Mahtavaa, että olet tehnyt suuren päätöksen lähteä mukaan edustajistovaaleihin! Olet saattanut pohtia ja suunnitella kampanjaasi jo pitkälle tai sitten olet vasta päättänyt asettua ehdolle. Sinulla myös saattaa olla jo kokemusta kampanjoinnista tai olet ryhtymässä ehdokkaaksi ensimmäistä kertaa. Tämä opas on tarkoitettu sinulle oman edustajistovaalikampanjasi tueksi.

Mikä on edustajisto?

Edustajisto on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Se koostuu 37:stä jäsenestä ja edustajisto valitaan parittomina vuosina vaaleilla. Edustajisto päättää ylioppilaskunnan talouden ja toiminnan suuntaviivoista, eli siitä mihin jäsenmaksurahat käytetään ja minkälaista toimintaa ylioppilaskunta järjestää. Lisäksi edustajiston tehtävänä on muun muassa valita ylioppilaskunnan hallitus ja pääsihteeri. Edustajisto kokoustaa noin kerran kuukaudessa pois lukien kesäkuukaudet (noin 8-10 kertaa vuodessa), ja kokouksissa keskustellaan vilkkaasti ajankohtaisista asioista. Edustajiston toimintaa ohjaa ylioppilaskunnan puheenjohtaja, joka on myös ylioppilaskunnan ylin sääntöjen tulkitsija.

Edustajisto on viimeisen kahden vuoden aikana päättänyt näistä asioista:

 • Hyväksynyt OYY:n strategian ja poliittisen linjapaperin
 • Oulun ylioppilaslehden digitalisaatiosta eli paperilehden loppumisesta
 • Päättänyt OYY:n toimiston muutosta
 • Valinnut uuden pääsihteerin ja Oulun ylioppilaslehden päätoimittajan
 • Valinnut opiskelijaedustajat Oulun yliopiston hallitukseen ja Oulun yliopiston kollegioon
 • Valinnut edustajat OYY:n toimielimiin, kuten talousvaliokunnan ja keskusvaalilautakunnan jäsenet
 • Hyväksynyt vuosittain toimintasuunnitelman eli sen, mitä seuraavan vuoden OYY:n hallitus tekee toimintavuonnaan
 • Hyväksynyt talousarvion
 • Valinnut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen
 • Päättänyt ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisesta

Miten voi asettua ehdolle?

Kaikki Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenet ovat oikeutettuja asettumaan ehdolle edustajistovaaleissa. Olet vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi, jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi Oulun yliopiston opiskelijaksi 17.10.2017 mennessä ja täytät viimeistään varsinaisena vaalipäivänä 18 vuotta. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan vaaliasiakirjoilla, joita on saatavana 15.9.2017 lähtien ylioppilaskunnan kansliasta ja OYY:n verkkosivuilta http://www.oyy.fi/oyy/edustajisto-aanesi-ylioppilaskunnassa/edustajistovaalit/.  Ehdokasasettelu päättyy 17.10.2017 klo 12.00, mikä tarkoittaa, että vaaliasiakirjat tulee jättää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimistolle (osoite: Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 1.krs, 90570 Oulu) viimeistään 17.10. klo 12.00. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä. Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita.

Omasta ehdokkuudesta ja ehdolle lähtemisestä voi olla myös yhteydessä edustajistoryhmien ryhmänjohtajiin. Alla on listattu nykyisten edustajistoryhmien ryhmänjohtajien yhteystiedot:

 • Humanistit ja kasvatustieteilijät OYY:ssa, Pekka Rihko, huka@nulloyy.fi
 • Keskustaopiskelijat, Miriam Putula, keskustaopiskelijat@nulloyy.fi
 • Kokoomusopiskelijat, Juho Kupiainen, kokoomusopiskelijat@nulloyy.fi
 • Lääketieteellinen vaaliliitto, Antero Metso, laakis@nulloyy.fi
 • Oulun vihreä vasemmisto, Riikka Matilainen, oviva@nulloyy.fi
 • Perussuomalaiset nuoret, Sebastian Tynkkynen, sebastian.tynkkynen@nullgmail.com
 • Tekniikka- ja talous, Ville Mukka, teta@nulloyy.fi
 • Tieteelliset, Tiina Strand, tieteelliset@nulloyy.fi
 • Vihreä lista, Mirja Mustapirtti, vihrealista@nulloyy.fi

Lisäksi kaikilla on mahdollisuus perustaa uusi vaaliliitto. Vaaliliiton voi perustaa vähintään kaksi ehdokasta. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä vaaliliitossa, ja vaaliliitossa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä, eli 74. Vaalirenkaan voi muodostaa vähintään yksi vaaliliitto ja vähintään yksi ehdokas, tai vähintään kaksi vaaliliittoa. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon ja vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaaliliitto voi kuulua vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaassa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä, eli 74.

Vinkkejä vaaliliitoille:

Kaikki kivet kannattaa kääntää ehdokashankinnassa. Miettikää porukalla kaikki potentiaaliset nimet läpi ja ottakaa jokaiseen henkilökohtaisesti yhteyttä. Esimerkiksi kilta-, aine- ja harrastejärjestöaktiivit ja pienryhmäohjaajat ovat luontevia tyyppejä mukaan myös OYY:n toimintaan. Ei pidä kuitenkaan unohtaa kaikkien halukkaiden saamista mukaan, joten kerro avoimesti kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, että olet keräämässä ehdokkaita listalle ja tietääkö toinen jotain muita nimiä. Kyselyitä ehdokkaiden ilmiantamiseen voi myös järjestää.

Ehdokashankinnasta on luvassa kilpailu, jonka palkintona arvotaan Puistomannen sauna vaaliliiton käyttöön yhdeksi illaksi. Arvontaan osallistuvat ne vaaliliitot, jotka saavat vähintään kolme (3) ehdokasta enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Myös uusi lista voi osallistua arvontaan, jolloin arvontaan riittää viisi (5) ehdokasta. Uudeksi listaksi ei katsota sitä, että lista vaihtaa nimeään viime edustajistovaaleihin (2015) nähden.

Minä ehdokkaana

Miksi lähdit ehdolle edustajistovaaleihin? Miksi sinua kannattaa äänestää? Kuka sinua voisi äänestää? Miten voisit tavoittaa sinua äänestävät?

Ennen ehdokkaaksi lähtemistä on hyvä pohtia, miksi lähdit ehdolle edustajistovaaleihin. Mikäli syy ei ole selvä sinulle, se voi jäädä epäselväksi myös äänestäjälle. Kannattaa siis tehdä selväksi se, millaisia asioita ylioppilaskunnassa ja edustajistossa haluaa ajaa. Vaaliteemoja kannattaa pohtia myös yhdessä oman vaaliliiton kanssa. Voit pohtia, mitkä ovat sinulle tärkeitä tavoitteita, jotka haluaisit seuraavana kahtena vuonna saavuttaa. Lisäksi kerro ihmisille, kuka olet. Helppo tapa saada ääniä on kertoa kaikille yliopistossa opiskeleville tutuille ja tutun tutuille, että olet ehdolla. Jos haluat laajentaa äänestäjäkuntaasi, voit perustaa esimerkiksi oman Facebook-sivun. Seuraavat kysymykset voivat auttaa alkuun:

 • Kuka olen ja mitä opiskelen
 • Mihin ryhmään/liittoon kuulun
 • Mikä minua motivoi lähteä ehdokkaaksi edustajistovaaleihin
 • Mitkä asiat määrittävät minua ihmisenä ja mitkä ovat arvoni
 • Mitka asiat ovat opiskelijoille tärkeitä ja miten voisin edistää niitä
 • Mitä asioita haluan ajaa opiskelijan hyvän elämän eteen
 • Mitä asioita tulen ajamaan edustajistossa
 • Mikä on minun vaalislogani

Lisäksi kuva on erittäin tärkeä. Mieti, mitä laitat kuvaan päälle, sillä erilaiset vaatteet viestivät erilaisista asioista ja asenteista. Lisäksi voi miettiä hymyiletkö kuvassa vai oletko vakava. Minkälaisen viestin haluat kuvan perusteella antaa äänestäjälle? Otatko selfien puhelimella vai käytätkö vaalikuvana esimerkiksi cv-kuvaasi? Muista olla yhteydessä myös omaan ryhmääsi, sillä usein vaaliliitot järjestävät kuvauksia.

Kun olet pohtinut omaa profiiliasi, voit alkaa miettiä, ketkä sinua voisivat äänestää. Edustajistovaaleissa äänestäjät tulevat yleensä läheltä. Kannattaa siis mainostaa omaa ehdokkuuttaan erityisesti omille opiskelukavereille ja tuttavilleen. Toki omaa ehdokkuuttaan kannattaa mainostaa myös tiedekuntarajojen ulkopuolelle, sillä samanhenkinen opiskelija voi löytyä myös muusta tutkinto-ohjelmasta.

Kampanjointi

Onnistunut kampanja pitää sisällään erilaisia vaikuttamisen keinoja, jotka tukevat toisiaan. Kampanjointi on aina myymistä, sanan laajassa merkityksessä.

Omaa vaalikampanjaa varten voi olla hyvä tehdä niin sanottu viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelman ei tarvitse olla mikään mahtipontinen, mutta sen avulla voi olla helpompaa asettaa itselleen tavoitteet ja seurata aikatauluja. Viestintäsuunnitelmassa voit vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin.

 • Kuka minua äänestäisi?
 • Mitä viestintäkanavia äänestäjäni käyttävät?
 • Missä äänestäjäni käyvät viikottain/päivittäin/kuukausittain?
 • Miten tavoittaisin äänestysryhmän parhaiten?

Viestintäsuunnitelman aikatauluosio voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

PÄIVÄMÄÄRÄ TEHTÄVÄ CHECK
17.10.2017 Asetu ehdolle edustajistovaaleihin x
20.10.2017 Ehdokaskuva otettu
24.10.2017 Vaalikoneeseen vastattu
25.10. ja 27.10. Tee postauksia ehdokkuudestasi someen
Vk 44 Kerro 20 kiltalaiselle että olet ehdolla edustajistovaaleissa
xx.xx.2017 jne

 

Ehdokasoppaan lopussa näen tärkeät deadlinet, joita voit hyödyntää viestintäsuunnitelman teossa.

Vinkkejä ehdokkaille:

Kampanjoi siellä, missä äänestäjäsi liikkuvat. Jaa mainoksia ennen luentoa tai sen jälkeen luentosalin ulkopuolella tai juttele mahdollisimman monelle ehdokkuudestasi opiskelijatapahtuman yhteydessä. Voit myös miettiä, voitko hyödyntää omia sosiaalisen median kanavia tai luoda uusia kampanjasi tueksi. Kampanjointi on yleensä mukavampaa yhdessä, joten ota kaveri mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kampanjaa.

Vinkkejä vaaliliitoille:

Some-kampanjalla tavoitteet ja ehdokkaat esiin. Pohtikaa yhdessä, millaisen viestin haluatte ryhmänä tuoda esiin ja miettikää, miten saatte sen parhaiten esiin äänestäjille. Äänestystempaukset ja some-pulssit eli saman postauksen yhteinen jakaminen voivat luoda suurempaakin näkyvyyttä some-kanavissa. Esimerkiksi Canvalla voi tehdä helposti hyvännäköisiä visuaalisia kuvia. www.canva.com

Mainostusohjeet

Keskusvaalilautakunta on hyväksynyt ohjeet, jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa vaalisivustolla. Pidä kuitenkin nämä asiat mielessä:

  • mainosten levittäminen yliopiston julkisissa tiloissa on sallittu ainoastaan 24.–7.11. välisenä aikana keskusvaalilautakunnan osoittamilla ilmoitustauluilla
  • mainoslehtisten jakaminen on sallittu yliopiston tiloissa 24.–7.11. välisenä aikana
  • luennoilla ja opetustapahtumissa ei saa mainostaa
  • kiltahuoneilla, ainejärjestöjen tiloissa ja niiden hallinnoimilla sähköpostilistoilla mainostamisesta päättää kukin järjestö itse

Mainostusohjeet löytyvät  täältä. Mainostusohjeiden rikkomisest pyydetään ilmoittamaan välittömästi keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle kvl@nulloyy.fi

Millaista tukea vaaliliitot voivat saada OYY:n toimistolta?

 • Välineitä lainaan. OYY:llä on kuvaus- ja videointivälineitä lainattaviksi. 1 lainauskerta/vaaliliitto. Tiedustelut janne.hakkarainen@nulloyy.fi
 • Tilaa kokoontumisia tai kuvien ottamista varten. 1 varaus/vaalirengas. Tiedustelut diana.yletyinen@nulloyy.fi
 • Max. 5 kopiota A2 kokoisesta vaalijulisteista toimitetuista pdf-tiedostoista. Materliaalin lähetys 22.10. mennessä  janne.hakkarainen@nulloyy.fi

Vaalikone

Varaa vaalikoneeseen vastaamiselle riittävästi aikaa. Koneessa on sekä valtakunnallisia että OYY:n omia kysymyksiä. Ainakin itselleen tärkeimpiin kysymyksiin kannattaa kirjoittaa myös perustelut, jotta äänestäjät saavat paremman kuvan ajatuksistasi. Jokainen ehdokas saa linkin vaalikoneen täyttämiseen omaan sähköpostiinsa. Vaalikoneprofiilin voi lisätä kuvauksen itsestään, ladata oman vaalikuvan sekä täyttää perustiedot itsestään.

Vinkkejä ehdokkaille:

Taustatietoa käsiteltäviin asioihin saa esimerkiksi OYY:n poliittisesta linjapaperista ja muista asiakirjoista.

www.oyy.fi/asiakirjat

Vinkki vaaliliitoille:

Järjestäkää yhteinen hetki vaalikoneen täyttämistä varten. Kaikkien ei todellakaan tarvitse vastata samoin, mutta yhteisessä hetkessä voi saada monipuolisemman kuvan ja oppia uutta.

Muista nämä:

 1. Ilmottaudu ajoissa ehdokkaaksi ja ota halutessasi yhteyttä vaaliliittojen yhteyshenkilöihin.
 2. Mieti, miksi olet ehdolla ja mitä haluat kampanjallasi saavuttaa.
 3. Suunnittele oma kampanjasi ja aikatauluta kampanjan tekeminen omiin aikatauluhisi sopivaksi.
 4. Kerro ehdokkuudestasi mahdollisimman monelle.
 5. Muista äänestää myös itse. Sähköinen äänestys on 1.–7.11. osoitteessa vaalit.oyy.fi

 

Aikataulu/deadlinet

17.10. klo 12 Ehdokasasettelu sulkeutuu
18.10. Vaalikone aukeaa ehdokkaille, vastaa vaalikoneeseen
24.10. Mainostusaika alkaa
25.10. Vaalikone suljetaan ehdokkailta, vastaa vaalikoneeseen tätä ennen
26.10. Vaalikone avataan äänestäjille, mainostakaa vaalikonetta mahdollisille äänestäjille
31.10. klo 9.45-14.15 Vaalikylä Linnanmaalla ravintola Maran edustalla
31.10. klo 12-13 Vaalipaneeli Linnanmaalla ravintola Napassa
1.11. klo 9 Ennakkoäänestys alkaa
2.11. klo 9.45-14.15 Vaalikylä Kontinkankaalla 5A aulassa
2.11. klo 12-13 Vaalipaneeli Kontinkankaalla salissa P117
6.11. klo 9.45-14.15 Vaalikylä Linnanmaalla vihreillä naulakoilla
7.11. klo 9-16 Varsinainen vaalipäivä
7.11. Mainostusaika loppuu, kerää mainoksesi pois
7.11. Kahvitustilaisuus OYY:n toimistolla kaikille äänestäneille

Yhteystiedot

Jäikö jotain epäselväksi? Vaaleihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaan kvl@nulloyy.fi tai pääsihteeriin paasihteeri@nulloyy.fi

Tämä opas löytyy myös pdf-muodossa.