Hallinnon opiskelijaedustaja on opiskelijan ääni yliopiston hallinnossa

Opiskelijan näkökulmien ja visioiden tulee näkyä ja kuulua yliopistolla. Hallinnon opiskelijaedustajana sinä pääset vaikuttamaan siihen, millainen opiskelupaikka Oulun yliopisto on opiskelijoille. Opiskelijoiden näkökulma voi unohtua päätöksenteosta, jos opiskelijat eivät ole sitä kertomassa.

OYY valitsee tai esittää opiskelijaedustajia monenlaisiin toimielimiin tai työryhmiin yliopistolla. Osa paikoista on lakisääteisiä (hallitus, yliopistokollegio, tiedekuntahallitukset, tutkintolautakunta) ja osa määritellään yliopiston johtosäännöissä (koulutusneuvosto, koulutuksen johtoryhmä, koulutustoimikunnat, tutkinto-ohjelmatoimikunnat). Näiden lisäksi yliopistolla on kirjava joukko erilaisia työryhmiä, joista toiset ovat vuodesta toiseen jatkuvia pysyviä (opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä, ohjauksen kehittäminen, Etiikka-työryhmä jne.) sekä pitkäjänteiseen kehittämiseen keskittyviä ja toiset määräajaksi perustettuja, joilla pyritään saamaan aikaan nopeampaa toimintakulttuurin muutosta (koulutusneuvoston alaiset strategiatyöryhmät, erilaiset tilatyöryhmät jne.).

Opiskelijajäsenten toimenkuvaan kuuluu paitsi osallistua toimielinten kokouksiin, myös valmistautua huolella etukäteen toimitettuihin materiaaleihin. Hallinnon opiskelijaedustajat edustavat isoa opiskelijajoukkoa, joten joskus voi olla tarpeellista kuulostella eri oppiaineiden opiskelijoiden tuntemuksia aiheesta – hallinnon opiskelijaedustajien ei oleteta tietävän kaikkea jokaisesta mahdollisesta vastaantulevasta aiheesta. Esimerkiksi ainejärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on siksi tärkeää hallinnon opiskelijaedustajallekin. Tämän lisäksi on tärkeää, että hallinnon opiskelijaedustaja tiedottaa toiminnastaan ja kokousten päätöksestä asiaankuuluville tahoille. Monesti yliopiston viestintä päätöksistä voi olla kankeaa, joten hallinnon opiskelijaedustajan kannattaa olla itse aktiivinen (ja toki myös muistaa aina kokoustaessaan pitää esillä opiskelijoille viestimisen tärkeyttä).

Opiskelijat yliopistolla tuovat väriä elämään

Kokoustahti vaihtelee toimielimestä riippuen, mutta yleensä kokouksia on maksimissaan kerran kuukaudessa. Joidenkin toimielinten kohdalla opiskelijaedustajille maksetaan pientä kokouspalkkiota. Tämä koskee lähinnä lakisääteisiä paikkoja.
Pätevyyskriteereitä on harvaan opiskelijaedustuspaikkaan: tärkeintä on olla aktiivinen vaikuttaja ja kyky tuoda esiin opiskelijan näkökulmaa päätöksenteossa. Ylioppilaskunta tarjoaa hallinnon opiskelijaedustajille koulutusta, auttaa kinkkisissä tilanteissa sekä pyrkii viestimään eri toimielimissä tehdyistä päätöksistä, joilla voi olla laajempia vaikutuksia muiden toimielinten työskentelyyn. Hallinnon opiskelijaedustajien ja edustajiston jäsenien tueksi olemme koonneet mm. näille verkkosivuille hallinto-oppaan.

Tutustu paikkojen kirjoon osoitteessa www.halloped.fi. Kaikki avoimet hallinnon opiskelijaedustajapaikat tulevat hakuun tämän järjestelmän kautta. Samasta osoitteesta löydät myös tämänhetkisten hallinnon opiskelijaedustajien yhteystiedot. Ole rohkeasti yhteydessä edustajiin mikäli mielessäsi on toimielimen tontille kuuluvia asioita tai ideoita, joita toivoisit otettavan esille!

Seuraavat hallinnon opiskelijaedustajat valitaan syksyllä 2019, joten kannattaa olla kuulolla!