Jaostot

Osallistumalla jaostojen toimintaan pääset vaikuttamaan helpoiten ylioppilaskunnan toimintaan

OYY:n jaostoissa on matalan kynnyksen mahdollisuus vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan. Niissä pääsee oppimaan oman jaostonsa aihealueesta, esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä, ja halutessaan järjestämään tapahtumia, vierailuja tai keskustelutilaisuuksia. Jaostot ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. Jaostot kokoontuvat niiden oman aktiivisuuden mukaan kahdesta kuuteen kertaan vuodessa, joten puheenjohtajuutta ehtii hyvin hoitaa opintojen ohessa.

Edunvalvontajaoston  tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ajankohtaisista yliopisto-opiskelijoihin vaikuttavista asioista ja edunvalvonnasta, sekä toimia matalan kynnyksen vaikuttamisalustana ylioppilaskunnan toimintaan.

Kansainvälisen jaoston tarkoitus on madaltaa kansainvälisten opiskelijoiden kynnystä osallistua yliopistoyhteisön toimintaan sekä keskustella, ideoida ja toteuttaa erityisesti kansainvälisille ja kansainvälisyydestä kiinnostuneille opiskelijoille suunnattua toimintaa.

Kestävän kehityksen jaosto on perustettu tukemaan OYY:n uutta strategiaa, jossa kestävä kehitys on osa arvojamme. Jaoston tarkoitus on edistää kestävää kehitystä korkeakouluyhteisössä.

Kontinkangasjaosto käsittelee erityisesti Kontinkankaan kampusalueen ja siellä opiskelevien asioita. Kuten muissakin jaostoissa, käsiteltävät aiheet valikoituvat jaoston jäsenten mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan ja ne voivat käsitellä niin opintojen järjestämistä ja sisältöä, kuin itse kampuksen toimivuutta. Jaosto kokoontuu Kontinkankaan kampuksella.

Skip to content