OYY palkitsi ansioituneita toimijoitaan vuosijuhlassaan – korkein tunnustus Kettuselle

Ylioppilaskunta palkitsee vuosittain toimijoitaan, jotka ovat tehneet ansiokasta työtä opiskelijoiden hyvän elämän eteen.

Ylioppilaskunnan hallitus päätti kokouksessaan 5. helmikuuta 2020 palkita alla listatut ylioppilaskunnan jäsenet akateemisin kunniamerkein, jotka jaettiin ylioppilaskunnan Annos 60 -vuosijuhlassa karkauspäivänä 29. helmikuuta.

Ylioppilaskunnan jakamista merkeistä korkea-arvoisin, kunniamerkki, myönnettiin KTM Jonne Kettuselle. Kettunen on toiminut muun muassa ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä vuonna 2012 ja Oulun yliopiston hallituksen jäsenenä vuosina 2014-2019. Nykyään hän toimii Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön hallituksen puheenjohtajana ja Uniresta Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän työskentelee erityisasiantuntijana Oulun yliopiston strategian ja tiedepolitiikan yksikössä.

Samassa kokouksessa ylioppilaskunnan hallitus päätti myöntää Vesa-Matti Pohjaselle Jäätävän hyvä opettaja 2019 -palkinnon, joka myös jaettiin vuosijuhlassa. Palkinto myönnettiin opiskelijoiden hakemusten perusteella. Pohjasen valintaa ehdottaneet opiskelijat kuvaavat Pohjasta innostavana, määrätietoisena ja johdonmukaisena opettajana. Pohjanen on patologian oppiaineen kliininen opettaja ja patologian erikoislääkäri.

Vuosijuhlassa jaetut merkit:

Kunniamerkki

Jonne Kettunen

I luokan ansiomerkki

Benjamin Michelin
Hennamari Toiviainen
Jaana Isohätälä
Joni Ollikainen
Jussi Vaara
Miina-Anniina Heiskanen
Miriam Putula
Susa Vikeväkorva
Taneli Kastikainen

II luokan ansiomerkki

Aleksi Niskavaara
Anni Karjalainen
Anni Siika-aho
Anri Kinisjärvi
Antti Nurmesjärvi
Asta Salomaa
Emilia Käsmä
Emma Karjalainen
Mirja Mustapirtti
Nuuti Vasari
Salli Kärkkäinen
Timo Välkky
Tino Nissinen
Uula Ranta
Ville Saviluoto
Vilma-Riikka Tiittanen
Zacharias Hellberg

III luokan ansiomerkki

Aleksi Penttilä
Anniina Puhilas
Antti Kiviniemi
Asta Rukajärvi
Edgar Minyoi
Emilia Välimäki
Erno Oikarinen
Essi Siponen
Eveliina Laitinen
Eveliina Leskelä
Henry Vähätaini
Iia Paloheimo
Ilmari Nousiainen
Irena Saarinen
Janne Welling
Jasmin Puska
Jenna Onnela
Johanna Sirviö
Johannes Pakanen
Jonna Hyttinen
Joonas Tauriainen
Juha-Antti Rankinen
Karoliina Harvala
Laura Niskanen
Laura Salonen
Lauri Koskela
Lotta Höök
Mari Lantto
Marika Tikkanen
Marjut Hautamäki
Marketta Tahvanainen
Mika Petäjäjärvi
Minttu Eskonniemi
Mira Huttunen
Mitja Kärki
Niko Kulmala
Noora Alatainio
Okke Nikkinen
Olli Joki
Otso Kassinen
Pyry Lahdenperä
Päivikki Salo-oja
Riika Poutanen
Riikka Lehtonen
Roosa Heinonen
Santeri Kokkonen
Sara Hagelberg
Sara Huusansaari
Sini Pekki
Sonja Riikonen
Sonja-Maria Turkki
Stiina Pakonen
Stina Huhtela
Tapio Immonen
Taru Järvelä
Tatu Lappalainen
Tatu Palo
Teja Rönni
Terhi Alaviitala
Tiina Alaruikka
Tuomas Partanen
Valtteri Paakki
Valtteri Törmänen
Veera Hiltunen
Veera Juntunen
Venla Juntto
Viljami Viinikka
Ville Paananen
Vilma Ikonen
Wilma Ruotsalainen

Lisätiedot:

Kauko Keskisärkkä
pääsihteeri, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
paasihteeri@oyy.fi, 0405231822

Skip to content