OYY TOIVOO KESKUSTELUN YLIOPPILASKUNTIEN VAPAAEHTOISESTA JÄSENYYDESTÄ JATKUVAN

OYY otti kantaa Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän yliopistojen autonomiaselvityksen johdosta

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama selvittäjäryhmä julkaisi yliopistojen autonomiaa koskevan selvityksen maanantaina 1.3.2021. Selvityksessä todettiin muun muassa ettei ylioppilaskunnan automaatiojäsenyyden poistamiselle löydy “välittömiä perusteita”. Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) näkee tarpeen lisäkeskusteluille ja raportissa mainituille jatkoselvityksille. OYY:n mielestä ylioppilaskuntien jäsenyyden tulee perustua tulevaisuudessa vapaaehtoisuuteen.

Useiden eri poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen ulostulot nykyisestä jäsenyysmallista osoittavat, että nykytilassa on ongelmansa. OYY toivookin, että muut ylioppilaskunnat eivät pelkäisi mahdollista muutosta vaan osallistuisivat vaihtoehtoisten ratkaisujen pohtimiseen periaatteellisen vastustamisen sijasta. Melkein jokaisessa ylioppilaskunnassa ongelmana on osallistumisen alhainen taso ja ylioppilaskunnan kaukaisuus jäsenistöstä. Vapaaehtoinen jäsenyys loisi ylioppilaskunnille taloudelliset kannustimet kehittää toimintaansa entistä jäsenlähtöisemmäksi. Nykyinen jäsenyysmalli perustellaan sillä, että ylioppilaskunnat ovat perinteinen osa itsehallinnollista yliopistoa, mutta vapaaehtoinen jäsenyys toisi yliopisto-opiskelijat tasavertaiseen asemaan muihin korkeakouluopiskelijoihin nähden. 

OYY hyväksyi vuoden 2020 viimeisessä edustajiston kokouksessa ylioppilaskunnalle varautumissuunnitelman, missä tuodaan esiin eri vaihtoehtoja rahoittaa toimintaa mahdollisen jäsenmaksukertymän pienentyessä. OYY pitää tärkeänä, että siirtymään kohti vapaaehtoista jäsenyyttä varataan riittävä siirtymäaika, jotta ylioppilaskunnat voivat varautua muutokseen taloudellisesti ja hallinnollisesti.

 “Haluamme, että keskustelu jäsenyysmallista ei jää tähän vaan kannustamme OKM:tä käynnistämään tarvittavat jatkoselvitykset ja kutsumme muut ylioppilaskunnat mukaan ideoimaan uusia ratkaisuja,” toteaa hallituksen puheenjohtaja Olli Joki.

 

Lisätietoja:

Olli Joki

Hallituksen puheenjohtaja

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

040 523 1821

Skip to content