Uutiset Janne Hakkarainen

Ohjaus- ja tukipalveluiden laatu ja riittävyys turvattava

Tiedote
Vapaa julkaistavaksi heti

Oulun yliopisto tiedotti 18. tammikuuta yliopiston hallituksen päätöksestä aloittaa muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Noin kolmen miljoonan euron säästötarve on seurausta Suomen hallituksen hallitusohjelman mukaisista yliopistojen rahoitukseen kohdistetuista leikkauksista ja kilpailukykysopimuksen aiheuttamista lisäleikkauksista.

Arvioitu henkilöstöön kohdistuva vähennystarve on noin 70 henkilötyövuotta. Neuvottelut koskevat noin 900 henkilöä kaikissa yliopiston yksiköissä.

“YT-neuvottelut ovat koko yliopistoyhteisöä koskettava ja puhututtava asia. OYY toivoo, että neuvotteluiden etenemistä seurataan tarkasti ja avoimuuteen kiinnitetään huomiota prosessin kaikissa vaiheissa. Keskustelulle ja kysymysten esittämiselle on annettava tilaa”, OYY:n hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist toteaa.

OYY:n mielestä ei ole ihanteellista, että näin merkittävästä asiasta on päätetty puhelinkokouksessa, jossa päättävässä asemassa olevat henkilöt eivät ole päässeet keskustelemaan asiasta vuorovaikutuksellisesti ja kasvokkain. OYY:n mielestä yliopiston hallituksen päätöksentekoa tulee tukea mahdollistamalla riittävä aika ja määrä kokouksia.

“Opiskelijat ovat huolissaan ohjaus- ja tukipalveluiden laadusta ja riittävyydestä. Erityisesti koulutus- ja kirjastopalvelut ovat keskeisiä tuloksellisuuden tukipalveluja koko yliopistolle, puhumattakaan yksittäisestä opiskelijasta. Valtakunnallisessa vertailussa nämä ovat jo nyt niukasti resursoituja. Tukipalveluista leikkaaminen vaikuttaa väistämättä opetukseen, tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen. Opetus- ja tutkimushenkilöstön tulee saada keskittyä ydintehtäviinsä”, Kronqvist toteaa.

Ylioppilaskunta toivottaa voimia kaikille neuvottelujen kohteena oleville yliopistolaisille ja koko yliopistoyhteisölle.

Oulussa 19.1.2017,

Joel Kronqvist
hallituksen puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä 0405257821 henna.maatta@nulloyy.fi