonen
hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
hpj@oyy.fi, 040 523 1821

Skip to content