Uutiset Aino-Kaisa Manninen

OYY: Nykyaikaisille opetustiloille pikainen tarve

Kannanotto 25.4.2017

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on erittäin huolestunut yliopiston päätöksestä keskeyttää uusien yleisopetustilojen hankesuunnittelu. Hankesuunnittelu koskee kaikkien tiedekuntien yhteiskäytössä olevia luentosaleja sekä itsenäisen opiskelun tiloja.

Maanantaina 24.4. pidetyssä Yleisopetustilat 2018 -tilatyöryhmän kokouksessa kävi ilmi, että hankesuunnitelman keskeytyksen syynä on muun muassa se, että ehdotetut suunnitelmat eivät olisi lisänneet opetustilojen määrää lainkaan, vaikkakin tilat olisivat olleet nykyaikaiset ja laadukkaammat. Ylioppilaskunta vaatii, että hankesuunnitelmaa laajennetaan siten, että se palvelee tilaratkaisuillaan tulevaa opiskelijamäärän kasvua laadullisesti sekä määrällisesti.

Tällä hetkellä  ylioppilaskunta kannattaa  kaikkien opetustilojen käyttöprosentin nostoa arkipäivinä virka-aikaan. ”Ylioppilaskunta on huolissaan siitä, että yhä useammin luennot järjestetään ilta-aikaan. Läsnäolopakollinen iltaopetus on erityisen ongelmallista perheellisille opiskelijoille, työssäkäyville opiskelijoille ja opetushenkilökunnallekin”, toteaa kampuskehittämisestä vastaava hallituksen jäsen Miina-Anniina Heiskanen.

Ylioppilaskunta suhtautuu myös erittäin varauksella ajatukseen siitä, että kaikki opetuskäyttöön soveltuvat tilat otetaan käyttöön esimerkiksi siirreltävien väliseinien avulla. Ylioppilaskunta näkee tämän lyhyen aikavälin tilapäisenä ratkaisuna, mutta ei kestävänä ratkaisuna opetustilakysymykseen. Esimerkiksi Saalastinsalin valjastaminen opetuskäyttöön jaettavilla väliseinillä epäilyttää muun muassa melu- ja kalusto-ongelmien vuoksi. Vaikka nykyistä tilankäyttöä tehostamalla voidaan saada aikaan myös hyviä ratkaisuja, on ensisijaisen tärkeää turvata opetuksen laatu. Nykyisten tilojen kalustusta ja AV-välineistöä tulee ehdottomasti uusia.

Yliopiston siirtyminen hiljalleen kohti vuorokauden ympäri auki olevaa kampusta nostaa myös itsenäisen opiskelun tilojen tarvetta. Tilat ovat jo nykyisellään riittämättömät. Oulun yliopiston tulee mielestämme panostaa hankesuunnitteluun varatut rahat (2,3 miljoonaa euroa) lyhentämättöminä nykyaikaisiin opetus- ja opiskelutiloihin.

“Hyvät ja nykyaikaiset opiskelutilat edesauttavat opiskelijoiden opinnoissa menestymistä ja 55 opintopisteen lukuvuositavoitteeseen pääsemistä. Nykyaikainen opiskelu vaatii myös monipuolisia itsenäisen työskentelyn tiloja. Kaikille opiskelijoille on tarjottava riittävästi tiloja, joissa omia opintoja on mahdollista edistää”, painottaa OYY:n hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist.

Oulussa 25.4.2017

Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä,
kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821.
Hallituksen jäsen Miina-Anniina Heiskanen, miina-anniina.heiskanen@nulloyy.fi, 050 407 9489