Uutiset Juuli Juntura

OYY ottaa kantaa – minne katosivat vaihto-opiskelijoiden suomen kielen opinnot?

Kannanotossaan OYY ihmettelee yhdessä ESN-jaoston kanssa vaihtareiden mahdollisuuksia opiskella suomen kieltä ja toivoo, että yliopistolla kiinnitetään huomiota opiskelijoiden mahdollisuuksiin opiskella kieliä ja kansainvälistyä.

Minne katosivat vaihto-opiskelijoiden suomen kielen opinnot?

Tänä syksynä 350 vaihto-opiskelijaa saapuu Oulun yliopistoon kehittämään kansainvälistä osaamistaan ja tutustumaan suomalaiseen elämään. Valtaosa tulijoista jää kuitenkin ilman minkäänlaista suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetusta. Oulun yliopistossa ei vuonna 2013 ole järjestetty juuri lainkaan vaihto-opiskelijoille suomen kielen kursseja kovasta kysynnästä huolimatta.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Erasmus Student Network -jaosto ovat hyvin pettyneitä nykyiseen tilanteeseen. Suomen kielen opetuksen rahoituksen siirto yliopistolta tiedekunnille on saattanut eri tieteenalojen vaihto-opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Avoin alkeiskurssi on tarjolla ainoastaan kasvatustieteiden tiedekunnassa ja muutamassa oppiaineessa muualla yliopistossa. Perus- tai jatkokursseille vaihto-opiskelijoilla ei ole asiaa.

OYY:n keväällä teettämän kyselyn mukaan kielenopetuksen puute on ollut shokki saapuville vaihto-opiskelijoille, jotka pitävät kielen ja kulttuurin oppimista tärkeänä osana vaihtoa. Tämä ei yllätä ESN -jaoston Laura Riuttasta. “Mahdollisuus oppia tuntemaan paikallista kieltä ja kulttuuria on yksi vaihtokokemuksen kulmakivistä”, hän kertoo.

Suomen kielen opinnot auttavat vaihto-opiskelijaa kiinnittymään ympäröivään kulttuuriin ja yhteisöön ja helpottavat arkea uudessa kotimaassa. Kielikurssien puute sen sijaan heikentää merkittävästi Suomen ja Oulun yliopiston kansainvälistä houkuttelevuutta ja vaikeuttaa opiskelijarekrytointia. “Monet vaihto-opiskelijat ovat potentiaalisia  tulevaisuuden tutkinto-opiskelijoita. Suomen taitojaan kehittäneillä on pienin kynnys jäädä jatkamaan opintojaan Oulussa”, muistuttaa ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Juuli Juntura.

Heikko tilanne on Junturan mukaan osa laajempaa ongelmaa Oulun yliopistossa. “Valitettavasti eriarvoiset mahdollisuudet opiskella kieliä ovat arkipäivää valtaosalle opiskelijoita”, hän kertoo. “Sietää ihmetellä, miksi juuri kukaan ei ole tähän mennessä kantanut vastuuta opiskelijoiden kieliopinnoista, kun kansainvälistyminen on yliopistomme päätavoitteita.”

Elokuussa Oulun yliopiston johto hyväksyi uuden Kansainvälinen Oulun yliopisto -toimenpideohjelman, jossa luvataan muodostaa yliopistolle kielipoliittinen linja ja tehostaa suomen kielen opetusta. Ylioppilaskunta on iloinen uusista tavoitteista ja odottaa, että yliopistoyhteisö lunastaa lupauksensa ja että opiskelijoita kuullaan tässä työssä.

Kannaotto löytyy myös englanniksi (klikkaa sivun yläkulmassa olevaa ”In English” painiketta).

Lisätietoja

Kansainvälisten asioiden sihteeri Henni Saarela, henni.saarela@nulloyy.fi, 040 861 0868
Hallituksen jäsen Jaana Isohätälä, koulutuspolitiikka ja kansainväliset asiat, jaana.isohatala@nulloyy.fi, , 050 407 8431