OYY vaatii ehtojensa huomioimista ja selkeää linjaa keskustakampuksen suunnittelussa

OYY:n hallitus peräänkuuluttaa, että alkuperäinen visio pidetään mukana keskustelussa.

Keväällä Oulun yliopiston rehtori, Jouko Niinimäki, esitteli suunnitelman siirtää Oulun yliopiston Linnanmaan kampus Raksilaan. Hanke sai nopeasti työnimen keskustakampus ja siitä on käyty paljon keskustelua yliopistoyhteisön sisällä sekä ulkopuolella Kalevan ja Ylen uutisia myöten. Maaliskuussa (23.3.2020) Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) kirjoitti avoimen kirjeen Oulun yliopiston hallitukselle, jossa OYY puolsi suunnitelmaa keskustakampuksesta tietyin reunaehdoin. Nämä ehdot ovat: 1) opiskelijat ja henkilökunt otetaan mukaan projektin suunnitteluun sen kaikissa vaiheissa. 2) Uudella kampuksella tulee olla riittävät tilat ja suunnittelussa tulee huomioida eri tieteenalojen erityistarpeet. 3) Keskustakampuksen tulee olla poikkitieteellinen yhteiskampus, joka on tähän asti ollut Oulun yliopiston vahvuus. 

Julkisen keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että OYY:n aiemmin esittämät reunaehdot eivät olisi enää täyttymässä. Keskustelu on kuitenkin hyvin vahvasti painottunut jopa yliopiston omassa viestinnässä vain keskustakampuksen ensimmäiseen rakennusvaiheeseen eli 30 000 kerrosalaneliön ympärille, vaikka kokonaisuudessaan hanke sisältää myös jatkovaiheita, jotka ovat jääneet julkisen keskustelun ulkopuolelle. OYY ymmärtää hyvin, että tässä vaiheessa hankesuunnitelmaa täytyy keskittyä ensimmäisen vaiheen suunnitteluun, mutta peräänkuulutamme, että alkuperäinen visio ja hanke kokonaisuutena pidetään mukana keskustelussa. Yliopiston tulee jatkossa keskustakampusta koskevassa viestinnässään selkeyttää, että kyseessä on hankekokonaisuus, johon kuuluu eri rakennusvaiheita. Nyt viestinnästä on voinut saada sen kuvan, että yliopistoa oltaisiin pirstaloimassa ympäri kaupunkia.

OYY vastustaa kolmen yliopistokampuksen mallia, jossa opiskelijat joutuvat jatkuvasti kulkemaan eri kampusten välillä ja kohtaaminen yli tieteenalojen hankaloituu merkittävästi. Tiedostamme, että tällainen välivaihe on mahdollinen, ja jopa välttämätön, kun puhutaan suuren yliopistokampuksen siirtämisestä. Siirtymävaihe pitää pystyä suunnittelemaan niin, että opiskelijat eivät joudu kulkemaan eri kampusten välillä tarpeettomasti. Oulun yliopiston merkittävä vahvuus on yhteisöllinen ja poikkitieteellinen kampus. OYY näkee, että tämä tulee pitää mielessä keskustakampuksesta päätettäessä, jos Oulun yliopisto ja Oulu halutaan nähdä myös jatkossa valtakunnallisesti houkuttelevana opiskelupaikkana.

“Ylioppilaskunta kannattaa yliopiston muuttoa Raksilaan tietyin ehdoin. Näemme erityisen positiivisena sen mahdollisuuden, että se lähentää muuta yliopistoyhteisöä Kontinkankaan kampuksen kanssa, kun kampus muuttaisi fyysisesti lähemmäs, kävelymatkan päähän. Hankekokonaisuuden suunnittelussa tulee huomioida, että kolmella kampuksella toimiminen ei ole taloudellisesti hyvä tai järkevä ratkaisu. Keskustakampuksen suunnittelun lähtökohdan tulee olla siinä, kuinka kaikki Linnanmaan toiminnot voidaan siirtää Raksilaan”, toteaa OYY:n hallituksen puheenjohtaja Eetu Leinonen.

Skip to content