Uutiset Janne Hakkarainen

42: Have you experienced bullying or harassment in the University?

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Opiskelija: oletko kokenut kiusaamista tai häirintää yliopistoyhteisössä? Kerro kokemuksistasi anonyymisti – auta meitä antamaan ääni korkeakoulukiusaamiselle / Student: have you experienced bullying or harassment in the University? Tell us your story anonymously and help us to give a voice for bullying in universities
2. OYY:n toimiston uudet aukiolojat / OYY’s office new opening hours
3. Jäätävää laatua – mitä näytöksi yliopiston toiminnan kehittämisestä?  Coolest quality The best samples of University’s development work? Tell us your opinion!
4. Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan etsitään varsinaista- ja varajäsentä
5. Jatko-opiskelijaedustajien haku / Call for doctoral student representatives in the Doctoral Students’ Section, the University and UniOGS
6. Junction Hackathon 25.11.2016 @ Katajanokka
7. Luova luokka – mitä kuuluu mediakasvatus?
8. Do you want to hear stories about internships abroad?/ Haluatko kuulla tarinoita harjoitteluista ulkomailla?

1. Opiskelija: oletko kokenut kiusaamista tai häirintää yliopistoyhteisössä? Kerro kokemuksistasi anonyymisti – auta meitä antamaan ääni korkeakoulukiusaamiselle

Korkeakoulukiusaamista tapahtuu paljon, mutta siitä ei puhuta riittävästi. OYY haluaa muistuttaa, ettei yliopistossa ja yliopistoyhteisössä hyväksytä minkäänlaista häirintää tai kiusaamista, tapahtui se sitten opiskelijoiden tai henkilökunnan välillä. Kaikkeen kiusaamiseen ja häirintään pitää puuttua.  

OYY kerää nyt kokemuksia opiskelijoilta, jotka ovat kokeneet yliopistossa kiusaamista tai häirintää, tai esimerkiksi homofobista, rasistista tai seksististä käyttäytymistä. OYY tulee käyttämään opiskelijoiden tarinoita kampanjoidessaan kiusaamista ja häirintää vastaan. Kerro tarinasi anonyymisti nettilomakkeella ja auta meitä edistämään opiskelijan hyvää elämää. Vastaa lomakkeeseen 31.10.2016 mennessä.

Tiedäthän myös, että kohdatessasi häirintää tai kiusaamista voit olla luottamuksellisesti yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin, jotka tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö on koulutettu tehtäväänsä, hänellä on vaitiolovelvollisuus, ja käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Hän ei puhu edes muiden häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ilman lupaasi. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole rangaista häirinnästä syytettyä, vaan auttaa tilanteen selvittämisessä.

Student: have you experienced bullying or harassment in the University? Tell us your story anonymously and help us to give a voice for bullying in universities

Unfortunately bullying is an everyday issue in the academic world. There’s not enough talk about harassment or bullying – it’s still a taboo. OYY wants to remind all of you that it’s not accepted to bully or harass people in the academic world among students or staff members. Any kind of bullying or harassment must be intervened!

OYY gathers now stories of students who have experienced bullying, harassment or for example homophobic, racist or sexist behaviour in the University of Oulu. OYY will use the stories for a campaign against bullying and harassment. Tell us your story anonymously and help us advance a good life for students. Please send your story by 31.10.2016.

Remember that when you encounter bullying or harassment you can contact OYY’s contact people for bullying, who support and give advice to students who feel they have become victims of bullying. The contact people do not keep a record of the people who have got in touch, and they work under the obligation of secrecy. The conversations are confidential. The contact people do not discuss your issues between themselves if you wish so.

2. OYY:n toimiston uudet aukiolojat

OYY:n toimisto on auki 3.10. alkaen maanantaista torstaihin klo 10–14. Perjantaisin toimisto on suljettu. Jäsenyyteen ja jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös sähköpostilla toimisto@nulloyy.fi.

OYY’s office new opening hours

OYY’s office is open from Monday to Thursday 10 am – 2 pm from the beginning of October. On Fridays the office is closed. You can also contact toimisto@nulloyy.fi concerning membership and student benefit issues.

3. Jäätävää laatua – mitä näytöksi yliopiston toiminnan kehittämisestä?

Yliopiston laatujärjestelmä ja sen toiminta auditoidaan syksyllä 2017. Auditoinnin tulee tekemään Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Keskeinen osa auditointia ovat näytöt siitä miten toimintaa kehitetään yliopistossa. Auditoinnissa Karvi edellyttää yliopistolta kolmea näyttöä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Kaksi näistä näytöistä yliopisto saa valita itse; yhden sekä kandidaatin- että maisterin tutkinnon sisältävän kokonaisuuden sekä yhden tohtorin tutkintoon johtavan kokonaisuuden. Kolmannen tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöistä Karvin auditointiryhmä valitsee kuusi viikkoa ennen auditointivierailuaan. Koulutusnäyttöjen lisäksi yliopisto valitsee yhden profiloitumisensa ja strategiansa kannalta keskeisen toiminnon, jonka kehittämisen menetelmät Karvin ryhmä auditoi.

Ehdotuksia näytöiksi voi esittää kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen.

Anna äänesi kuulua ja ehdota! Linkki on auki 5-21.10.16 välisen ajan.

Valinnan Karville esitettävistä näytöistä tekee rehtoraatin, hallinto-, talous- ja viestintäjohtajan muodostama laatuhankkeen ohjausryhmä. Valinta tehdään näytön edustavuuden, kehittämisnäkökulman sekä saatujen ehdotusten määrän pohjalta.

Ehdotusten tekijöiden kesken arvotaan yliopistoaiheisia palkintoja.

Lisätietoja auditointinäytöistä ja yliopiston laatutyöstä

Coolest quality – The best samples of University’s development work? Tell us your opinion!

University’s quality assurance system will be audited in autumn 2017. Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC or Karvi in Finnish) will be responsible for the auditing, which will be conducted in English.

Part of the auditing will focus on examples of the University’s development work. Karvi requires three samples on the University’s degree education. Two of these samples is chosen by the University; one degree programme including bachelor’s and master’s education and one doctoral degree programme. The third sample of degree education is decided by the Karvi’s audit team six weeks prior to the audit visit.

In addition to the degree education samples the University is required to choose a third sample, that is a function or operation central to the University’s strategy or profile.

All members of our university community, both staff and students, can give their suggestions for University’s audit samples.

Speak out and tell us your suggestion for audit samples! The link will be open during 5-21.10.16.

The final selection which degree programmes and function will be presented to Karvi, is made by the quality project’s steering group which consists of the rectorate, the administrative director, the CFO and the communications director. When choosing the samples the main criterion will be representativeness of the sample, enhancement-led approach as well as the number of suggestions.

University-related prizes will be raffled among those who leave their suggestions.

More information about University’s quality work and auditing samples

4. Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan etsitään varsinaista- ja varajäsentä

Sinä, jolla on mennyt kieliopinnot Oulun yliopistolla tunteisiin. Sinä, joka olet valittanut, että kunpa voisin tehdä jotain espanjan klo 16 alkavalle luennolle. Nyt on tilaisuutesi koittanut! Mm. kieli- ja viestintäkoulutusta järjestävälle TOPIKille on perustettu koulutustoimikunta ja he haluaisivat opiskelijanäkökulmaa joukkoonsa. Stop whining, start changing! Hae 25.10.2016 mennessä jättämällä hakemus osoitteessa: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/57e3b5902c406938fb77bf10

5. Jatko-opiskelijaedustajien haku

Haemme jatko-opiskelijaedustajia jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2017. Tehtävät tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 31.10. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. Voit hakea useaa paikkaa.

Call for doctoral student representatives in the Doctoral Students’ Section, the University and UniOGS

The call is open for student representatives for the Doctoral Students’ Section and various administrative organs of the University and UniOGS for 2017. The positions offer an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage. The Student Union offers training for the task.

More information about the open positions is available on the halloped.fi-pages: https://www.halloped.fi/en/oulu/calls. Submit your application on the halloped.fi-pages latest on Oct 31st. For submitting your application, log in to the system with your University credentials. You can apply for several positions.

6. Junction Hackathon 25.11.2016 @ Katajanokka

Järjestämme Junction Hackathonia koodaajille, designereille ja kaikille muille softa- ja hardisprojektien tekemisestä kiinnostuneille. Viikonlopun mittaisessa tapahtumassa osallistujat pääsevät rakentamaan projektejaan 48 tunnin ajan 2-5 hengen tiimeissä. Tarjoamme tarvittaessa majoitusta ja 20€ suuruisen matkakorvauksen kuittia vastaan.

Tapahtumassamme on 10 mielenkiintoista trackia,  joissa teemoina mm. Internet of Things, Virtual Reality ja FinTech. Ilmaisen tapahtuman pääpalkinto on 20 000 euroa ja tarjoamme osallistujille ruuat sekä loputtoman määrän energiajuomaa.  

Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa: https://hackjunction.com/

7. Luova luokka – mitä kuuluu mediakasvatus?

16.11.2016 klo 8.30–16.00
Alustukset klo 8.30–12.00 Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan sali
Työpajat klo 13.00–16.00 kulttuuritalo Valveella ja Pakkalan salissa

Vuoden 2016 Luova luokka -seminaari järjestetään kaupunginkirjaston Pakkalan salissa sekä kulttuuritalo Valveella marraskuussa. Seminaarin teemana on elokuvakasvatus ja uudet opetussuunnitelmat. Seminaarissa esitellään kokeilevia, tutkivia ja toiminnallisia työtapoja, jotka hyödyntävät oppilaiden uteliaisuutta, mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä osana oppimista.

Mediapedagogi Ismo Kiesiläinen kertoo Kamerakynän pedagogiikasta, jonka avulla elokuvaa voidaan yhdistää kaikkiin oppiaineisiin. Koulukino ry:n Marjo Kovanen esittelee erilaisia tapoja toteuttaa opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia elokuvan avulla. KAVI:n Kirsi Raitaranta käy läpi Elokuvapolku-verkkopalvelua, jossa koulut voivat katsoa elokuvia ja tutkia elokuvakerronnan eri osa-alueita. Valveen elokuvakoulun Tommi Nevala julkistaa kouluille Kaupunkisinfonia-työpajamallin, joka toteutetaan eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata vuonna 2017 osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi100-hanketta.

Seminaarin kansainvälisinä elokuvantekijävieraina ovat unkarilaiset Robert Pejó ja Katalin Szy, joiden elokuva Mancs – Paw (2015) nähdään Oulun kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin ohjelmistossa sekä seminaarin työpajassa. Työpajoja ovat ohjaamassa myös muut aamupäivän puheenvuorojen pitäjät.

Luova luokka -seminaari on maksuton. Osallistua voi koko päivään tai vaihtoehtoisesti joko aamupäivän luennoille tai iltapäivän työpajoihin. Seminaari tarjoaa virikkeitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen media- ja taidekasvatukseen, opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen, kulttuurialan toimijoille sekä media- ja elokuvakasvatuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Koko ohjelma ja ilmoittautuminen: www.kulttuurivalve.fi/luovaluokka

8. Do you want to hear stories about internships abroad?/ Haluatko kuulla tarinoita harjoitteluista ulkomailla?

AIESEC offers internships and volunteering work to people between 18-30 years old in more than 120 countries. Here are some stories about those experiences.

Do you want to read a story of Elisa who went to Uganda through AIESEC? (https://elisainuganda.wordpress.com/)

Also, Eeva went to Peru through us.

(https://eevaperussa.wordpress.com) In Finnish

If their stories got you interested and you want to know more about us, just contact info@nullaiesecoulu.org or look for more information in aiesec.fi

AIESEC tarjoaa harjoitteluita ja vapaaehtoistyöta kaikille 18-30 vuotiaille henkilöille yli 120 maassa. Tässä on vain muutama tarina niistä kokemuksista.

Haluatko kuulla Elisan tarinan, joka meni Ugandaan AIESEC:n kautta?

(https://elisainuganda.wordpress.com/)

Tai Eevan, joka oli Perussa.

(https://eevaperussa.wordpress.com) Suomeksi

Jos nämä tarinat saivat sinut innostumaan, ota meihin rohkeasti yhteyttä ja lähde omalle matkallesi. info@nullaiesecoulu.org tai aiesec.fi

Rekrytointi, Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

OYY muistaa järjestöjen sankareita, ilmianna järjestösi sankari 28.10. mennessä!

Tunnetko tyypin tai tyyppejä, jotka ovat aina reippaita ja aktiivisia touhuajia järjestössäsi? Tai onko tuttusi erityisen reipas edunvalvoja ja aktiivinen keskustelija? Onko ystäväsi luotettava kaupassa kävijä tai kehittänyt järjestönne yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa? Tai tuleeko mieleen jokin muu iso tai pieni syy, miksi kaverisi/tuttusi/ystäväsi ansaitsisi mielestäsi huomionosoituksen työstään? Tunnetko siis todellisen järjestösankarin?

Ylioppilaskunnan järjestösektori haluaa muutaman vuoden tauon jälkeen huomioida opiskelijoita, jotka tekevät sankarillista työtä järjestössään, killassaan tai muussa opiskelijayhteisössään. Sankariteko voi olla pieni tai iso. Ainoa vaatimuksemme tunnustukselle on, että työ on mielestäsi merkityksellistä ja huomionosoituksen arvoista. Vain taivas on rajana.

Ilmoita järjestösankari 28.10. mennessä lomakkeella. Myönnämme suositelluille henkilöille järjestösankaridiplomit merkiksi aktiivisuudesta ja hyvästä työstä järjestössä. Diplomit myönnetään gaalassa perjantaina 11.11., jossa juhlistamme järjestöjen sankareita yhdessä.

Lisätietoa: Tiina Strand 0504078451, tiina.strand@nulloyy.fi

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae PSOAS:n valtuuskuntaan!

Hakukuulutus 6.10.2016

OYY hakee opiskelijaedustajia Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) valtuuskuntaan. Avoinna on 6 varsinaisen jäsenen ja 6 varajäsenen paikkaa kaudelle 2017–2018.

PSOAS:n valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, jonka tehtävä on mm. valita hallituksen jäsenet ja päättää talouden raamit. Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen ja sopii kohtuullisen kuormittavuuden takia loistavasti myös aktiiviselle opiskelijalle. Kokouksia on kahdesta kolmeen vuodessa ja niistä maksetaan kokouspalkkio.

Toivomme edustajistolle osoitettuja, tiiviitä, vapaamuotoisia hakemuksia osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 12.10 klo 16.00 mennessä. Otsikkoriville maininta ”PSOAS:n valtuuskunta”. Kerro hakemuksessasi motivaatiostasi ja osaamisestasi sekä tehtävän kannalta keskeisimmät luottamustoimesi.

OYY:n edustajisto nimeää valtuuskunnan jäsenet kokouksessaan 13.10.2016. Kokous pidetään Kontinkankaan kampuksella (Aapistie 5) salissa T117 klo 17 alkaen.

Lisätietoja valtuuskunnassa toimimisesta:
PSOAS:n valtuuskunnan puheenjohtaja Joni Ollikainen, ollikainen.joni@nullgmail.com, p. 044 354 3808.

Lisätietoja hakuprosessista:
OYY:n pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, p. 040 568 9426

PSOAS on vuonna 1971 perustettu opiskelija-asuntosäätiö, jonka tehtävänä on tarjota edullista asumista oululaisille opiskelijoille. Säätiön ovat perustaneet Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Domus Botnica -säätiö ja Pohjois-Suomen oppilasasuntolat Oy. Nykyisin säätiö omistaa yli 5 500 asuntopaikkaa.

Rekrytointi, Uutiset Muusa Jyrkinen

Jatko-opiskelijaedustajien haku jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin

Haemme jatko-opiskelijaedustajia jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2017. Haussa ovat seuraavat opiskelijaedustajapaikat toimikaudelle 1.1.–31.12.2017:

  • 1 jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, tutkijakoulun johtoryhmän jäsen
  • 1 jatko-opiskelijajaoston varapuheenjohtaja, tutkijakoulun johtoryhmän varajäsen
  • 2 jäsentä ja 1 varajäsen tutkijakoulun koulutusryhmään
  • 1 jäsen yliopiston tutkimusneuvostoon
  • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
  • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
  • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
  • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntaan

Tehtävän tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Tehtävät vaativat vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta ajaa jatko-opiskelijoiden etuja. Opiskelijaedustajilta edellytetään myös osallistumista jatko-opiskelijajaoston toimintaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää jatko-opiskelijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Jaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa.

Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 31.10. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. Voit hakea useaa paikkaa.

Kerro hakemuksessasi, mikä on mielestäsi jatko-opiskelijajaoston rooli Oulun yliopistossa, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään ja mitä haluaisit erityisesti kehittää tohtorinkoulutuksessa, jatko-opiskelijoiden asemassa ja jatko-opiskelijajaoston toiminnassa. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa jatko-opintojasi olet.

Hakemukset käsitellään jatko-opiskelijajaoston kokouksessa 3.11. klo 14.15 alkaen. Kokoukset ovat kaikille jatko-opiskelijoille avoimia ja myös hakijat ovat tervetulleita osallistumaan.

Lisätietoa:

Jaana Isohätälä, jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, jaana.isohatala@nulloulu.fi

Muusa Jyrkinen, ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

http://www.oyy.fi/doctoral-students

www.facebook.com/ouludoctoralstudentssection/

www.facebook.com/groups/366950416739175/

Uutiset Janne Hakkarainen

40: OYY’s office new opening hours, design an overall patch for Oulu Student Magazine

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY:n toimiston uudet aukiolojat / OYY’s office new opening hours
2. Ylioppilaskunta muuttaa – lisätietoa tulossa / The location of the office of the Student Union will change – more information available in the future
3. Suunnittele Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki, voita lahjakortti ja kunniaa / Design an overall patch for Oulu Student Magazine and win a gift card worth 120 euros!
4. Ympäristöjaoston järjestämä kirppiskierros on täällä taas!
5. Koulutusrehtori tavattavissa kaikilla kampuksilla! / Education rector is available on all campuses!
6. Vielä ehdit hakea harjoitteluun ulkomaille! / You can still apply for an internship abroad!
7. Hyvinvointiviikko opiskelijoille ja henkilökunnalle viikolla 41 / Wellbeing week for students and staff at week 41
8. #Mitäkuuluu -kampanja 26.9.–10.10.2016
9. Vastaa varhaiskasvatusta koskevaan gradukyselyyn
10. Suunnittele tulevaisuuden esteetön asunto / Design the future’s accessible apartmenT

1. OYY:n toimiston uudet aukiolojat

OYY:n toimisto on auki 3.10. alkaen maanantaista torstaihin klo 10–14. Perjantaisin toimisto on suljettu. Jäsenyyteen ja jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös sähköpostilla toimisto@nulloyy.fi.

OYY’s office new opening hours

OYY’s office is open from Monday to Thursday 10 am – 2 pm from the beginning of October. On Fridays the office is closed. You can also contact toimisto@nulloyy.fi concerning membership and student benefit issues.

2. Ylioppilaskunta muuttaa – lisätietoa tulossa

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 29. syyskuuta yksimielisesti, että ylioppilaskunnan toimisto muuttaa nykyisistä toimitiloistaan Linnanmaan kampuksen keskusaulan läheisyyteen. Tiloissa toimii tällä hetkellä luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimisto. Muutto tapahtuu syksyn 2016 aikana.

The location of the office of the Student Union will change – more information available in the future

The Student Council of the Student Union has decided on 29th of September unanimously that the office of the Student Union moves from its current place near the central hall of the Linnanmaa Campus. The service point of the Faculty of Science locates there for the time being. The move will happen during autumn 2016.

3. Suunnittele Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki, voita lahjakortti ja kunniaa

Suunnittele 55-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Oulun ylioppilaslehdelle niin päheä haalarimerkki, että se toteutetaan. Kaikki lukijat ovat mukana toteutettavan merkin valinnassa eli pääsevät äänestämään suosikkiaan 17.-23.10.

Lähetä haalarimerkkiehdotuksesi jpg-muodossa (vähintään 300dpi, mieluiten ympyrän muotoinen) osoitteeseen toimitus@nulloyy.fi 16.10. klo 23.59 mennessä.Voittaja eli toteutettavan merkin suunnittelija palkitaan 120 euron H2o-lahjakortilla. Lisätietoja: www.oulunylioppilaslehti.fi.

Design an overall patch for Oulu Student Magazine and win a gift card worth 120 euros!

Design an amazing overall patch for Oulun ylioppilaslehti (Oulu Student Magazine)! Send your design by 16.10.-16 11.59 i.p. (jpg-form, at least 300dpi, preferably round shape) to toimitus@nulloyy.fi

Winner gets a gift card to H2o restaurant worth 120 euros and of course a lot of gold and glory!

Readers vote their favourite patch from 17.10.-16 till 23.10.-16 and an overall patch which gets most of the votes will be executed. Voting starts 17.10 and ends 23.10.

4. Ympäristöjaoston järjestämä kirppiskierros on täällä taas!

Lukukauden ensimmäinen kirppiskierros (8.10.) kohdistuu Kaijonharjun, Alppilan ja Toppilan kirpputoreihin.

Lähtö pyörillä klo 10 yliopistolta, 2T-oven läheisyydestä, mukaan saa liittyä myös matkan varrella! :)

Tervetuloa mukaan ja tekemään hyviä löytöjä!

5. Koulutusrehtori tavattavissa kaikilla kampuksilla!

Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä on opiskelijoiden ja henkilökunnan tavattavissa koulutuksen ajankohtaisiin asioihin liittyen

tiistaina 11.10. klo 8 – 9 Kahvila Medisiinassa Kontinkankaalla,
torstaina 13.10. klo 10 – 11 TellUS Caféssa Linnanmaalla ja
maanantaina 31.10. klo 9 – 10 Apajan kahvilassa arkkitehtuurin tiedekunnassa.

Lämpimästi tervetuloa kysymään ja keskustelemaan!

Education rector is available on all campuses!

Our Vice Rector for Education Helka-Liisa Hentilä is available for students and staff regarding current academic affairs

On Tuesday 11.10.  from 8 am to 9 am in cafe Medisiina, Kontinkangas

On Thursday 13.10. from 10 am to 11 am in cafe TellUs, Linnanmaa

On Monday 31.10. from 9 am to 10 am in cafe Apaja, Faculty of Architecture

You are warmly welcome to have a conversation and ask questions!

6. Vielä ehdit hakea harjoitteluun ulkomaille!

Onko sinulla ylimääräistä aikaa syksyllä tai talvella? Ovatko opintosi loppusuoralla etkä tiedä vielä tulevaisuuden suunnitelmistasi? Lähde AIESEC:n kautta harjoitteluun! Lähde harjoitteluun koskien kaupallista-, ympäristö-, opetus tai IT-aloja ja ota ensimmäinen askel tulevaisuuttasi ajatellen. Verkostoomme kuuluu yli 120 maata ympäri maailmaa. Harjoitteluissamme työskentelet kansainvälisessä tiimissä, saat kokemusta tulevaisuuttasi ajatellen ja verkostoidut ympäri maailmaa olevien ihmisten kanssa.

Harjoittelumme kestävät kuudesta kahdeksaan viikkoon, mutta ovat sopeutettavissa omaan tarpeeseesi. Työskentelemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi ja toivomme sinun auttavan meitä niiden saavuttamiseksi. Meidän kauttamme usea nuori on jo haastanut itsensä ja lähtenyt harjoitteluun. Ole sinä seuraava! Lisätietoja info@nullaiesecoulu.org ja aiesec.fi!

You can still apply for an internship abroad!

Do you have extra time during autumn or winter periods? Are your studies ending and you don’t have plans how to continue? Go to an internship through AIESEC! We provide internships related to business, environment, education, and IT, to kickstart your careers!. Our network includes over 120 countries around the world. In our internships you will work in an international team, acquire experience for your future career and network with people around the world.

Our internships range from 6 to 8 weeks, but the length may be adjusted to suit your needs. We are working closely with the UN sustainable development goals and we wish you will join our efforts in accomplishing them. Many brave young individuals have already challenged themselves by going on an internship abroad. You be the next! Additional information on info@nullaiesecoulu.fi and aiesec.fi!

7. Hyvinvointiviikko opiskelijoille ja henkilökunnalle viikolla 41

Oulun yliopiston, OYY:n ja YTHS:n yhdessä järjestämää Hyvinvointiviikkoa vietetään viikolla 41. Lue lisää Hyvinvointiviikon ohjelmasta Facebook-tapahtumasta tai OYY:n nettisivuilta. Jo varmistuneen ohjelman lisäksi hyvinvointiviikolla voi tutustua edullisesti useisiin kaupungin kuntosaleihin. Ilmoittelemme kuntosalitarjouksista myöhemmin mm. Facebookissa.

Wellbeing week for students and staff at week 41

University of Oulu, OYY and FSHS are organizing a Wellbeing week during week 41. Read more about program of Wellbeing week from Facebook-event or OYY’s webpage. During the Wellbeing week you can also try new sports and gyms on a very affordable price. We will inform about the gyms later in Facebook.

8. #Mitäkuuluu -kampanja 26.9.–10.10.2016

Hei sinä! Tule mukaan #Mitäkuuluu-kampanjaan, jossa kysytään maailman tärkein kysymys: Mitä sulle kuuluu? Samalla jaetaan ajatuksia välittämisestä ja huolenpidosta: Miten voisimme huolehtia toisistamme enemmän? Mitä tehdä, jos huomaa että kaverilla on vaikeaa? Entä kuinka ottaa asioita puheeksi ja kysyä toiselta, mitä sulle kuuluu – ihan oikeesti?

Nyyti ry:n järjestää #Mitäkuuluu -kampanjan osana Maailman Mielenterveyspäivän kampanjointia, jonka teemana ovat tänä vuonna aito välittäminen, arvostavat kohtaamiset ja puheeksi ottaminen. Suomessa Maailman Mielenterveyspäivää koordinoi Suomen Mielenterveysseura.

Tule mukaan kamppikseen ja laitetaan hyvä kiertämään. Tapoja osallistua on monia:
– Jaa kuvia ja videoita Instagramissa
– Kerro oma tarinasi
– Osallistu keskusteluun Nyytin Foorumilla
– Hyppää mukaan Nyytin chattiin 10.10. klo 18 – 20.00
– Tutustu Nyyti.fi-sivuilla materiaaliin välittämisestä ja huolenpidosta
Lisätietoa kampanjaan osallistumisesta löydät Nyytin sivuilta.
Seuraa kampanjointia somessa ja osallistu keskusteluun: #mitäkuuluu #kymppikymppi

9. Vastaa varhaiskasvatusta koskevaan gradukyselyyn

Teemme gradua subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ja haluaisimme kuulla sellaisten perheiden kokemuksia, joita päivähoito-oikeuden rajaaminen on koskenut. Oulun yliopistolla on käynnissä VakaVai-hanke, jolla selvitetään vuosina 2015 ja 2016 tapahtuneiden varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksia. Pyytäisimme kertomuksia VakaVai-hankkeen nettisivuilla olevan ”Kerro tarinasi” –palstan kautta. Käsittelemme kaikki tarinat nimettöminä. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne!

https://vakavai.wordpress.com/kerro-oma-tai-lapsesi-tarina/

Vaihtoehtoisesti voimme sopia myös haastattelun haluamallanne tavalla.

10. Suunnittele tulevaisuuden esteetön asunto

Aspa-säätiö sr järjestää rakennusalan opiskelijoille kolmivaiheisen suunnittelukilpailun, jossa haetaan uusia ratkaisuja esteettömiin pienasuntoihin. Kutsumme opiskelijat tutkimaan, kyseenalaistamaan ja oivaltamaan esteettömiä ratkaisuja kolmeen tilaan: kylpyhuoneeseen, keittiöön ja sisäänkäyntiin.

Kilpailuohjelma julkaistaan 7.11.2016 klo 10 osoitteessa www.aspa.fi/suunnittelukilpailu. Ensimmäinen osakilpailu koskee esteetöntä kylpyhuonetta.   

Kilpailutehtävään perehdyttävät työpajat järjestetään kahdessa Aspa-kodissa Helsingissä ja Espoossa 9.11. ja 16.11. Työpajojen tarkempi aikataulu ja sisältö julkaistaan ohjelman yhteydessä.

Kilpailu on avoin kutsun saaneiden oppilaitosten opiskelijoille (Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu). Kilpailutyöt arvioi palkintolautakunta ja jokaisessa kilpailun osiossa palkinnot jakautuvat seuraavasti:

I palkinto: 2500 euroa

II palkinto: 1500 euroa

III palkinto: 750 euroa

Opiskelija tai opiskelijaryhmä voi osallistua yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen osakilpailuun.

Aspa-säätiö sr kehittää yksilöllistä, laadukasta ja turvallista asumista ihmisille, jotka tarvitsevat asumisessaan tukea. Säätiö vaikuttaa myös asuntojen ja yhdyskuntarakentamisen suunnitteluun kaikille yhteiskunnan jäsenille soveltuvaksi.

Lisätietoa kilpailusta:

https://www.aspa.fi/fi/ajankohtaista/suunnittele-tulevaisuuden-esteet%C3%B6n-asunto

Design the future’s accessible apartment

Aspa Foundation sr is arranging a three-stage design competition for civil engineering students, which seeks new solutions for accessible small apartments.  

We invite students to explore, question and realise accessible spatial solutions for three different premises: bathroom, kitchen and entrance.

The competition program shall be published on 7th November 2016 at 10.00 am at www.aspa.fi/suunnittelukilpailu. The first part of the competition concerns the accessible bathroom.

The workshops that brief for the competition shall be arranged in two Aspa homes in Helsinki and in Espoo on 9th November and 16th November. A more detailed schedule for the workshops, and their contents, shall be published in connection with the program.  

The competition is open to students of educational institutions that have received an invitation (Aalto University, Tampere University of Technology, University of Oulu and Lahti University of Applied Sciences). The competition entries are assessed by the jury and the prizes are awarded for each part of the competition as follows:

1st prize: 2,500 euros

2nd prize: 1,500 euros

3rd prize: 750 euros

One student or a group of students may participate in one, two or all three parts of the competition.

Aspa Foundation sr develops individualised, high-quality and safe housing for people, who need support in their housing. The foundation also influences the design of housing and civil works to be suitable for all members of the society.

Competition organising partners are Aalto University, ARA and Korpinen Oy.

 

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY muuttaa yliopiston paraatipaikalle

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto on päättänyt kokouksessaan 29. syyskuuta, että ylioppilaskunnan toimisto muuttaa nykyisistä tiloista Linnanmaan kampuksen keskusaulan läheisyyteen. Tiloissa toimii tällä hetkellä luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimisto. Edustajiston päätös oli yksimielinen.

– Uusi sijainti on erinomainen. Keskusaulaa on kehitetty viime aikoina paljon ja Tellus Innovation Arena on paikka, jossa opiskelijat Linnanmaan kampuksella kohtaavat. Muuton avulla olemme opiskelijoiden ja henkilökunnan keskellä ja myös ylioppilaskunnan saavutettavuus ja tunnettuus kasvavat, iloitsee OYY:n hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila.

Ylioppilaskunta linjasi vuonna 2015 uuteen strategiaansa, että ylioppilaskunta varautuu jäsenmäärän ja jäsenmaksutulojen laskuun. Tänä vuonna yliopiston käyttöön ottama passiivirekisteri on pienentänyt ylioppilaskunnan jäsenmaksutuloja noin 40 000 euroa.

– Muutto uusiin tiloihin vähentää ylioppilaskunnan menoja noin 30 000 eurolla vuodessa, joten saamme hyvin kompensoitua jäsenmaksuvaikutusta. Muutamme nykyistä tiiviimpiin tiloihin, mutta voimme säilyttää lähes kaikki toiminnallisuudet kuin nykyiselläkin toimistolla.  Uuteen toimistoon on suunniteltu yhteistoimintatiloja muun muassa jäsenneuvontaa varten, hehkuttaa OYY:n pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen.

OYY tulee luopumaan Olkkarista jäsenpalveluna muuton myötä. Edustajisto kuitenkin koki, että uudistetun Telluksen ja kampuskehityksen myötä tarvetta Olkkarin kaltaiselle jäsenpalvelulle tulee olemaan jatkossa vähemmän.

OYY:n toimisto sijaitsee tällä hetkellä Linnanmaan kampuksen yläväylällä. Muutto uusiin tiloihin tapahtuu kuluvan syksyn aikana.

Lisätiedot:

Kati Hannila
hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
kati.hannila@oyy.fi, 040 523 1821

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
aino-kaisa.manninen@nulloyy.fi, 040 568 9426

Uutiset Janne Hakkarainen

Kannanotto: Opiskelijoiden työllistyminen ja yliopistoyhteisön hyvinvointi huomioitava yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelussa

Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2017 on hyvässä vauhdissa Oulun yliopistossa. Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) ymmärtää yliopiston talouden olevan tiukka. OYY kuitenkin kannustaa tilastojen ja tulostavoitteiden huomioimisen lisäksi tekemään toiminnan ja talouden suunnittelussa päätöksiä, jotka edistävät yliopistoyhteisön hyvinvointia ja opiskelijoiden työllistymistä. Yliopisto pysyy vetovoimaisena, kansainvälisenä ja tuloksellisena, kun seuraaviin seikkoihin panostetaan:

Yliopiston tulee huolehtia henkilökunnalle tarvittavat resurssit sekä koulutus työtehtäviensä suorittamiseen, opetussuunnitelmatyöhön ja ohjaukseen. OYY on huolissaan työntekijöiden jaksamisesta. Henkilökunnan jaksaminen sujuvoittaa opiskelijoiden opintoja ja vaikuttaa yliopiston tuloksellisuuteen positiivisesti.

Yliopisto-opiskelun työelämäyhteyksiä on kehitettävä. Tutkinto-ohjelmien sisällöstä on tehtävä aidosti osaamisperusteista, jolloin opiskelijoille taataan työelämässä tarvittava osaaminen. Tärkeimpiä keinoja työelämäyhteyksien parantamiseksi ovat harjoittelut, työelämäprojektit yliopistojen ulkopuolisten tahojen kanssa sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen osana opintoja.. Panostamalla uraohjaukseen, laadukkaisiin harjoitteluihin ja kurssien työelämärelevanssiin yliopisto auttaa opiskelijoita siirtymään työelämään ja luo opiskelijoille sekä työelämän edustajille mahdollisuuksia kohdata.

Kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen kurssien rahoitus täytyy taata perusrahoituksesta. Tällä hetkellä kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja vaihtoopiskelijoille ei ole tarjolla tarpeeksi suomen kielen kursseja. Edes Survival Finnish – kursseille eivät kaikki halukkaat pääse. Aikaisempina vuosina suomen kielen kurssit on rahoitettu strategiarahoituksella, vaikka kurssit ovat osa jatkuvaa toimintaa. Jotta Oulun yliopisto pysyy korkealaatuisena kansainvälisenä yliopistona, täytyy kaikille halukkaille opiskelijoille tarjota mahdollisuus suomen kielen opiskeluun.

OYY kannustaa tiedekuntia avoimeen ja osallistavaan keskustelukulttuuriin toiminnan ja talouden suunnittelussa. Opiskelijoita ja henkilökuntaa on kuultava esityksiä laadittaessa. Yhteisöllinen yliopisto syntyy rakentavasti ja aktiivisesti keskustelemalla.

Oulussa 29.9.2016
Kati Hannila
hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Muusa Jyrkinen kopoasiantuntija@nulloyy.fi (040 525 7821) Kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura kvsihteeri@nulloyy.fi (040 861 0868)

Uutiset Janne Hakkarainen

39: OYY’s office new opening hours, The Coolest Teacher Ever 2016 search is open

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY:n toimiston uudet aukiolojat / OYY’s office new opening hours
2. Jäätävän hyvä opettaja 2016 -haku on nyt auki / The Coolest Teacher Ever 2016 search is now open
3. OYY:n yhteisjaosto 3.10.2016 klo 16.15 Olkkarissa / OYY:s Joint Section Meeting on the 3rd of Oct at 4:15 pm in Olkkari
4. How to survive winter / Kuinka selviytyä talvesta
5. Suunnittele Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki, voita lahjakortti ja kunniaa
6. Tutkijoiden yö Oulun yliopistossa 30.9.2016 klo 17 – 22.30
7. Tieteellis-taiteellinen kasvitieteellinen puutarha Tutkijoiden yössä 18-22.30
8. Täydentävien opintojen keskukseen (TOPIK) uusi koulutustoimikunta – hae opiskelijajäseneksi!
9. Power Shift Suomi -ilmastotapahtuma tänä syksynä Forssassa – ilmoittaudu nyt!
10. Startup Weekend Oulu kokoaa tekijät taas 7-9.10 Business Kitchenille / Startup Weekend Oulu gathers doers 7-9.10 in the Business Kitchen
11. Oulun sinfoania tarjoaa edullisia musiikkielämyksiä

1. OYY:n toimiston uudet aukiolojat

OYY:n toimisto on auki 3.10. alkaen maanantaista torstaihin klo 10–14. Perjantaisin toimisto on suljettu. Jäsenyyteen ja jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös sähköpostilla toimisto@nulloyy.fi.

OYY’s office new opening hours

OYY’s office is open from Monday to Thursday 10 am – 2 pm from the beginning of October. On Fridays the office is closed. You can also contact toimisto@nulloyy.fi concerning membership and student benefit issues.

2. Jäätävän hyvä opettaja 2016 -haku on nyt auki

OYY avasi keskiviikkona Opelle omppu -tempauksen yhteydessä Jäätävän hyvä opettaja -haun. Jäätävän hyväksi opettajaksi opiskelija voi ehdottaa millä tahansa koulutusalalla toimivaa yliopisto-opettajaa. Jäätävän hyvä opettaja on motivoitunut kehittämään omaa työtään ja hänellä on hyvät pedagogiset taidot. Hän käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, jotka ovat systemaattisia, tasavertaisia ja perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Tiedätkö sinä Jäätävän hyvän opettajan? Oheisella hakemuksella voit ilmiantaa hänet. Hakuaikaa on 31.12.2016 asti. Lue lisää OYY:n nettisivuilta Avoimet haut -osiosta.

The Coolest Teacher Ever 2016 search is now open

OYY launched the search for The Coolest Teacher Ever 2016 last Wednesday. The Coolest Teacher Ever is a person who is motivated in developing his/her work and has good pedagogical skills. The teacher uses different kinds of assessment methods which are systematic, equal and are based on the aims of the study unit. You can suggest a teacher from any field of study.

Do you know The Coolest Teacher Ever? You can leave the application here. The search is open until the end of year 2016. More information on OYY’s webpage in Open calls section.

3. OYY:n yhteisjaosto 3.10.2016 klo 16.15 Olkkarissa

Tervetuloa OYY:n koulutuspoliittisen, sosiaalipoliittisen ja kansainvälisten asioiden jaostojen yhteiskokoukseen maanantaina 3.10. klo 16.15 Olkkariin! Lisätiedot OYY:n nettisivuilta.

OYY:s Joint Section Meeting on the 3rd of Oct at 4:15 pm in Olkkari

Welcome to the joint meeting of OYY’s sections for academic affairs, social affairs and international affairs! The meeting will be held on Monday the 3rd October at 4.15 pm in Olkkari (at OYY’s office). More information on OYY’s website.

4. How to survive winter

Wondering how to deal with the Finnish winter? On Tuesday 27.9., ESN Oulu will hold presentation about how to deal with the cold and the dark. As a bonus, we’ll be watching the award-winning Finnish movie Lapland Odyssey.

Held at L5 at the Linnanmaa campus, from 18:00-21:00, on Tuesday 27.9.

Kuinka selvitytyä talvesta

Haluatko tietää miten selvitä suomalaisesta talvesta? Tiistaina 27.9. ESN Oulu kertoo kuinka pärjätä kylmässä ja pimeässä. Lopuksi katsomme palkitun suomalaiselokuvan Napapiirin sankarit.

Tapahtuma salissa L5 Linnanmaan kampuksella, klo 18:00-21:00, tiistaina 27.9.

5. Suunnittele Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki, voita lahjakortti ja kunniaa

Oulun ylioppilaslehden 55-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pääsette suunnittelemaan lehdelle haalarimerkin! Kaikki lukijat ovat mukana toteutettavan merkin valinnassa eli pääsevät äänestämään suosikkiaan 17.-23.10.

Lähetä haalarimerkkiehdotuksesi osoitteeseen toimitus@nulloyy.fi 16.10. klo 23.59 mennessä. Lähetä ehdotuksesi jpg-muodossa (vähintään 300dpi). Voittaja eli toteutettavan merkin suunnittelija palkitaan 120 euron H2o-lahjakortilla. Lisätietoja: www.oulunylioppilaslehti.fi.

6. Tutkijoiden yö Oulun yliopistossa 30.9.2016 klo 17 – 22.30

Yhden illan aikana lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit pääsevät tutustumaan tieteeseen ja taiteeseen esimerkiksi työpajojen, tutkijatapaamisten, tiedeluentojen, näytösten ja musiikin välityksellä. Tutkijoiden yö on kaikille avoin tiedetapahtuma, jolla halutaan tehdä tiedettä tutuksi ja tarjota tietoa, tekemistä ja elämyksiä kaikenikäisille. Tapahtuma järjestetään vuosittain yli 250 paikkakunnalla eri puolilla Eurooppaa.

Oulun yliopisto järjestää ensimmäistä kertaa Tutkijoiden yön 30.9.2016 kolmella paikkakunnalla, Oulussa, Kajaanissa ja Sodankylässä. Oulussa tapahtumapaikkoina ovat Linnanmaan kampus ja kasvitieteellinen puutarha, Kajaanissa kaupunginkirjasto ja Sodankylässä geofysiikan observatorio.

Katso ohjelma nettisivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/tutkijoidenyo2016

Facebook: https://www.facebook.com/events/183673378727574/

7. Tieteellis-taiteellinen kasvitieteellinen puutarha Tutkijoiden yössä 18-22.30

Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneet Romeo ja Julia loistavat syysyössä Linnanmaalla. Puutarhaa valaistaan Tutkijoiden yönä muillakin tavoin. Tapahtuma on kaikille avoin. Tervetuloa!

Juontajana oululainen stand up -koomikko Päivi Kuuva

Puutarhan ohjelma löytyy sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/node/40712

8. Täydentävien opintojen keskukseen (TOPIK) uusi koulutustoimikunta – hae opiskelijajäseneksi!

TOPIK:iin perustettiin uusi, yhteinen koulutustoimikunta. Sen muodostaa aikuiskoulutuksen ja kieli- ja viestintäkoulutuksen puoli. Koulutustoimikunnalta puuttuu nyt opiskelijajäsen ja hänelle varajäsen. Voisitko se olla juuri sinä? Hae nyt osoitteessa halloped.fi tai vinkkaa kaverille! Haku on auki 25.10. asti.

Koulutustoimikunnan opiskelijajäsen pääsee mukaan keskustelemaan kieli- ja viestintäkoulutuksen palautejärjestelmää, kurssiuudistuksia ja aikuiskoulutuksen täydennyskoulutusta koskevia asioita mm. laadun ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

9. Power Shift Suomi -ilmastotapahtuma tänä syksynä Forssassa – ilmoittaudu nyt!

Forssassa järjestetään syksyllä Suomen suurin ja kaunein tapahtuma ilmastovaikuttamisesta. Power Shift Suomi -tapahtuman tarkoituksena on mahdollistaa vaikuttavaa, yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävää ilmastotoimintaa. Power Shift Suomen puhujat tulevat yliopistoista ja yrityksistä, sekä julkiselta sektorilta ja järjestöistä. Tapahtumaan saapuu myös vieraita eurooppalaisista ilmastoliikkeistä. Tapahtuma on järjestetty kaksi kertaa aikaisemmin, vuosina 2014 ja 2015, Aalto-yliopiston Design Factorylla, Espoon Otaniemessä.

Kutsumme mukaan kaikki ilmastonmuutoksesta kiinnostuneet ympäri Suomen viettämään yhdessä aikaa sekä verkostoitumaan, oppimaan ja tekemään yhdessä muutosta. Power Shift tarjoaa ajan ja paikan luoda yhdessä konkreettisia tekoja ilmaston hyväksi. Se on oiva tilaisuus hypätä itse pyörän sarviin ohjaamaan yhteiskuntaa ilmastoystävällisempään suuntaan.

Mikä: Power Shift Suomi -ilmastotapahtuma
Aika: 30.9.-2.10.2016.
Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kampus, Forssa
Ilmoittaudu: www.powershiftsuomi.org (15€ jäseniltä, 20€ ei-jäseniltä)

Matkakuluista korvataan osa ja majoittuminen sekä ruoka ovat ilmaisia tapahtuman osallistujille.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan tapahtuman nettisivuilla: www.powershiftsuomi.org.

Lue uusin blogimme: http://world.350.org/finland/category/power-shift/  

Lisätietoja saat myös koordinaattori Hannele Maijalalta: hannele@nullpowershiftsuomi.org. Power Shift Suomi löytyy myös Facebookista ja Instagramista nimellä Power Shift Suomi.

Tapahtuman järjestää itsenäinen ilmastojärjestö 350 Suomi ry, joka edistää tieteeseen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Lisätietoja 350 Suomi ry:stä: www.350suomi.org. Voit seurata ilmastoon liittyvää uutisointia myös 350 Suomen Facebookista ja Twitteristä.

Tapahtuma on lähes täynnä ja ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 26.9. klo 23:59. Toimi siis heti ja ilmoittaudu mukaan!

10. Startup Weekend Oulu kokoaa tekijät taas 7-9.10 Business Kitchenille

Tule mukaan innostavaan 54-tunnin viikonlopputapahtumaan joka kokoaa yhteen eri alojen osaajat yhden katon alle rakentamaan yrityksiä, oppimaan uutta, tapaamaan uusia ihmisiä ja pitämään hauskaa. Mukana on myös mentorit tukemassa ja innostamassa uusien tuotteiden ja yritysten kehittämisessä. Lue lisää.

Startup Weekend Oulu gathers doers 7-9.10 in the Business Kitchen

Join us for an exciting 54-hour weekend event gathers doers from all fields together to build new startups, learn more, meet others and have fun. Great mentors will aid in building new products and companies. Read more.

11. Oulun sinfoania tarjoaa edullisia musiikkielämyksiä

Tiesitkö, että voit ostaa Oulu Sinfonian konserttipäivinä opiskelijalippuja superedulliseen 3 € hintaan Madetojan salin lippuluukulta, jonne Oulu10 perustaa popup-pisteen torstaisin klo 12-16. Näitä 3 € opiskelijalippuja myydään vain Madetojan salin popupissa ja vain saman illan konserttiin mikäli salissa on tilaa. Madetojan salin popup-pisteeltä voit hankkia myös bussilippuja, teatterilippuja ja tulevien viikkojen konserttilippuja normaaliin opiskelijahintaan. Ravintola Preludi Madetojan salin aulassa on auki ja tarjoilee lounasta 13.30 saakka myös opiskelijahinnoin sekä palvelee kahviona klo 16 saakka.

Oulu Sinfonian koko konserttitarjonnan löydät osoitteesta http://www.oulusinfonia.fi/

3 € opiskelijalippuja on saatavilla seuraaviin konsertteihin (mikäli tilaa on konserttipäivänä):

to 13.10. Terveiset Italiasta
to 20.10. Sarah Chang
to 3.11. Gloria
to 10.11. Johannes Angelos
to 24.11. Theatron

Uutiset Muusa Jyrkinen

Opelle omppu ja Jäätävän hyvä opettaja 2016

Nyt on aika muistaa yliopistomme henkilökuntaa kiitokseksi laadukkaasta opetuksesta tai ohjauksesta! Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjestää jo perinteisen Opelle omppu -tempauksen tänään keskiviikkona 21.9. Omenoita voi hakea kaikilta kampuksilta klo 10 lähtien henkilökunnalle vietäväksi.

Omenoita jaetaan klo 10 lähtien niin pitkään kuin omenoita riittää. Tempauksella pyritään muistuttamaan palautteen antamisen tärkeydestä – sekä kehut että rakentava palaute vievät eteenpäin koulutuksemme laadun kehittämistä! OYY kannustaa yliopistoyhteisöä vastavuoroiseen opetuksen kehittämiseen. Lue lisää Facebook-tapahtumasta.

OYY lanseeraa keskiviikkona Opelle omppu -tempauksen yhteydessä Jäätävän hyvä opettaja 2016 -haun. Jäätävän hyväksi opettajaksi opiskelija voi ehdottaa millä tahansa koulutusalalla toimivaa yliopisto-opettajaa. Jäätävän hyvä opettaja on motivoitunut kehittämään omaa työtään ja hänellä on hyvät pedagogiset taidot. Hän käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, jotka ovat systemaattisia, tasavertaisia ja perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Jäätävän hyvän opettajan voi ilmiantaa täällä.

Ylioppilaskunta haluaa muistaa henkilökunnan jäsentä, joka kehittää omaa työtään ja panostaa opetukseen. Tänä vuonna Jäätävän hyvän opettajan 2016 -haku keskittyy monipuolisten ja tarkoituksenmukaisten arviointimenetelmien käyttöön. Kriteeristö vaihtuu vuosittain.

Hakuaikaa on 31.12.2016 asti. Valitulle henkilölle ilmoitetaan valinnasta tammikuun aikana ja valinta julistetaan OYY:n vuosijuhlaviikolla helmikuussa.

Uutiset Janne Hakkarainen

38: Opelle Omppu 21.9. / An apple for a teacher on this Wednesday

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Opelle Omppu tänä keskiviikkona 21.9. / An apple for a teacher on this Wednesday 21st of September
2. Koulutuspoliittinen jaosto keskiviikkona 21.9. klo 16.15 / Accademic Affairs section meeting on Wednesday 21st at 16.15
3. International Section meeting 4/2016 on 22nd of September at 4.15 pm
4. Hyvinvointiviikon ohjelma on valmis, ilmoittaudu seminaareihin 30.9. mennessä / Program for Wellbeing week is ready, register to seminars before 30th of September
5. Ilmoittaudu YHTS:n elämäntaitokurssille 30.9. mennessä
6. Mitä ja keitä ovat häirintäyhdyshenkilöt? Katso video! What are contact people for bullying? Watch the video!
7. Yliopisto etsii ohjaajia Tutkijoiden yöhön Linnanmaan kampuksella 30.9. klo 15-23!

1. Opelle Omppu tänä keskiviikkona 21.9.

Nyt on aika muistaa meidän henkilökuntaa kiitokseksi laadukkaasta opetuksesta tai ohjauksesta! Opelle Omppu tempaus järjestetään tänä vuonna keskiviikkona 21.9. Omenoita voi hakea vihreiltä naulakoilta, Balancen edestä tai Kontinkankaan tiedekunnan kampuksen aulasta klo 10 lähtien henkilökunnalle vietäväksi.

Omenoita jaetaan klo 10 lähtien niin pitkään kuin omenoita riittää. Tempauksella pyritään muistuttamaan palautteen antamisen tärkeydestä – sekä kehut että rakentava palaute vievät eteenpäin koulutuksemme laadun kehittämistä! Lue lisää OYY:n nettisivuilta tai Facebook-tapahtumasta.

An apple for a teacher on this Wednesday 21st of September

The student union organises an event to promote quality teaching and study guidance by giving out some yummy apples to great members of staff and lecturers at the University of Oulu on September 21st. Come and get an apple from green coat tracks, in front of the Balance restaurant or from the lobby of The Faculty of Medicine to take it to a staff member who deserves a compliment.

In the last few years the event has made many staff members happy. The event starts at 10 am and continues until we have given out all the apples, so be early to get your own! Read more from OYY’s website or from the Facebook event.

2. Koulutuspoliittinen jaosto keskiviikkona 21.9. klo 16.15

OYY:n koulutuspoliittinen jaosto kokoontuu jälleen keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja erityisesti Oulun yliopiston Toiminnan ja talouden suunnittelusta (TTS). Tarjolla välipalaa ja kahvia!

Tällä kertaa jaoston kokous pidetään englanniksi, jos kokoukseen osallistuu ulkomaalaisia opiskelijoita. Materiaalit ja keskustelut ovat sekä suomeksi että englanniksi! Nähdään kokouksessa! Lisää informaatiota Facebookissa.

Accademic Affairs section meeting on Wednesday 21st at 16.15

OYY’s Academic Affairs Section is proud to present its first meeting after the summer holidays! As always, we’ll discuss current issues with a focus on the Operations and Financial Planning (Toiminnan ja talouden suunnittelu, TTS) at Oulu University. A small snack and coffee will be served!

Please note that this time around the meeting will be held in English if any non-Finnish-speakers attend. Nevertheless, we’ll be using both Finnish and English during discussions and all materials will be provided in both languages. See you then! More information on Facebook.

3. International Section meeting 4/2016 on 22nd of September at 4.15 pm

Welcome to the first International Section meeting of this autumn on Thursday the 22nd of September at 4.15 pm. In the meeting we will discuss language studies and the situation of Survival Finnish courses. What are your experiences of learning Finnish? Come and share your thoughts. In the meeting we will also discuss other current international issues. For more information, see OYY’s website or the Facebook event.

4. Hyvinvointiviikon ohjelma on valmis, ilmoittaudu seminaareihin 30.9. mennessä

Hyvinvointiviikko on OYY:n, Oulun yliopiston ja YTHS:n yhteistyössä järjestämä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointiin keskittyvä vuosittainen tapahtuma. Tänä vuonna Hyvinvointiviikko järjestetään viikolla 41 (10.–14.10.). Hyvinvointiviikon teemoina ovat tänä vuonna painonhallinta, luonto ja terveyden edistäminen. Katso koko hyvinvointiviikon ohjelma OYY:n nettisivuilta.

Hyvinvointiviikolla järjestetään mm. henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattu muutos-teemainen seminaarisarja, johon kuuluvat seminaarit muuttuva työyhteisö, muuttuvat tilat ja muuttuva työ. Ilmoittaudu seminaareihin 30.9. mennessä henkilöstöportaalissa tai sähköpostitse sopoasiantuntija@nulloyy.fi.

Program for Wellbeing week is ready, register to seminars before 30th of September

Wellbeing week gathers together events that are aim to raise awarness among students and staff on how to improve one’s wellbeing and health. Wellbeing week is organized during week 41 (from 10th to 14th of September) by OYY, University of Oulu and FSHS. For more information, check OYY’s website.

Please registrate to seminars of Wellbeing week in henkilöstökoulutusportaali or by sending an email to OYY’s Specialist in Social Affairs (sopoasiantuntija@nulloyy.fi) before 30th of September.

5. Ilmoittaudu YHTS:n elämäntaitokurssille 30.9. mennessä

Elämäntaitokurssilla voit oppia jokaiselle hyödyllisiä elämäntaitoja. Kurssi antaa mahdollisuuden ja luvan ottaa aikaa oman itsen ja elämän tarkastelulle. Kun arki sujuu ja siihen liittyvät asiat ovat riittävästi tasapainossa, elämä tuntuu elämisen arvoiselta ja tyytyväisyys itseen lisääntyy. Kurssin tavoitteena on edistää osallistujan elämänhallintaa ja hyvinvointia, itsetuntemusta ja itsestä välittämistä sekä ehkäistä ahdistusta ja masennusta. Kurssille mahtuu 10 opiskelijaa ja osallistujat valitaan haastattelemalla. Ota yhteyttä Oulun yleisterveyden ajanvaraukseen puh. 046 710 1063 viimeistään 30.9.2016 mennessä. Lue lisää täältä.

6. Mitä ja keitä ovat häirintäyhdyshenkilöt? Katso video!

Kiusaaminen, asiattomat, syrjivät ja loukkaavat puheet, viestit ja sähköpostit eivät kuulu yliopistolle eikä ylioppilaskuntaan, niin kuin eivät muillekaan opiskelu- tai työpaikoille. Kiusaamiseen on puututtava aina sellaista kohdattaessa! Jos et tiedä mitä kautta tai miten, kannattaa olla yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin ja häirintäyhdyshenkilötoimintaan voi tutustua nyt videomuodossa. Katso uusi häirintäyhdyshenkilövideo täältä.

What are contact people for bullying? Watch the video!

Bullying and inappropriate, discriminating or hurtful language does not belong in the University or in the Student Union, just as they don’t belong in any other working or studying environment. Everyone should seek to interfere with bullying anywhere it occurs. If you don’t know how to interfere, do get in contact with the contact people for bullying in the OYY. Watch a video of OYY’s contact people for bullying.

7. Yliopisto etsii ohjaajia Tutkijoiden yöhön Linnanmaan kampuksella 30.9. klo 15-23!

Oulun yliopisto järjestää tänä vuonna Tutkijoiden yön, jolloin yhden illan aikana lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit pääsevät tutustumaan tieteeseen ja taiteeseen esimerkiksi työpajojen, tutkijatapaamisten, tiedeluentojen, näytösten ja musiikin välityksellä. Tutkijoiden yö on kaikille avoin tiedetapahtuma, jolla halutaan tehdä tiedettä tutuksi ja tarjota tietoa, tekemistä ja elämyksiä kaikenikäisille.

Yliopisto toivottaa opiskelijat tervetulleeksi mukaan tapahtuman toteuttamiseen opastamaan kävijöitä! Tehtävässä toimimisesta saat yhden opintopisteen (1 op). Oppailta vaaditaan läsnäoloa huikeassa tapahtumassa yliopistolla ja Kasvitieteellisessä puutarhassa klo 15-23. Oppaat perehdytetään tehtäväänsä ja tapahtumaan 1 tunnin koulutuksella ennen tapahtumaa. Lisätietoja tapahtumasta sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/tutkijoidenyo2016.

Lisätietoja: Maire Honkanen maire.honkanen@nulloulu.fi

Ilmoittautuminen: WebOodi 900078Y Työelämän viestintä- ja esiintymistaidot (1op)

Uutiset Janne Hakkarainen

Kansainvälinen opiskelija ensimmäistä kertaa ylioppilaskunnan puheenjohtajistoon

cvphtOulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto valitsi Sergei Kopytinin, 26, varapuheenjohtajakseen kokouksessaan 14. syyskuuta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kansainvälinen tutkinto-opiskelija valitaan OYY:n edustajiston puheenjohtajistoon.

Kopytin opiskelee kasvatustiedettä kansainvälisessä maisteriohjelmassa.

“Minulle on suuri kunnia päästä yhä tiiviimmin osaksi ylioppilaskunnan toimintaa, ja haluan kiittää kaikkia tuesta ja luottamuksesta”, Kopytin sanoo.

Lisätiedot:

Sergei Kopytin,
OYY:n edustajiston varapuheenjohtaja
evpj@nulloyy.fi

 

Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

OYY esittää Veera Alahuhtaa SYL:n hallitukseen

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) esittää filosofian ylioppilas Veera Alahuhtaa, 21, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksen jäseneksi vuodelle 2017. Ylioppilaskunnan edustajisto päätti asiasta yksimielisesti kokouksessaan 14. syyskuuta.

Kulttuuriantropologiaa opiskeleva Alahuhta toimii kuluvana vuonna OYY:n hallituksen jäsenenä vastuualueenaan kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö ja järjestöasiat. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa ainejärjestönsä Kultu ry:n puheenjohtajana.

Lisäksi hänet valittiin OYY:n edustajistoon viime marraskuun edustajistovaaleissa humanistien ja kasvatustieteilijöiden vaaliliitosta.

Alahuhdalle tärkeä teema on kansainvälisyys. Hänen mukaansa SYL:n tulee olla vaikuttava toimija eurooppalaisessa opiskelijapolitiikassa ja tämä saavutetaan mm. SYL:n euroopanlaajuisen kattojärjestön European Student Unionin kautta.

“SYL on maailman paras asiantuntija opiskelijademokratiassa. Haluan olla tekemässä SYL:sta kansainvälisesti tunnustetun toimijan tällä saralla”, Alahuhta kertoo.

Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitus valitaan liiton liittokokouksessa 18.-19. marraskuuta.

Lisätiedot:

pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen

paasihteeri@nulloyy.fi

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

hallituksen jäsen Veera Alahuhta

050 407 8431, veera.alahuhta@nulloyy.fi

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Uutiset Janne Hakkarainen

37: Tutustu Tuudoon / Tuudo is now available

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Sportello – treenaajan kuntosali
2. OP Oulun kampuskonttori palvelee / Come and visit OP Oulu campus branch
3. Tutustu Tuudoon / Tuudo is now available
4. Vastaa YouthSpeak-kyselyyn / Fill in the YouthSpeak Survey
5. Ilmoittaudu YTHS:n painonhallintaryhmään 21.9. mennessä
6. Tutustu YTHS:n syksyn fysioterapiaryhmiin ja ilmoittaudu mukaan!
7. Sopojaosto 5/2015 to 15.9.2016 klo 16.15
8. Opelle Omppu keskiviikkona 21.9. / An apple for a teacher on Wednesday 21st of September
9. Tule seuraamaan OYY:n edustajiston kokousta 14.9. / Welcome to follow OYY’s council meeting 14 Sep
10. Hengailuilta: pelejä ja pannaria ti 20.9. klo 16 / Hang out evening: board games and pancakes, Tuesday 20th of September at 4 pm11. Irish festival of Oulu

1. Sportello – treenaajan kuntosali

Alppilassa osoitteessa Kaarnatie 38 toimii treenaajan kuntosali, Sportello Fit Alppila. Ei pitkiä jäsenyyksiä, edullinen kuukausihinta ja sijainti aivan yliopiston läheisyydessä!

Jäsenyyden saat vastaanotostamme tai www.sportellofit.fi

Avaamme keskustaan osoitteeseen Kansankatu 47 (vkolla 38) Sportello Fit Cityn: n. 1600m2 kuntosaliin tulee laadukasta treenausta tukeva välineistö sekä n. 60m pituinen juoksusuora.

Lisämaksullisena palveluna personal trainereiden ohjaukset, spinning, kiertoharjoitteluryhmät.

Yhden salin kuukausihinta 19,90€, molempien salien käyttöoikeus 24,90€/kk

Nyt kannattaa hyödyntää avajaistarjouksemme, tilaus ja lisätietoa:
www.sportellofit.fi

2. OP Oulun kampuskonttori palvelee / Come and visit OP Oulu campus branch

OP Oulun kampuskonttori palvelee sinua 5.-15.9. L1:n edessä olevassa aulassa. Liikkuva OP on oikea konttori, jossa voit hoitaa monenlaisia pankki- ja vakuutusasioita paikan päällä! Tule tapaamaan meitä.  Asiantuntijamme ovat paikalla seuraavasti:

·         Päivittäispankkipalvelut (mm. tilit, kortit) joka päivä 5.–15.9.
·         Rahoitus ti–to 6.–8.9.
·         Vakuutukset pe–ti .9–13.9.
·         Säästäminen ja sijoittaminen ti–to 13.–15.9.

Come and visit OP Oulu campus branch in the lobby of L1 on 5–15 Sept. It is a real bank branch where you can take care of a wide range of banking and insurance needs on the spot! Our experts will serve you as follows:

•         Daily financial services (incl. accounts, cards) every day on 5–15 Sept
•         Loans Tue-Thu on 6–9 Sept
•         Insurances Fri-Tue on 9–13 Sept
•         Savings and investments Tue-Thu on 13–15 Sept

3. Tutustu Tuudoon

Tuudo on mobiilisovellus, joka tarjoaa sinulle muun muassa lukujärjestyksesi, opintosuorituksesi ja kurssitietosi. Tuudolla näet myös kampusravintoloiden ruokalistat, paikantavan opaskartan ja tärkeimmät opiskelijaelämääsi tukevat palvelut. Palvelutarjonta laajenee syksyn aikana. Tuudo on nyt saatavilla Android- ja iOS-mobiililaitteille.

Tuudo is now available

Tuudo is a mobile app for checking your schedule, study records and course info. You’ll also get restaurant menus, a smart campus guide map as well as other services important in your student life. The services will expand throughout the autumn. Tuudo is now available for Android and iOS mobile devices.:

iTunes: https://itunes.apple.com/fi/app/tuudo/id1128326282?mt=8
Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo

4. Vastaa YouthSpeak-kyselyyn

Globaalilla YouthSpeak-kyselyllä kerätään nuorten mielipiteitä yhteiskunnasta ja maailmasta. Kyselyn tarkoituksena on tuoda esille nuorten mielipiteitä maailmasta ja yhteiskunnasta sekä parantaa opetusta ja työllistymistä Suomessa ja maailmalla.

AIESEC on globaalisti toimiva, nuorten johtama vapaaehtoisjärjestö, joka on keskittynyt johtajuusominaisuuksien kehittämiseen.

Tee kysely tästä: https://fluidsurveys.com/s/youthspeak_movement/

Fill in the YouthSpeak Survey

YouthSpeak Survey run by AIESEC is a global youth insight survey run by youth for youth. It is the“no-barriers” programme that enables any young person and stakeholder to participate in issues relevant to their society.

Fill in the survey:  https://fluidsurveys.com/s/youthspeak_movement/

5. Ilmoittaudu YTHS:n painonhallintaryhmään 21.9. mennessä

Painonhallintaryhmä kokoontuu viisi kertaa syksyn aikana keskiviikkoisin klo 14.00–15.30. Ryhmä on maksuton. Lue lisää: http://www.yths.fi/filebank/3741-Painonhallintaryhma_syksy_2016.pdf.

6. Tutustu YTHS:n syksyn fysioterapiaryhmiin ja ilmoittaudu mukaan!

Fysioterapiaryhmät ovat lyhyitä 1-2 kerran opetuksellisia ryhmiä. Ryhmät ovat maksuttomia. Syksyllä käynnissä ovat lihashuolto- ja fasciarullausryhmät, niska-selkäryhmät, mobilisoiva niska-selkäryhmä sekä rentoutusryhmä. Lue lisää: http://www.yths.fi/filebank/3853-Fysioterapiaryhmat_syksy_2016.pdf.

7. Sopojaosto 5/2015 to 15.9.2016 klo 16.15

OYY:n sosiaalipoliittinen jaosto kokoontuu vuoden viidenteen kokoukseensa torstaina 15.9. Jaoston aiheena on tällä kertaa opiskelijaruokailu, ja jaostoon saapuu vieraaksi Fazer Amican edustajia. Jaostossa puhutaan myös muista ajankohtaisista sopoasioista. Lue lisää OYY:n nettisivuilta tai Facebook-tapahtumasta.

8. Opelle Omppu keskiviikkona 21.9.

Nyt on aika muistaa hyviä opettajia kiitokseksi laadukkaasta opetuksesta tai ohjauksesta! Opelle Omppu tempaus järjestetään tänä vuonna keskiviikkona 21.9. Omenoita voi hakea vihreiltä naulakoilta, Balancen edestä tai Kontinkankaan tiedekunnan kampuksen aulasta klo 10 lähtien opelle vietäväksi.

Omenoita jaetaan klo 10 lähtien niin pitkään kuin omenoita riittää. Tempauksella pyritään muistuttamaan palautteen antamisen tärkeydestä – sekä kehut että rakentava palaute vievät eteenpäin koulutuksemme laadun kehittämistä! Lue lisää OYY:n nettisivuilta tai Facebook-tapahtumasta.

An apple for a teacher on Wednesday 21st of September

The student union organises an event to promote quality teaching and study guidance by giving out some yummy apples to the good teachers and lecturers at the University of Oulu on September 21st. Come and get an apple from green coat tracks, in front of the Balance restaurant or from the lobby of The Faculty of Medicine to take it to your favourite lecturer.

In the last few years the event has made many teachers happy and at the OYY we believe that a happy teacher makes also their students happier. The event starts at 10 am and continues until we have given out all the apples, so be early to get your own! Read more from OYY’s website or from the Facebook event.

9. Tule seuraamaan OYY:n edustajiston kokousta 14.9. / Welcome to follow OYY’s council meeting 14 Sep

Syksyn ensimmäinen edustajiston kokous pidetään keskiviikkona 14.9. klo 17 alkaen salissa TA 105 Linnanmaan kampuksella. Tule seuraamaan kokousta, jossa päätetään muun muassa se, muuttaako OYY:n toimisto vai ei.

The first council meeting in this Autumn will be held the 14th of September at 5 pm at Linnanmaa campus lecture hall TA105. Come and see whether OYY office is moving or not.

Tapahtuma Facebookissa / Event on Facebook: https://www.facebook.com/events/106897653102616/

10. Hengailuilta: pelejä ja pannaria ti 20.9. klo 16

Syksyn ensimmäisessä hengailuillassa tiistaina 20.9.2016 pelataan lautapelejä ja syödään pannareita klo 16 alkaen OYY:n toimiston Olkkarissa. Hengailuilta on järjestetty yhteistyössä Oulun yliopiston roolipelikerho CRYO ry:n kanssa. Tule pelaamaan lempipelejäsi tai tustumaan uusiin peleihin hyvässä seurassa. Illan aikana on myös mahdollisuus päästä kokeilemaan roolipelaamista.

Hengailuiltoihin voi tulla viettämään iltaa rennolla meiningillä. Illat ovat maksuttomia ja päihteettömiä eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Iltoihin voi tulla yksin, kaverin kanssa tai vaikka isollakin porukalla. Tapahtuma on myös Facebookissa.

Hang out evening: board games and pancakes, Tuesday 20th of September at 4 pm

In first hang out evening of the autumn we are going to play board games and eat pancakes in Olkkari (OYY’s office) at 4 pm. Game night is organized together with CRYO ry. Play your favourite games, get to know some new ones or try out role playing!

Hang out evenings are non-alcoholic and free for everyone. Come by yourself or with friends! You can ding event also from Facebook.

11. Irish festival of Oulu

Join us as Oulu goes green for the 11th Irish festival of Oulu, October 5th to 9th. The premier Irish festival in northern Europe hosts world-class Irish music, theatre, film, poetry, storytelling, workshops and much more. Find us every Tuesday in September at Oulu university to get more information and a chance to buy student discount tickets. Also, you can participate in a raffle drawing every week for a chance to win concert tickets, IRKKU t-shirts and other amazing prizes.

See more at: http://irkku.fi

Uutiset Janne Hakkarainen

36: Breaking news: Vulcanalia will be celebrated on Wednesday!

1. Pääse tapaamaan Tuomas Kauhasta Vulcanalian iltatapahtumassa! Get to meet Tuomas Kauhanen at Vulcanalia’s evening bash!
2. Vulcanalian lipunmyynti / Tickets to Vulcanalia Evening Bash
3. Vulcanalian järjestömessut / Student Organization Fair
4. Vulcanalian iltajuhla / Vulcanalia Evening Bash
5. OYY:n toimisto aukeaa torstaina poikkeuksellisesti klo 10 / OYY office opens on Thursday at 10 am
6. Osallistu gradukyselyyn tasa-arvoisen avioliittolain some-keskustelusta
7. YTHS on liittynyt Kanta-järjestelmään ja ottanut käyttöön OmaYTHS:n / FSHS has joined the Kanta system and has new MyFSHS web service
8. Vielä ehdit ehdottaa Oulun yliopiston tasa-arvopalkinnon saajaa / Suggest equiality award recipient by 9 September
9. Opi elämäntaitoa Nyytin avulla
10. Ehdota Oulun Suomi 100 -juhlatekoa
11. OP Oulun kampuskonttori palvelee sinua 5.-15.9. L1:n edessä olevassa aulassa.

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Pääse tapaamaan Tuomas Kauhasta Vulcanalian iltatapahtumassa!

Kisaan pääset osallistumaan facebookissa:

https://www.facebook.com/Oulunyliopistonylioppilaskunta/photos/a.132344280155666.23203.121869201203174/1164340270289390/?type=3&theater

Get to meet Tuomas Kauhanen at Vulcanalia’s evening bash!

Read more about the competition at:

https://www.facebook.com/Oulunyliopistonylioppilaskunta/photos/a.132344280155666.23203.121869201203174/1164340270289390/?type=3&theater

2. Vulcanalian lipunmyynti / Tickets to Vulcanalia Evening Bash

6.9. klo 10-14 Vihreillä naulakoilla / At green coat racks @ Linnanmaa
6.9. klo 10-14 Kontinkankaalla / At Kontinkangas
7.9. klo 10-14 Järjestömessuilla OYY:n esittelypisteellä / Student Organizations’ Fair, OYY’s stand
7.9. klo 10-14 Kontinkankaalla / At Kontinkangas
Ovelta / Tickets at the door, 7.9. from 6.45 p.m. (5€)

3. Vulcanalian järjestömessut / Student Organization Fair

Vulcanalia-päivä alkaa vauhdikkaasti järjestömessujen merkeissä. Linnanmaan kampuksen aula täyttyy erilaisten järjestöjen ja yritysten ständeistä kello 10-14. Yliopistolla toimivat aine- ja harrastejärjestöt esittäytyvät opiskelijoille mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Lisäksi eri alojen yritykset ja muutkin kuin opiskelijajärjestöt pääsevät esittelemään toimintaansa ja opiskelijaetujaan. Kerää järjestömessuilla leimoja Vulcanalia-passiin ja osallistu palkintojen arvontaan. Passin löydät uusimman Oulun ylioppilaslehden välistä tai ylioppilaskunnan järjestömessupisteeltä.

Vulcanalia day starts with the Student Organisation Fair where you can familiarise yourself with plenty of different kinds of student organisations. The fair starts at 10 am when the main lobby on Linnanmaa campus will be filled with student organisations and companies that offer student benefits. The Student Organisation Fair offers a great chance for the student organisations to present their activities with imaginative ways. Students can collect stamps for their Vulcanalia Passport and get a Vulcanalia badge on their overalls. You can find the passport in Student Magezine and in OYY’s fair stand. – See more at: http://www.oyy.fi/en/for-students/events-organised-by-the-student-union/vulcanalia/#sthash.34diVoqs.dpuf

4. Vulcanalian iltajuhla / Vulcanalia Evening Bash

Illalla Vulcanalia-päivä huipentuu iltatapahtumaan Ouluhallissa, jossa pirskeet jatkuvat pitkälle yöhön. Pääesiintyjänä on Tuomas Kauhanen! Paidat lentää taatusti kattoon, kun Tuomas pistää Pohjois-Suomen kovimmat opiskelijabileet pystyyn. Lämppäämään saapuu salamaponeillansa aina yhtä ihana Ukkosmaine!

In the evening students are welcome to the evening party in Ouluhalli (address: Ylioppilaantie 4) at 7 pm. A Finnish rap artist Tuomas Kauhanen is the main artist in the biggest student event in Northern Finland! Also an amazing Finnish electro-pop group Ukkosmaine will be performing in Vulcanalia!  

5. OYY:n toimisto aukeaa torstaina poikkeuksellisesti klo 10

OYY:n toimisto on auki torstaina 8.9. poikkeuksellisesti klo 10–16. Maanantaista keskiviikkoon olemme auki klo 8–16 ja perjantaina klo 8–14.

OYY office opens on Thursday at 10 am

OYY office is open on Thursday 8th September 10 am – 4 pm. Office is open from Monday to Wednesday 10 am – 4 pm and Friday 8 am – 2 pm on this week.

6. Osallistu gradukyselyyn tasa-arvoisen avioliittolain some-keskustelusta

Opiskelen viidettä vuotta kulttuuriantropologiaa ja teen gradua aiheesta digitaalinen poliittinen osallistuminen ja sosiaalisen median rooli tasa-arvoista avioliittolakia ympäröivässä keskustelussa. Etsin tutkimukseeni haastateltavia, jotka käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisesti sekä ovat osallistuneet tasa-arvoista avioliittolakia ympäröivään keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Sillä ei ole tutkimuksen kannalta merkitystä, kannatatko vai vastustatko kyseistä lakia. Haastateltavat esiintyvät tutkimuksessa peitenimillä, jotta osallistujien henkilöllisyys pysyy salassa. Jos koet sopivasi yllä mainittuihin kriteereihin ja haluat antaa ajastasi n. 30-60 minuuttia syys-lokakuun aikana, niin laitathan viestiä osoitteeseen sari.oksanen@nullstudent.oulu.fi. Olisin myös kiitollinen vastauksista tekemääni kyselyyn. https://goo.gl/forms/QIoDQEdUlbThT4yY2

7. YTHS on liittynyt Kanta-järjestelmään ja ottanut käyttöön OmaYTHS:n

YTHS on liittynyt Kanta-järjestelmään kesäkuussa 2016. Omakanta-palvelun kautta voit tarkastella mm. terveystietojasi ja sähköisiä reseptejäsi. Omakannassa voit myös hallinnoida omia suostumuksiasi ja kieltojasi sen suhteen, voivatko muut terveydenhuollon palveluntarjoajat saada potilastietojasi YTHS:n järjestelmästä ja päinvastoin. Tiedot siirtyvät eri tahojen välillä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Voit itse valita, mitkä tiedot näkyvät millekin palveluntarjoajalle. Suostumuksen voit halutessasi peruuttaa milloin tahansa. Lue lisää ja ota Omakanta käyttöösi osoitteessa omakanta.fi.

Opiskelijoiden uusi verkkopalvelu OmaYTHS on nyt kokeiluvaiheessa. Palvelussa voit tarkistaa ja perua omia vastaanottoaikojasi. Voit myös varata verkossa vastaanottoajan, jos kyseiseen vaivaan tai sairauteen on jo tehty hoidontarpeen arviointi. ​Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lue lisää: http://www.yths.fi/omayths.

FSHS has joined the Kanta system and has new MyFSHS web service

FSHS has joined the Kanta system in June 2016. You can use the My Kanta pages to view your health information, electronic prescriptions and more. If you give your consent, other healthcare service providers can access your patient data from the FSHS patient data system and vice versa. Data will be shared with different parties only if you consent to this, and you can choose which data is visible to which service providers. The consent can be cancelled at any time. Read more and start using the service at omakanta.fi.

MyFSHS web service for students is now in its trial phase. You can use the service to check and cancel your appointments. You can also book an appointment online if your need for treatment for your condition or complaint has already been assessed. Use your online banking ID or mobile ID to log in to the service. Read more: http://www.yths.fi/en/myfshs.

8. Vielä ehdit ehdottaa Oulun yliopiston tasa-arvopalkinnon saajaa

Tiedätkö henkilön, henkilöstö- tai opiskelijaryhmän, yksikön, hallintoelimen tai yhdistyksen, joka on Oulun yliopistossa
• edistänyt tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden toteutumista opiskelussa ja opetuksessa, tutkimuksessa tai hallinnossa,
• kehittänyt hyviä tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä,
• tuottanut tasa-arvokysymyksiä tai yhdenvertaisuutta koskevaa uutta tietoa, yhteistyömuotoja ja ymmärrystä (esim. sosiaalisissa medioissa) tai
• nostanut esille tärkeän tasa-arvoa/yhdenvertaisuutta koskevan epäkohdan?
Tee ehdotus Oulun yliopiston tasa-arvopalkinnon saajasta 9.9. mennessä. Palkinto myönnetään erikseen opiskelijalle/opiskelijaryhmälle ja erikseen henkilökuntaan kuuluvalle.  Lisätietoa pyyntökirjeessä.

Suggest equiality award recipient by 9 September

Do you know a person, staff/student group, unit, administrative body or association in the University of Oulu who/which
• has promoted implementation of equality or diversity in studies, teaching, research or administration,
• has developed good practices to promote equality or diversity,
• has generated new knowledge or forms of cooperation and understanding about equality or diversity questions (for example in social media)
• has raised important flaw concerning equality/diversity?
Suggest equality award recipient by 9 September.  The award is given separately to a student/student group and staff. See more in the request letter.

9. Opi elämäntaitoa Nyytin avulla

Tänä syksynä järjestetään Elämäntaitokurssi verkossa. Ryhmä järjestetään yhdessä YTHS:n kanssa ja se on tarkoitettu kaikille 18–35-vuotiaille opiskelijoille. Ryhmä on maksuton ja se toteutetaan Tukinet-sivustolla 10.10.–2.12.

Ilmoittautuminen ryhmään on alkanut ja jatkuu 25.9.2016 saakka. Ryhmään valituille ilmoitetaan sähköpostitse.

Lisätietoja ryhmästä ja ilmoittautumisesta nettisivuillamme:

https://www.nyyti.fi/nyyti-ry/ajankohtaista/hae-mukaan-elamantaitokurssille-verkossa/

10. Ehdota Oulun Suomi 100 -juhlatekoa

Ensi vuodesta on tulossa on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, kun itsenäinen Suomi täyttää 6.12. kunnioitettavat sata vuotta. Juhlavuoden teema on Yhdessä: juhlavuoden tekemiseen ja ohjelmaan voivat osallistua kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät.

Oulussa etsitään nyt ehdotuksia 100-vuotiaan Suomen kunniaksi toteutettavasta juhlateosta. Se voi koskettaa mitä vain elämän ja yhteiskunnan osa-aluetta, se voi olla pieni tai suuri, aineellinen tai aineeton. Juhlateon tulisi kuitenkin hyödyttää ja ilahduttaa mahdollisimman monia ja monenlaisia oululaisia, ja kestää aikaa niin, että tulevatkin sukupolvet voivat nauttia siitä. Oulun kaupunki toteuttaa juhlateon vuoden 2017 aikana.

Ehdota juhlatekoa 15.9.2016 mennessä osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/suomi100/suomi100-teko

Kaikkien ehdotuksen jättäneiden kesken arvotaan Oulu-tuotepaketti.

11. OP Oulun kampuskonttori palvelee sinua 5.-15.9. L1:n edessä olevassa aulassa.

Liikkuva OP on oikea konttori, jossa voit hoitaa monenlaisia pankki- ja vakuutusasioita paikan päällä! Tule tapaamaan meitä.  Asiantuntijamme ovat paikalla seuraavasti:

·         Päivittäispankkipalvelut (mm. tilit, kortit) joka päivä 5.–15.9.

·         Rahoitus ti–to 6.–8.9.

·         Vakuutukset pe–ti .9–13.9.

·         Säästäminen ja sijoittaminen ti–to 13.–15.9.

Joko sinulla on puhelimessasi Pivo-älylompakko? Pivo on maksuton, kaikkien pankkien asiakkaille avoin, Oulussa kehitetty sovellus. Ellet ole vielä Pivon käyttäjä, kerromme mielellämme OP Oulun kampuskonttorilla lisää. Jaamme 300 ensimmäiselle Vulcanaliassa 7.9. Pivon ladanneelle Pivo-haalarimerkin.

Come and visit OP Oulu campus branch in the lobby of L1 on 5–15 Sept. It is a real bank branch where you can take care of a wide range of banking and insurance needs on the spot! Our experts will serve you as follows:

•         Daily financial services (incl. accounts, cards) every day on 5–15 Sept
•         Loans Tue-Thu on 6–9 Sept
•         Insurances Fri-Tue on 9–13 Sept
•         Savings and investments Tue-Thu on 13–15 Sept

 

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n hallitus esittää muuttoa yliopiston keskusaulan läheisyyteen

TIEDOTE

1.9.2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) hallitus on 1.9.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää edustajistolle ylioppilaskunnan muuttoa Linnanmaan keskusaulan läheisyyteen. Oulun yliopiston tarjoamissa tiloissa toimii tällä hetkellä luonnontieteellisen tiedekunnan opintoasioiden palvelupiste (entinen luonnontieteellisen tiedekunnan kanslia).

Ylioppilaskunnalle tarjotut tilat sijaitsevat keskeisellä paikalla Oulun yliopiston keskusaulassa, niin kutsutuilla vihreillä naulakoilla, ja TellUs Innovation Arenan läheisyydessä.

OYY:n hallituksen esittämässä vaihtoehdossa saataisiin säästöjä OYY:n nykyisille tilakustannuksille. Tarjotut tilat ovat nykyistä noin 150 neliömetriä pienemmät, joten vuositasolla tilakustannuksien pieneneminen on huomattava. Tilakustannukset ovat ylioppilaskunnan yksittäisistä menoeristä toiseksi suurin heti henkilöstökulujen jälkeen.

Muutolla pienempiin tiloihin pystyttäisiin kompensoimaan jäsenmäärän laskua. Oulun yliopisto otti vuonna 2016 käyttöön niin sanotun passiivirekisterin, joka tarkoittaa OYY:n  jäsenmäärän tippumista sadoilla jäsenillä ja vajetta jäsenmaksutuloissa. Muutto pienentäisi painetta jäsenmaksukorotuksille.

Edustajisto käsittelee asiaa vuoden neljännessä kokouksessaan. Kokous järjestetään Linnanmaan kampuksella salissa TA 105 keskiviikkona 14.9. klo 17.00. Jos edustajisto päättää hyväksyä tarjouksen, mahdollinen muutto tapahtuisi jo loppusyksyn 2016 aikana.

OYY:n toimisto sijaitsee tällä hetkellä Linnanmaan kampuksella yläväylällä.

Lisätietoja: pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen paasihteeri@nulloyy.fi, 040 568 9426

Page 19 of 50« First...10...1718192021...304050...Last »