Asiakirjat, Uutiset Hennamari Toiviainen

OYY: Opiskelijoista kolmasosalla psyykkisiä ongelmia – tukipalveluista ei saa karsia

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on huolissaan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tukipalveluiden saatavuudesta.

Tuoreen Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan jopa kolmannes opiskelijoista kärsii psyykkisistä ongelmista. Psyykkistä oireilua koki vähintään viikoittain 39 prosenttia miehistä ja 49 prosenttia naisista. Uniongelmat, keskittymisvaikeudet, jännittyneisyys, masentuneisuus ja ahdistuneisuus ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvun ajan.

“Vaikka YTHS on rahoituksen supistuttua onnistuneesti sopeuttanut toimintaansa mm. toimintojen uudelleenorganisoinnilla ja sähköisillä palveluilla, näkyvät leikkaukset opiskelijoiden palveluissa. Oulun YTHS:n terveysasemalla jono psykiatrin vastaanotolle on viimeisen vuoden aikana kasvanut niin voimakkaasti, että hoitotakuu alkaa olla vaarassa, eikä tilanne ole helpottamassa kevään aikana. OYY onkin huolissaan opiskelijan mahdollisuudesta saada ajoissa apua mielenterveysongelmiin”, taustoittaa hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist.

Terveystutkimuksen mukaan yli kolmannes opiskelijoista koki runsaasti stressiä. Lisääntynyt stressi ja uupumus johtuvat mm. opiskelijoiden heikentyneestä toimeentulosta sekä opintojen kuormittumisesta. Syksyllä tulevat voimaan uusimmat hallituksen toteuttamat opintotukikuukausien sekä opintorahan leikkaukset, joiden OYY pelkää huonontavan tilannetta entisestään.

Koulutusleikkaukset ovat tarkoittaneet myös yliopiston rahoituksen pienentymistä opiskelijoille tärkeistä, opintojen suorittamista tukevista palveluista, kuten opintojen ohjauksesta ja neuvonnasta. Oulun yliopistossa onkin parhaillaan meneillään muuta paitsi opetus- ja tutkimushenkilökuntaa koskevat YT-neuvottelut. Terveystutkimuksen mukaan opiskelijat kaipasivat nimenomaan apua ja tukea ajan- ja stressinhallintaan sekä opintojen suorittamiseen. Samanlaista viestiä on saatu opintopsykologin vastaanotolla käyneiltä opiskelijoilta Oulun yliopistossa.

“Vetoamme yliopiston johtoon, että opiskelijoiden toiveita kuunnellaan, eikä opiskelijoiden tukipalveluista tulla karsimaan. Pikemminkin esimerkiksi opintopsykologin resursseja on lisättävä”, vaatii hallituksen jäsen Aleksi Hursti.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta vaatii panostuksia opiskelukykyä tukevien matalan kynnyksen palveluihin sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Nämä vähentävät tutkitusti riskiä opiskelu- ja toimintakyvyn alenemiseen. Tämä edellyttää riittäviä resursseja sekä sujuvaa yhteistyötä yliopiston, YTHS:n sekä muiden opiskeluympäristöissä toimivien tahojen kesken.

Oulussa 16.3.2017

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY)

Joel Kronqvist                               Aino-Kaisa Manninen
Hallituksen puheenjohtaja               Pääsihteeri

 

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, puh. 040 5265821)