Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae OYY:n talousvaliokuntaan!

Ylioppilaskunnan talousvaliokunta tarvitsee puheenjohtajan vuodelle 2017 ja kolme varsinaista jäsentä kaudelle 2017–2018.

Talousvaliokunnan puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytetään kiinnostusta ja kykyä perehtyä ylioppilaskunnan talousasioihin. Katsomme aiemman kokemuksen talousasioista eduksi. Edustajisto valitsee puheenjohtajan ja valiokunnan jäsenet kokouksessaan 1.12. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 28.11.2016 klo 16.00 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Kirjoita otsikkoriville “Hakemus talousvaliokuntaan”.

Talousvaliokunnan sääntömääräisinä tehtävinä ovat:

1) valmistella edustajiston kokousta varten:
ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön valinta;

 1. ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön valinta;
 2. ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen;
 3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille;
 4. vahingonkorvauskanteen nostaminen hallituksen jäseniä, pääsihteeriä tai tilintarkastajaa vastaan; ja
 5. erityisen tarkastuksen järjestämisestä päättäminen;

2) antaa tarvittaessa lausunto hallituksen valmistelemasta edustajiston päätösasiasta, joka liittyy ylioppilaskunnan talouteen tai talousvaliokunnan toimintaan;
3) arvioida, ovatko edustajiston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko ylioppilaskunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
4) antaa edustajistolle kultakin edeltävältä kalenterivuodelta arviointikertomus edustajiston tilinpäätöskäsittelyä varten; ja
5) hoitaa muut edustajiston sille määräämät tehtävät.

Talousvaliokunnassa toimii puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Valiokunnan sihteerinä toimii pääsihteeri. Talousvaliokunnassa ei voi toimia OYY:n hallituksen jäsenet tai toimihenkilö tai hallintolain (434/2003) 28 §:n 2. tai 3. momentissa mainittu läheinen.

Lisätietoja: ylioppilaskunnan pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri(a)oyy.fi, p. 040 568 9426

Rekrytointi, Uutiset Muusa Jyrkinen

Jatko-opiskelijaedustajien jatkohaku tutkijakoulun toimielimiin

Haemme jatko-opiskelijaedustajia tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2017. Haussa ovat seuraavat opiskelijaedustajapaikat toimikaudelle 1.1.–31.12.2017:

 • 1 jäsen ja 1 varajäsen tutkijakoulun koulutusryhmään
 • 1 varsinainen ja 1 varajäsen terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
 • 2 varajäsentä ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
 • 1 varajäsen tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
 • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntaan

Tehtävät tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Tehtävät vaativat vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta ajaa jatko-opiskelijoiden etuja. Opiskelijaedustajilta edellytetään myös osallistumista jatko-opiskelijajaoston toimintaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää jatko-opiskelijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Jaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa.

Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 6.12. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi.

Kerro hakemuksessasi, mikä on mielestäsi jatko-opiskelijajaoston rooli Oulun yliopistossa, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään ja mitä haluaisit erityisesti kehittää tohtorinkoulutuksessa, jatko-opiskelijoiden asemassa ja jatko-opiskelijajaoston toiminnassa. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa jatko-opintojasi olet. Hakemukset käsitellään jatko-opiskelijajaoston kokouksessa 8.12. klo 14.00 alkaen. Kokoukset ovat kaikille jatko-opiskelijoille avoimia ja myös hakijat ovat tervetulleita osallistumaan.

Lisätietoa:

Jaana Isohätälä, jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, jaana.isohatala@nulloulu.fi

Muusa Jyrkinen, ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

http://www.oyy.fi/doctoral-students

www.facebook.com/ouludoctoralstudentssection/

www.facebook.com/groups/366950416739175/

Uutiset Janne Hakkarainen

Hae OYY:n hallitukseen vuodelle 2017!

Sykkiikö sydämesi opiskelijavaikuttamiselle, järjestötoiminnalle tai vaikka viestinnälle? Haluatko kokeilla siipiäsi ylioppilaskunnan opiskelijavaikuttajana ja tehdä hommia opiskelijan hyvän elämän puolesta? Hae OYY:n hallitukseen vuodelle 2017!

Hallitustyöskentely tarjoaa 6–9 opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa. OYY:n hallituksen jäsenenä pääset toimimaan ylioppilaskunnan ytimessä yhdessä asiantuntijoiden ja muun henkilökunnan kanssa. Hallituksen jäsenenä toimit linkkinä opiskelijoiden välillä sekä pidät yhteyttä tiiviisti eri alojen opiskelijoihin tiedekuntakummin roolissa. Pääset laajentamaan projektinhallinta- ja organisointiosaamistasi, edistämään vuorovaikutustaitojasi, verkostoitumaan sekä kehittämään monia muita tärkeitä opiskeluiden aikana ja niiden jälkeen tarvittavia taitoja. Hallitusvuosi tuo mukanaan uusia, mahtavia kavereita ympäri Suomen ja tilaisuuden vaikuttaa yli 11 000 opiskelijan puolesta niin yliopiston, kaupungin kuin valtakunnan tasolla.

Hallitus käyttää ylioppilaskunnassa toimeenpanovaltaa ja hallitus esimerkiksi valitsee opiskelijaedustajat useisiin eri päätöksentekoelimiin, järjestää tapahtumia ja tempauksia,  vastaa ylioppilaskunnan taloudesta sekä valvoo ylioppilaskunnan jäsenten etua. Hallitus toimii edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.

Hallituksen jäsenen palkkio on noin 500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkio noin 800 euroa kuukaudessa riippuen hallituksen koosta ja talousarviosta.

Hallituksessa työskentelyyn tarvittavat ominaisuudet:

 • kokemus siitä, millaista on opiskelu Oulun yliopistossa
 • halu vaikuttaa niin yliopiston arkeen kuin opiskelijaa koskevaan poliittiseen päätöksentekoon
 • yhteistyö- ja organisointitaitoja
 • oma-aloitteisuutta, tekevää asennetta ja ulospäinsuuntautuneisuutta
 • sitoutumista vuoden ajaksi opiskelijan hyvän elämän puolesta

Mitä tehtävä vaatii?

 • Hallituksen kokouksiin osallistuminen kerran viikossa
 • Projektikohtaisiin palavereihin osallistuminen
 • Toimiston yhteisiin palavereihin osallistumisen
 • Edustamista erilaisissa tilaisuuksissa
 • Poliittista linjaamista
 • Tapahtumien järjestämistä

Hallitusvuoden jälkeen olet saanut:

 • laajan suhdeverkoston ja uusia ystäviä ympäri Suomen
 • itsevarmuutta ja rohkeutta vaikeidenkin tilanteiden hoitoon
 • ainutlaatuista akateemista pääomaa ja uudenlaisia näkemyksiä koko elämään
 • kokemusta työelämässä tarvittavista taidoista, kuten tiimityöskentelystä, projektinhallinnasta ja kokoustekniikasta

Jätä hakemus ja ansioluettelo soveltuvilta osin osoitteeseen epj(a)oyy.fi viimeistään 21.11. klo 23.59 mennessä. Kerro hakemuksessasi, haetko hallituksen puheenjohtajaksi vai hallituksen jäseneksi sekä millaista osaamista sinulla on tehtävään. Edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet kokouksessaan 1.12. Järjestämme kaikille hakijoille haastattelutilaisuuden 23.11. klo 16 alkaen. Puheenjohtajalle sekä hallitukseen valituille järjestetään perehdytystä tehtävään viikoilla 50 ja 51.

Lisätietoja hallituksessa toimimisesta: Hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila, kati.hannila(a)oyy.fi, p. 040 523 1821

Lisätietoja hakuprosessista: Edustajiston puheenjohtaja Nico Numminen, epj(a)oyy.fi

Lisäksi 14. marraskuuta järjestetään Kysy hallitukselta -tilaisuus, jossa luottamustoimista kiinnostuneet voivat esittää niiden hoitamiseen liittyviä kysymyksiä ylioppilaskunnan nykyiseltä hallitukselta. Tapahtuma alkaa klo 11 Telluksen kahviossa.

Hallitukseen hakevat taustatukea yleensä edustajistoryhmästä. Ota siis yhteyttä sopivaan ryhmänjohtajaan ja kerro, että olet kiinnostunut hakemaan OYY:n hallitukseen.

Edustajiston ryhmien johtajien yhteystiedot:

Tekniikka ja Talous: Vilma Koistinen vilma.koistinen(at)student.oulu.fi
Humanistit ja kasvatustieteilijät OYY:ssä: Aino Maaninka aino.maaninka(a)student.oulu.fi
Lääkis: Irena Saarinen, immi.saarinen(a)student.oulu.fi
Tieteelliset: Toni Sandvik, toni.sandvik(a)student.oulu.fi
Vihreät: Anni Hartama, anni.hartama(a)gmail.com
Keskusta: Taneli Kastikainen tkastikainen(a)gmail.com
Kokoomus: Ninni-Ingrid Nurmos ninni-ingrid.nurmos(a)student.oulu.fi

Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunta palvelee uusissa tiloissa

Ylioppilaskunta on muuttanut uusiin toimitiloihin, joiden ovet avautuvat ensimmäistä kertaa tiistaina 8. marraskuuta kello 10. Uuden toimiston löydät Telluksen vierestä entisen luonnontieteellisen tiedekunnan kansliasta vihreiden naulakoiden takaa.

Uusi käyntiosoitteemme on Erkki-Koison Kanttilan katu 1, 2T-ovi. Postitusosoitteemme pysyy muutosta huolimatta samana (PL 250, 90014 Oulun yliopisto).

Uutiset Janne Hakkarainen

45: Ylioppilaskunta on muuttanut! The Student Union has moved!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Ylioppilaskunta on muuttanut! The Student Union has moved!
2. YTHS:n Haastava kaamos -info- ja keskustelutilaisuus Telluksessa to 10.11. klo 16 / FSHS: Fighting winter depression  in Tellus Stage Thursday 10th of November at 4 pm
3. Uusia ryhmätyöskentelytiloja avattu Linnanmaalle
4. Rattoradio kaipaa tekijöitä
5. Kansainvälinen kestävän kehityksen nuorisotapahtuma vihdoin Suomessa!
6. Tervetuloa OYY Ympäristöjaoston järjestämälle kirppiskierrokselle 12.11.

1. Ylioppilaskunta on muuttanut! The Student Union has moved!

Ylioppilaskunta on muuttanut uusiin toimitiloihin, joiden ovet avautuvat ensimmäistä kertaa tiistaina 8. marraskuuta kello 10. Uuden toimiston löydät Telluksen vierestä entisen luonnontieteellisen tiedekunnan kansliasta vihreiden naulakoiden takaa.

Uusi käyntiosoitteemme on Erkki-Koison Kanttilan katu 1, 2T-ovi. Postitusosoitteemme pysyy muutosta huolimatta samana (PL 250, 90014 Oulun yliopisto).

OYY has moved. Student Unions office is open at new premises from the 8th of November at 10 a.m. Our new office is located next to Tellus Innovation Arena and former it has been office of the Faculty of Science.

Our new visiting address is Erkki-Koison Kanttilan katu 1, 2T-door. Mailing address is the same old (PL 250, 90014 Oulun yliopisto).

2. YTHS:n Haastava kaamos -info- ja keskustelutilaisuus Telluksessa to 10.11. klo 16

YTHS:n asiantuntija antaa selviytymisvinkkejä syksyn pimeyteen teemalla kaamos, valo ja liikunta. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Tellus Stagelle Linnanmaan kampuksella torstaina 10.11.2016 klo 16. Tarjolla pientä purtavaa. Tapahtuma on myös Facebookissa. Tervetuloa!

Lisätietoa: OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Liisa Väisänen, sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0505265821

FSHS: Fighting winter depression  in Tellus Stage Thursday 10th of November at 4 pm

FSHS is telling how to fight agains winter depression with light and exercise in Tellus Stage (Linnanmaa campus) Thursday 10th of November at 4 pm. Snacks and refreshments are served. You can find event also from Facebook.  Welcome!

For more information: Liisa Väisänen, OYY’s Specialist in Social Affairs, sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405265821

3. Uusia ryhmätyöskentelytiloja avattu Linnanmaalle

Olemme avanneet Linnanmaalla salit L7, L8, L9 ja Ympäristötietotalosta salit 105 ja 106 käytettäviksi opiskelijoiden ryhmätyötiloina ma–pe klo 8.00-21.00 ja la 8.00-15.00 varauksien välisinä aikoina.

4. Rattoradio kaipaa tekijöitä

Avoimet hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen puheenjohtaja(@)rattoradio.fi 30.11. mennessä. Jokainen pesti alkaa heti toimihenkilövalinnan jälkeen ja kestää kesän 2016 loppuun. Valinnoissa painotetaan niin aiempaa tietämystä ja kokemusta, kuin innokkuutta Rattoradion toimintaan; yhdessä tekemiseen ja uuden oppimiseen. Lisätietoja jokaisesta pestistä saa kysymällä hallitukselta.

Pestikuvaukset:

PÄÄTOIMITTAJA

Päätoimittaja vastaa kevään 2017 Rattoradion ohjelmasisällöstä sekä muusta toimituksesta. Rattoradio on auki noin viikon ajan ennen vappua ympäri vuorokauden. Päätoimittaja kokoaa toimituksen kevään aikana, kouluttaa toimittajat sekä tuottajat, on vastuussa toimituksen sisällöllisestä ilmeestä sekä tukee toimittajien työtä suunnittelu- ja studiovaiheessa.

Päätoimittaja tekee tiivistä yhteistyötä hallituksen, koulutusvastaavien, markkinointivastaavan, tekniikkavastaavan sekä web- ja grafiikkavastaavien kanssa ja saa täyden tuen ja apua muilta toimijoilta. Pesti alkaa heti kun päätoimittaja on valittu, ja kestää toukokuun loppuun asti. Aktiivisin kausi sijoittuu helmi-huhtikuulle.

Päätoimittajalla tulee olla organisointikykyä sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Katsomme eduksi tietämyksen toimittamisesta ja radiotoiminnasta, mutta tärkeintä on innokkuus toimia Rattoradiossa ja halu oppia taitavaksi päätoimittajaksi.

ÄÄNITEKNIIKKAVASTAAVA + yleiset tekniikkajäbät

Äänitekniikkavastaava vastaa studion tekniikasta ennen wappua sekä sen toimivuudesta läpi Rattoradion kuuluvuusajan. Äänitekniikkavastaava kouluttaa tuottajat keväällä studiotoimintaan ja ääniajoon. Vastaava tekee yhteistyötä hallituksen, päätoimittajan, tuottajien ja muun tekniikkatiimin sekä tekniikkavastaavan kanssa.

Tekniikkaa suunnitellaan pitkin kevättä. Aktiivisin työjakso on sekä ennen wappua studiota kasatessa sekä tuottajia kouluttaessa, sekä itse wapun ajan.

Vastaavalla tulee olla taitoa ja tietämystä äänitekniikasta mielellään radiotoiminnassa sekä organisointitaitoja. Tarvittaessa koulutamme vastaavaa pestiin kevään aikana, ja apua ja tietotaitoa saa myös vanhoilta radion tekniikkaavastaavilta.

Yleisten tekniikkajäbien kokoonkutsu alkaa myös nyt. Tarvitsemme henkilöitä, jotka joko tietävät jotain radiotekniikasta, tai haluavat oppia siitä. Tekniikkajäbät ovat niitä jotka suunnittelevat yhdessä vastaavan kanssa studiotekniikan, ja rakentavat studion kasaan wapun alussa. Tekniikkajäbäksi voi ilmoittautua tekniikkavastaavalle osoitteeseen henri.strand@nullkapsi.fi.

MARKKINOINTIVASTAAVA

Markkinointivastaava on vastuussa Rattoradion markkinoinnista ja mainosmyynnistä. Tehtäviin kuuluvat radion markkinoinnin edistäminen, mainosmyyntitiimin kokoaminen ja ohjaaminen yhdessä hallituksen kanssa ja mainosprosessin suunnittelu ja valvominen. Markkinointivastaava työskentelee yhdessä sekä hallituksen että Radion myöhemmin valittavan graafikon ja web-vastaavan/tiimin kanssa.

Aktiivisin työjakso sijoittuu alkuvuoteen 2017 ja mainosmyynnin tulisi olla valmista ennen Wappua 2017. Vastaava saa hallituksen täyden tuen ja apua aina pyydettäessä.

Plussaa on jos vastaavalta löytyy jo ennalta jonkinlaista kokemusta mainosmyynnistä (esim. harraste/ainejärjestöpohjalta) ja markkinoinnista yleisellä tasolla. Tärkeintä on kuitenkin innostus toimia porukassa ja halu tehdä yhdessä asioita Radion toiminnan edistämiseksi.

5. Kansainvälinen kestävän kehityksen nuorisotapahtuma vihdoin Suomessa!

#SpeakUp #YouthSpeakFinland #Y4GG

Oletko kiinnostunut maailman tilanteesta ja haluat vaikuttaa? YouthSpeak on globaali nuorten kansanliike, jossa tuomme äänemme kuuluviin ja luomme konkreettisen suunnitelman asioiden muuttamiseksi. Tilaisuus tuo samaan paikkaan suomalaisia eri alojen asiantuntijoita sekä 18-30-vuotiaat nuoret. Inspiroivien alkupuheiden jälkeen tapahtumassa ruvetaan konkreettisiin toimiin kestävän kehityksen edistämiseksi.

Päivän aikana pyrimme Suomen kehittämiseen YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Ensimmäisen Finland YouthSpeak Forumin teema on Reducing inequalities through education. Tapahtuma on englanninkielinen.

Ilmoittaudu tästä: bit.ly/youthspeakforumFI

Juontajana start-up asiantuntija Leo Kadieff

Pääpuhujina
– Jani Toivola, kansanedustaja
– Olga Silfver, Opetusviraston monikulttuuriasiantuntija
– Aape Pohjavirta, Funzin perustaja ja tech-osaamisen mentori

Päivä koostuu keskusteluista, yritysten ja järjestöjen pitämistä workshopeista, sekä kestävän kehityksen teemoista

Lisätietoa osoitteessa www.aiesec.fi/youthspeak-2

6. Tervetuloa OYY Ympäristöjaoston järjestämälle kirppiskierrokselle 12.11.!

Marraskuun kirppiskierroksen kohteena on Oulun keskustan kirpputorit, kuten Second Top Boutique, Second Hand Store, Pikku-Liinu ja Sininen Pysäkki.

Lähtö (12.11.) pyörillä klo 11 yliopistolta, 2T-oven läheisyydestä, mukaan saa liittyä toki myös matkan varrella! :)

Tapahtuma löytyy myös Facebookista (OYY Ympäristöjaosto)!

Tervetuloa mukaan ja tekemään hyviä löytöjä!

Uutiset Muusa Jyrkinen

Hyvän hyödyllisen harjoittelun teesit

Alta löydät Oulun yliopiston ylioppilaskunnan uunituoreet Hyvän hyödyllisen harjoittelun teesit. OYY:n mielestä yliopistossamme on erittäin kirjavat käytänteet harjoitteluun ja sen eri vaiheisiin liittyen. Tämän vuoksi olemme tehneet hyvän hyödyllisen harjoittelun teesit ohjaamaan ja yhtenäistämään harjoittelun käytänteitä ja periaatteita. Teesit on lähetetty kirjeitse kaikille tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöille. Toivottavasti teeseistä on apua!

Teesit löydät OYY:n nettisivuilta harjoittelu-osiota.

Harjoittelu koostuu opiskelijan, tutkinto-ohjelman ja työnantajatahon yhteistyöstä.

Harjoittelulle nimetään vastuuhenkilöt sekä tutkinto-ohjelmasta että työnantajataholta.

Työnantaja, opiskelija ja yliopiston määräämä vastuuhenkilö tekevät harjoittelusta työsopimuksen.

Kaikki harjoittelun osavaiheet tukevat tutkintoa.

Kaikille harjoittelun osapuolille on selvää, mitä toimenpiteitä heiltä edellytetään ja mikä on kunkin osapuolen vastuu.

Harjoittelun osaamistavoitteet on selkeästi kirjattu opetussuunnitelmaan.

Opiskelija laatii harjoitteluaan varten osaamistavoitteet, jotka yliopisto ja työnantajataho hyväksyvät ja kommentoivat ennen harjoittelun alkamista.

Työnantaja nimeää opiskelijalle ohjaajan, joka auttaa arvioimaan työelämätaitojen kehittymistä.

Opiskelija reflektoi harjoittelulle asettamiensa osaamistavoitteiden täyttymistä ja oman osaamisensa kehittymistä koko harjoitteluprosessin ajan.

Opiskelijaa tuetaan riittävästi harjoittelun joka vaiheessa.

Harjoittelun kuormittavuuteen huomioidaan mitä muuta harjoitteluun sisältyy varsinaisen työssäoloajan lisäksi.

Palkattoman harjoittelun opintopistehyvistys on sen suuruinen, että opintotukikuukausia kannattaa käyttää harjoitteluun.

Harjoittelun jälkeen opiskelija laatii tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisen harjoitteluraportin, jossa hän tarkastelee omien taitojensa kehittymistä sekä substanssiosaamisen että geneeristen työelämätaitojen näkökulmasta.

Opiskelija saa rakentavaa ja asianmukaista palautetta harjoittelusta niin työnantajalta kuin tutkinto-ohjelman edustajalta.

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Muusa Jyrkinen kopoasiantuntija@nulloyy.fi

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

OYY: Ammattikorkeakoulu – tervetuloa Linnanmaalle!

Tiedote 31.10.2016

Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) on päättänyt hyväksyä tänään kokouksessaan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tarjouksen Linnanmaalta tarjotut tilat. Tämä tarkoittaa sitä, että  Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kadun kampuksten väki siirtyy Linnanmaan kampukselle.  Pääasiallinen muuttovuosi on 2019. OYY näkee muutoksen positiivisena asiana Oulun kehitykselle ja opintoalojen yhteistyölle. Muutos ei kosketa sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoita.

– Korkeakoulujen pienenevät resurssit voidaan hyödyntää tehokkaammin, kun molemmat korkeakoulumme toimivat saman katon alla. Lisäksi Linnanmaasta tulee korkeakoulutuksen keskipiste ja se varmasti hyödyttää myös Oulun seudun elinkeinoelämää, OYY:n hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila toteaa.

Nykyisellään Linnanmaan kampus ei tuhansien uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäystä kestä. Satsauksia tarvitaan niin molemmilta korkeakouluilta, Suomen Yliopistokiinteistöltä kuin Oulun kaupungiltakin.

– Tarvitsemme riittävästi tilaa opetusta ja opiskelemista varten. Lisäksi opiskelija-asuminen ja opiskelijoiden terveydenhoito tulee järjestää mahdollisimman lähellä Linnanmaan kampusta. Tarvitsemme myös tiheämpiä joukkoliikenneyhteyksiä Oulun kaupungin keskustaan ja Välkkylään sekä muihin opiskelijoiden tiheästi asuttamiin paikkoihin. Aikataulu ammattikorkeakoulun siirtymiselle on nopea. Siksi tarvitsemme päämäärätietoista kehittämistä Linnanmaan kampukselle niin korkeakouluilta kuin poliittisilta päättäjiltäkin, Hannila jatkaa.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Kati Hannila
puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri

Lisätietoja: Kati Hannila puh. 040 523 1821, sähköposti kati.hannila@nulloyy.fi

Uutiset Janne Hakkarainen

44: OYY muuttaa / OYY is moving

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY muuttaa / OYY is moving
2. OYY:n toimisto suljettu 7.11. / OYY’s office closed on 7.11.
3. Opiskelija: lähde ehdolle kuntavaaleihin
4. Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki! / Overall patch for Oulun ylioppilaslehti!
5. Tule juoksemaan Cooperin testi Ouluhalliin maanantaina 7.11. klo 19! Cooper test in Ouluhalli on Monday 7th of November at 7 pm
6. Teekkaritorvet esittää: Ultra Bra! / Teekkaritorvet presents: Ultra Bra!
7. Nappaa duuni 16.11.2016 Oulun ammattikorkeakoululla
8. Vastaa YouthSpeak-kyselyyn / Fill in the YouthSpeak Survey
9. Leffailta: Disruption / Movie night: Distruption

1. OYY muuttaa / OYY is moving

OYY muuttaa tämän viikon lopulla ja palvelemme uudessa osoitteessa 7.11. alkavalla viikolla tiistaina 8.11. alkaen. Ylioppilaskunnan toimiston löydät jatkossa Telluksen vierestä entisen luonnontieteellisen tiedekunnan kansliasta. Uusi käyntiosoitteemme on Erkki-Koison Kanttilan katu 1, 2T-ovi. Postitusosoitteemme pysyy muutosta huolimatta samana (PL 250, 90014 Oulun yliopisto).

Aukioloaikoihin saattaa tulla muuton vuoksi muutoksia. Siitä syystä suosittelemme varmistamaan aukioloajat Facebookista tai nettisivuiltamme www.oyy.fi.

OYY is moving later on this week and we are open at new premises from the 8th of November. Our new office is located next to Tellus Innovation Areena and former it has been office of the Faculty of Science. Our new visiting address is Erkki-Koison Kanttilan katu 1, 2T-door. Mailing address is the same old (PL 250, 90014 Oulun yliopisto).

Our office hours might be changed due to office relocation. That’s why we recommend you to check opening hours on Facebook or on our websites www.oyy.fi.

2. OYY:n toimisto suljettu 7.11. / OYY’s office closed on 7.11.

OYY:n toimisto on suljettu 7.11. toimiston muuton vuoksi. OYY’s office is closed on 7th of November because of the relocation of the office.

3. Opiskelija: lähde ehdolle kuntavaaleihin

Vaaleihin ja politiikkaan osallistumalla sinulla on mahdollisuus edistää tärkeiksi kokemiasi asioita. Kaupunginvaltuusto päättää muun muassa kaupungin varojen käytöstä, nimittää jäsenet kaupunginhallitukseen ja päättää muista laissa säädetyistä ja kunnan kannalta tärkeistä asioista. Lue lisää OYY:n nettisivuilla: http://www.oyy.fi/media-ja-vaikuttaminen/8978-2/

4. Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki!

Äänestä omaa suosikkiasi Oulun ylioppilaslehden haalarimerkiksi: https://goo.gl/forms/P5MbHgiS5o7KMpN93. Äänestysaikaa on 8.11.2016 saakka. Eniten ääniä saanut merkki toteutetaan, ja merkin suunnittelija voittaa 120 euron lahjakortin H2o-ravintolaan.

Overall patch for Oulun ylioppilaslehti!

Vote for your favourite overall patch here: https://goo.gl/forms/P5MbHgiS5o7KMpN93! Voting until 8.11.2016. Winner gets a gift card to H2o restaurant worth 120 euros and of course a lot of gold and glory!

5. Tule juoksemaan Cooperin testi Ouluhalliin maanantaina 7.11. klo 19!

Luvassa on 12 minuuttia hikeä, maitohappoja ja kyynärpäitä, kun ylioppilaskunta järjestää suuren suosion saavuttaneen Cooperin testin. Alkuverryttelyt pääsee ottamaan kello 19.00 ja juoksemaan pääsemme noin klo 19.30.

Ota mukaan Keep fit -asennetta ja lähdetään yhdessä tavoittelemaan henkilökohtaisia ennätyksiä. Mukaan et tarvi kuin verkkarit, lenkkarit, juomapullon ja hippusen raudanlujaa tahtoa. Tapahtuma löytyy myös Facebookista. Ilmoittautuminen on auki nyt täällä. Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea!

Lisätietoja:
hallituksen jäsen Tiina Strand (tiina.strand@nulloyy.fi, 050 407 8451)
sosiaalipoliittinen asiantuntija Liisa Väisänen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 526 5821)

Cooper test in Ouluhalli on Monday 7th of November at 7 pm

Keep fit is back! OYY is organizing a popular Cooper test for students again. Cooper test is held on Monday, the 7th of November at 7 pm in Ouluhalli. You only need sportwear, running shoes, drinking bottle and keep fit spirit with you! Check also the Facebook event. Sign up soon here.

For more information:
Member of the board, Tiina Strand (tiina.strand@nulloyy.fi, 050 407 8451)
Specialist in Social Affairs, Liisa Väisänen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 526 5821)

6. Teekkaritorvet esittää: Ultra Bra! / Teekkaritorvet presents: Ultra Bra!

Teekkaritorvien Ultra Bra -projekti huipentuu perjantaina 11.11.2016 klo 18:00 Pohjankartanon juhlasalissa (Suvantokatu 1, Oulu) pidettävään päätöskonserttiin. Perinteikkään oululaisen puhallinorkesterin lisäksi lavalle nousee Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijoiden lauluyhtye ja paikallisista muusikoista koottu sähköinen komppiryhmä eli yhteensä yli 35 oululaista soittajaa ja laulajaa. Kaksivuotisen Ultra Bra -konserttisarjan loppuhuipennuksessa yleisö pääsee kuulemaan viihdyttävän ja monipuolisen kattaukseen yhtyeen tutuista hiteistä ja harvemmin kuulluista helmistä. Mukaan mahtuu niin Pärnun syksyistä tunnelmointia kuin Tyttöjen välisen ystävyyden riemua. Konsertti sisältää väliajan. Tervetuloa!

Liput ennakkoon 10/12/15€, ovelta 15/20€. Lippuja on ostettavissa ennakkoon netistä https://holvi.com/shop/torvikauppa/ ja lisäksi niitä myydään Linnanmaalla vihreillä naulakoilla ke 2.11., ma 7.11. ja pe 11.11. sekä Kontinkankaalla Medisiinan edustalla ke 9.11.

https://www.facebook.com/events/602405636606426/

Teekkaritorvet plays Ultra Bra on Fri 11.11. at 18.00 in Pohjankartano hall (Suvantokatu 1, Oulu). Ultra Bra is one of the most popular Finnish pop bands ever. At the concert a student wind orchestra, vocal band and electrical instruments are combined in a unique way providing an unforgettable musical experience of Ultra Bra’s music.

Tickets are sold online at https://holvi.com/shop/torvikauppa/  Prices beforehand 10/12/15€ and at the door 15/20€. Welcome!

7. Nappaa duuni 16.11.2016 Oulun ammattikorkeakoululla

Miten saat haluamasi työpaikan valmistumisen jälkeen? Mitä haluaisit kysyä työnantajalta rekrytoinnista? Oululaiset yritykset avaavat työnhaun ja rekrytoinnin mysteerejä Nappaa duuni –tapahtumassa 16.11. klo 14-16 Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella. Lue lisää ja tule mukaan! https://www.facebook.com/Oulu.Finland/?fref=ts

8. Vastaa YouthSpeak-kyselyyn

Globaalilla YouthSpeak-kyselyllä kerätään nuorten mielipiteitä yhteiskunnasta ja maailmasta. Kyselyn tarkoituksena on tuoda esille nuorten mielipiteitä maailmasta ja yhteiskunnasta sekä parantaa opetusta ja työllistymistä Suomessa ja maailmalla.

AIESEC on globaalisti toimiva, nuorten johtama vapaaehtoisjärjestö, joka on keskittynyt johtajuusominaisuuksien kehittämiseen.

Tee kysely tästä: http://aiesec.fi/youthspeak/

Fill in the YouthSpeak Survey

YouthSpeak Survey run by AIESEC is a global youth insight survey run by youth for youth. It is the“no-barriers” programme that enables any young person and stakeholder to participate in issues relevant to their society.

Fill in the survey: http://aiesec.fi/youthspeak/

9. Leffailta: Disruption 

Tiistaina 8.11. klo 17-20, Frost Club, Tellus. Vapaa pääsy. Tarjolla pientä purtavaa.

Ymppäjaosto ja Fossil Free Finland-kampanja esittävät ilmastopolitiikasta ja ilmastoaktivismista kertovan dokumentin Disruption. Dokkarin jälkeen keskustelua aiheesta.

Facebook: University of Oulu go Fossil Free: Movie night, 8.11.

Movie night: Distruption

Tuesday 8.11, 17-20, Frost Club, Tellus. Free entry. We have cookies.

Student union’s Environment section and Fossil Free Finland campaign are hosting movie night. Movie Disruption is about climate politics and climate activism. After the movie, we have discussion on the matter.

Facebook: University of Oulu go Fossil Free: Movie night, 8.11

Uutiset Janne Hakkarainen

43: Cassiopeia goes pop (29.10.), Blood donation event (1.11.)

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Cassiopeia goes pop
2. Tule mukaan YK-toimintaan!
3. Punaisen Ristin verenluovutustilaisuus 1.11. / Blood donation event on 1.11.
4. Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan etsitään varsinaista- ja varajäsentä
5. Vastaa YouthSpeak-kyselyyn / Fill in the YouthSpeak Survey
6. ESN Oulu is recruiting board members 

1. Cassiopeia goes pop

Tuleeko kuorolaulusta mieleen pelkkä kirkkomusiikki ja pönöttäminen? Tule laajentamaan käsitystäsi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoron Cassiopeian kevyen musiikin keikalle lauantaina 29.10. Viime vuoden tapaan tapahtumapaikkana toimii Uusi Seurahuone.

Käsittelyymme pääsevät suomalaisen pop-musiikin klassikot Virve Rostista yleisön suosikiksi nousseeseen Myrskyluodon Maijaan. Ulkomaisesta ohjelmasta mainittakoon Disney-hitti Frozen, josta olemme saaneet käsiimme kuorosovituksen. Hauskat ja viihdyttävät settinsä tarjoilevat myös kuorolaisten muodostamat lauluyhtyeet Kuude ja Omnivoces.

Lippuja voi ostaa ovelta tuntia ennen tapahtuman alkua tai ennakkoon kuorolaisilta. Liput maksavat 12/8 (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset) euroa. Ovet avataan kello 18.00, ja konsertti poksahtaa käyntiin kello 19.00. Istumapaikkoja on rajoitetusti! Tapahtuma on K-18.

Cassiopeia goes pop

Do you think choirs only sing in churches? That they’re all serious business and no fun? Stand corrected and come join Cassiopeia, the mixed choir of the University of Oulu Student Union for a pop concert on Saturday 29th of October! The venue is Uusi Seurahuone.

We will be breathing new life into Finnish hits from the past, as well as singing our hearts out with modern musical hits from films such as Disney’s Frozen. To top everything off, the choir’s own a cappella groups, Kuude and Omnivoces, will perform their own, fun and fabulous sets in the concert.

The doors open at 18.00. Tickets are available at the venue or from the singers in advance. The prices are 12/8 (discounts for students, pensioners and unemployed). The concert begins at 19.00 and lasts until 22.30. Limited seating! You have to be at least 18 to enter the venue.

2. Tule mukaan YK-toimintaan!

Tervetuloa Oulun seudun YK-yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen. Valitsemme uuden puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2017, joten kannattaa tulla paikalle mikäli toiminta kiinnostaa! Aikaisempi kokemus YK-toiminnasta tai yhdistyksistä ei välttämätöntä, reipas asenne riittää. Katso lisää YK-yhdistyksestä www.osyky.com.

AIKA: Torstai 10.11.2016 klo 17:00
PAIKKA: Tellus, Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90014 OULU. Huone Frost Club.
FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/921755557959524/
JOS ET LÖYDÄ: 0505210064/Kaisa

3. Punaisen Ristin verenluovutustilaisuus 1.11.

Humanistinen Kilta järjestää yhdessä Punaisen Ristin kanssa verenluovutustilaisuuden tiistaina 1.11. Luovutus tapahtuu luokassa KE 1139 klo 10 – 15 välisenä aikana.

Kaikille verta luovuttaneille jaetaan kahvilippu Humus-kahvilan kahvikärryyn, joka sijaitsee luovutustilan edessä. Verenluovutus on helppo tapa auttaa, joten ojenna kätesi ja tule mukaan!

Blood donation event on 1.11.

The Guild of Humanities Students and the Finnish Red Cross organize blood donation event on Tuesday 1.11. The blood donation event is in lecture room KE 1139 from 10 AM to 3 PM. Every donator get a coffee ticket to Humus café. Every help is important so hopefully you come to donation!

4. Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan etsitään varsinaista- ja varajäsentä

Sinä, jolla on mennyt kieliopinnot Oulun yliopistolla tunteisiin. Sinä, joka olet valittanut, että kunpa voisin tehdä jotain espanjan klo 16 alkavalle luennolle. Nyt on tilaisuutesi koittanut! Mm. kieli- ja viestintäkoulutusta järjestävälle TOPIKille on perustettu koulutustoimikunta ja he haluaisivat opiskelijanäkökulmaa joukkoonsa. Stop whining, start changing! Hae 25.10.2016 mennessä jättämällä hakemus osoitteessa: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/57e3b5902c406938fb77bf10

5. Vastaa YouthSpeak-kyselyyn

Globaalilla YouthSpeak-kyselyllä kerätään nuorten mielipiteitä yhteiskunnasta ja maailmasta. Kyselyn tarkoituksena on tuoda esille nuorten mielipiteitä maailmasta ja yhteiskunnasta sekä parantaa opetusta ja työllistymistä Suomessa ja maailmalla.

AIESEC on globaalisti toimiva, nuorten johtama vapaaehtoisjärjestö, joka on keskittynyt johtajuusominaisuuksien kehittämiseen.

Tee kysely tästä: http://aiesec.fi/youthspeak/

Fill in the YouthSpeak Survey

YouthSpeak Survey run by AIESEC is a global youth insight survey run by youth for youth. It is the“no-barriers” programme that enables any young person and stakeholder to participate in issues relevant to their society.

Fill in the survey: http://aiesec.fi/youthspeak/

6. ESN Oulu is recruiting board members 

We are currently looking for internationally minded and creative students who are interested in joining the leadership team of ESN Oulu for 2017. We appreciate previous experience from ESN or other student organisations. Unsure if you know enough? No problem. There is a large group of active members and alumnis who will help you learn about the world of ESN :) Check out our website for more info on ESN.

ESN Oulu is a local section of ESN Finland and ESN International. ESN Oulu organizes different activities to both international and domestic students. The aim is to make the international students more integrated into the local student community and provide them with pleasant experiences on everything Oulu and Finland has to offer.  

We are now looking for president and board members. The main tasks are explained here. Send your letter of interest and CV to info@nullesnoulu.org. Application deadline November 1st.

Uutiset Janne Hakkarainen

Anna ehdotuksesi auditointinäytöistä!

Oulun yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan syksyllä 2017. Osa auditoinnista kohdistuu yliopiston valitsemiin näyttöihin laadunhallinnan toiminnasta. Yliopisto valitsee näytöiksi yhden perustutkintoon johtavan tutkinto-ohjelman, yhden tohtorin tutkinto-ohjelman sekä yhden yliopiston strategian tai profiloitumisen kannalta keskeisestä toiminnon. Tutkinto-ohjelmanäytöt valitaan uudesta tutkintoportfoliosta.
 
Näytöt valitaan yliopistoyhteisöltä saatujen ehdotusten pohjalta. Lopullisen valinnan näytöistä tekee yliopiston laatuhankkeen ohjausryhmä. Valinnassa painotetaan näyttöjen edustavuutta, kehittämisnäkökulmaa sekä saatujen ehdotusten määrää.
 
Voit tehdä ehdotuksen täällä.
Uutiset Liisa Väisänen

Opiskelija: oletko kokenut kiusaamista tai häirintää yliopistoyhteisössä? Kerro kokemuksistasi anonyymisti – auta meitä antamaan ääni korkeakoulukiusaamiselle

Korkeakoulukiusaamista tapahtuu paljon, mutta siitä ei puhuta riittävästi. OYY haluaa muistuttaa, ettei yliopistossa ja yliopistoyhteisössä hyväksytä minkäänlaista häirintää tai kiusaamista, tapahtui se sitten opiskelijoiden tai henkilökunnan välillä. Kaikkeen kiusaamiseen ja häirintään pitää puuttua.

OYY kerää nyt kokemuksia opiskelijoilta, jotka ovat kokeneet yliopistossa kiusaamista tai häirintää, tai esimerkiksi homofobista, rasistista tai seksististä käyttäytymistä. OYY tulee käyttämään opiskelijoiden tarinoita kampanjoidessaan kiusaamista ja häirintää vastaan. Kerro tarinasi anonyymisti nettilomakkeella ja auta meitä edistämään opiskelijan hyvää elämää. Vastaa lomakkeeseen 31.10.2016 mennessä.

Tiedäthän myös, että kohdatessasi häirintää tai kiusaamista voit olla luottamuksellisesti yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin, jotka tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö on koulutettu tehtäväänsä, hänellä on vaitiolovelvollisuus, ja käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Hän ei puhu edes muiden häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ilman lupaasi. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole rangaista häirinnästä syytettyä, vaan auttaa tilanteen selvittämisessä.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Liisa Väisänen, sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405265821

 

Uutiset Janne Hakkarainen

42: Have you experienced bullying or harassment in the University?

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Opiskelija: oletko kokenut kiusaamista tai häirintää yliopistoyhteisössä? Kerro kokemuksistasi anonyymisti – auta meitä antamaan ääni korkeakoulukiusaamiselle / Student: have you experienced bullying or harassment in the University? Tell us your story anonymously and help us to give a voice for bullying in universities
2. OYY:n toimiston uudet aukiolojat / OYY’s office new opening hours
3. Jäätävää laatua – mitä näytöksi yliopiston toiminnan kehittämisestä?  Coolest quality The best samples of University’s development work? Tell us your opinion!
4. Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan etsitään varsinaista- ja varajäsentä
5. Jatko-opiskelijaedustajien haku / Call for doctoral student representatives in the Doctoral Students’ Section, the University and UniOGS
6. Junction Hackathon 25.11.2016 @ Katajanokka
7. Luova luokka – mitä kuuluu mediakasvatus?
8. Do you want to hear stories about internships abroad?/ Haluatko kuulla tarinoita harjoitteluista ulkomailla?

1. Opiskelija: oletko kokenut kiusaamista tai häirintää yliopistoyhteisössä? Kerro kokemuksistasi anonyymisti – auta meitä antamaan ääni korkeakoulukiusaamiselle

Korkeakoulukiusaamista tapahtuu paljon, mutta siitä ei puhuta riittävästi. OYY haluaa muistuttaa, ettei yliopistossa ja yliopistoyhteisössä hyväksytä minkäänlaista häirintää tai kiusaamista, tapahtui se sitten opiskelijoiden tai henkilökunnan välillä. Kaikkeen kiusaamiseen ja häirintään pitää puuttua.  

OYY kerää nyt kokemuksia opiskelijoilta, jotka ovat kokeneet yliopistossa kiusaamista tai häirintää, tai esimerkiksi homofobista, rasistista tai seksististä käyttäytymistä. OYY tulee käyttämään opiskelijoiden tarinoita kampanjoidessaan kiusaamista ja häirintää vastaan. Kerro tarinasi anonyymisti nettilomakkeella ja auta meitä edistämään opiskelijan hyvää elämää. Vastaa lomakkeeseen 31.10.2016 mennessä.

Tiedäthän myös, että kohdatessasi häirintää tai kiusaamista voit olla luottamuksellisesti yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin, jotka tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö on koulutettu tehtäväänsä, hänellä on vaitiolovelvollisuus, ja käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Hän ei puhu edes muiden häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ilman lupaasi. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole rangaista häirinnästä syytettyä, vaan auttaa tilanteen selvittämisessä.

Student: have you experienced bullying or harassment in the University? Tell us your story anonymously and help us to give a voice for bullying in universities

Unfortunately bullying is an everyday issue in the academic world. There’s not enough talk about harassment or bullying – it’s still a taboo. OYY wants to remind all of you that it’s not accepted to bully or harass people in the academic world among students or staff members. Any kind of bullying or harassment must be intervened!

OYY gathers now stories of students who have experienced bullying, harassment or for example homophobic, racist or sexist behaviour in the University of Oulu. OYY will use the stories for a campaign against bullying and harassment. Tell us your story anonymously and help us advance a good life for students. Please send your story by 31.10.2016.

Remember that when you encounter bullying or harassment you can contact OYY’s contact people for bullying, who support and give advice to students who feel they have become victims of bullying. The contact people do not keep a record of the people who have got in touch, and they work under the obligation of secrecy. The conversations are confidential. The contact people do not discuss your issues between themselves if you wish so.

2. OYY:n toimiston uudet aukiolojat

OYY:n toimisto on auki 3.10. alkaen maanantaista torstaihin klo 10–14. Perjantaisin toimisto on suljettu. Jäsenyyteen ja jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös sähköpostilla toimisto@nulloyy.fi.

OYY’s office new opening hours

OYY’s office is open from Monday to Thursday 10 am – 2 pm from the beginning of October. On Fridays the office is closed. You can also contact toimisto@nulloyy.fi concerning membership and student benefit issues.

3. Jäätävää laatua – mitä näytöksi yliopiston toiminnan kehittämisestä?

Yliopiston laatujärjestelmä ja sen toiminta auditoidaan syksyllä 2017. Auditoinnin tulee tekemään Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Keskeinen osa auditointia ovat näytöt siitä miten toimintaa kehitetään yliopistossa. Auditoinnissa Karvi edellyttää yliopistolta kolmea näyttöä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Kaksi näistä näytöistä yliopisto saa valita itse; yhden sekä kandidaatin- että maisterin tutkinnon sisältävän kokonaisuuden sekä yhden tohtorin tutkintoon johtavan kokonaisuuden. Kolmannen tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöistä Karvin auditointiryhmä valitsee kuusi viikkoa ennen auditointivierailuaan. Koulutusnäyttöjen lisäksi yliopisto valitsee yhden profiloitumisensa ja strategiansa kannalta keskeisen toiminnon, jonka kehittämisen menetelmät Karvin ryhmä auditoi.

Ehdotuksia näytöiksi voi esittää kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen.

Anna äänesi kuulua ja ehdota! Linkki on auki 5-21.10.16 välisen ajan.

Valinnan Karville esitettävistä näytöistä tekee rehtoraatin, hallinto-, talous- ja viestintäjohtajan muodostama laatuhankkeen ohjausryhmä. Valinta tehdään näytön edustavuuden, kehittämisnäkökulman sekä saatujen ehdotusten määrän pohjalta.

Ehdotusten tekijöiden kesken arvotaan yliopistoaiheisia palkintoja.

Lisätietoja auditointinäytöistä ja yliopiston laatutyöstä

Coolest quality – The best samples of University’s development work? Tell us your opinion!

University’s quality assurance system will be audited in autumn 2017. Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC or Karvi in Finnish) will be responsible for the auditing, which will be conducted in English.

Part of the auditing will focus on examples of the University’s development work. Karvi requires three samples on the University’s degree education. Two of these samples is chosen by the University; one degree programme including bachelor’s and master’s education and one doctoral degree programme. The third sample of degree education is decided by the Karvi’s audit team six weeks prior to the audit visit.

In addition to the degree education samples the University is required to choose a third sample, that is a function or operation central to the University’s strategy or profile.

All members of our university community, both staff and students, can give their suggestions for University’s audit samples.

Speak out and tell us your suggestion for audit samples! The link will be open during 5-21.10.16.

The final selection which degree programmes and function will be presented to Karvi, is made by the quality project’s steering group which consists of the rectorate, the administrative director, the CFO and the communications director. When choosing the samples the main criterion will be representativeness of the sample, enhancement-led approach as well as the number of suggestions.

University-related prizes will be raffled among those who leave their suggestions.

More information about University’s quality work and auditing samples

4. Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan etsitään varsinaista- ja varajäsentä

Sinä, jolla on mennyt kieliopinnot Oulun yliopistolla tunteisiin. Sinä, joka olet valittanut, että kunpa voisin tehdä jotain espanjan klo 16 alkavalle luennolle. Nyt on tilaisuutesi koittanut! Mm. kieli- ja viestintäkoulutusta järjestävälle TOPIKille on perustettu koulutustoimikunta ja he haluaisivat opiskelijanäkökulmaa joukkoonsa. Stop whining, start changing! Hae 25.10.2016 mennessä jättämällä hakemus osoitteessa: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/57e3b5902c406938fb77bf10

5. Jatko-opiskelijaedustajien haku

Haemme jatko-opiskelijaedustajia jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2017. Tehtävät tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 31.10. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. Voit hakea useaa paikkaa.

Call for doctoral student representatives in the Doctoral Students’ Section, the University and UniOGS

The call is open for student representatives for the Doctoral Students’ Section and various administrative organs of the University and UniOGS for 2017. The positions offer an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage. The Student Union offers training for the task.

More information about the open positions is available on the halloped.fi-pages: https://www.halloped.fi/en/oulu/calls. Submit your application on the halloped.fi-pages latest on Oct 31st. For submitting your application, log in to the system with your University credentials. You can apply for several positions.

6. Junction Hackathon 25.11.2016 @ Katajanokka

Järjestämme Junction Hackathonia koodaajille, designereille ja kaikille muille softa- ja hardisprojektien tekemisestä kiinnostuneille. Viikonlopun mittaisessa tapahtumassa osallistujat pääsevät rakentamaan projektejaan 48 tunnin ajan 2-5 hengen tiimeissä. Tarjoamme tarvittaessa majoitusta ja 20€ suuruisen matkakorvauksen kuittia vastaan.

Tapahtumassamme on 10 mielenkiintoista trackia,  joissa teemoina mm. Internet of Things, Virtual Reality ja FinTech. Ilmaisen tapahtuman pääpalkinto on 20 000 euroa ja tarjoamme osallistujille ruuat sekä loputtoman määrän energiajuomaa.  

Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa: https://hackjunction.com/

7. Luova luokka – mitä kuuluu mediakasvatus?

16.11.2016 klo 8.30–16.00
Alustukset klo 8.30–12.00 Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan sali
Työpajat klo 13.00–16.00 kulttuuritalo Valveella ja Pakkalan salissa

Vuoden 2016 Luova luokka -seminaari järjestetään kaupunginkirjaston Pakkalan salissa sekä kulttuuritalo Valveella marraskuussa. Seminaarin teemana on elokuvakasvatus ja uudet opetussuunnitelmat. Seminaarissa esitellään kokeilevia, tutkivia ja toiminnallisia työtapoja, jotka hyödyntävät oppilaiden uteliaisuutta, mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä osana oppimista.

Mediapedagogi Ismo Kiesiläinen kertoo Kamerakynän pedagogiikasta, jonka avulla elokuvaa voidaan yhdistää kaikkiin oppiaineisiin. Koulukino ry:n Marjo Kovanen esittelee erilaisia tapoja toteuttaa opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia elokuvan avulla. KAVI:n Kirsi Raitaranta käy läpi Elokuvapolku-verkkopalvelua, jossa koulut voivat katsoa elokuvia ja tutkia elokuvakerronnan eri osa-alueita. Valveen elokuvakoulun Tommi Nevala julkistaa kouluille Kaupunkisinfonia-työpajamallin, joka toteutetaan eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata vuonna 2017 osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi100-hanketta.

Seminaarin kansainvälisinä elokuvantekijävieraina ovat unkarilaiset Robert Pejó ja Katalin Szy, joiden elokuva Mancs – Paw (2015) nähdään Oulun kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin ohjelmistossa sekä seminaarin työpajassa. Työpajoja ovat ohjaamassa myös muut aamupäivän puheenvuorojen pitäjät.

Luova luokka -seminaari on maksuton. Osallistua voi koko päivään tai vaihtoehtoisesti joko aamupäivän luennoille tai iltapäivän työpajoihin. Seminaari tarjoaa virikkeitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen media- ja taidekasvatukseen, opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen, kulttuurialan toimijoille sekä media- ja elokuvakasvatuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Koko ohjelma ja ilmoittautuminen: www.kulttuurivalve.fi/luovaluokka

8. Do you want to hear stories about internships abroad?/ Haluatko kuulla tarinoita harjoitteluista ulkomailla?

AIESEC offers internships and volunteering work to people between 18-30 years old in more than 120 countries. Here are some stories about those experiences.

Do you want to read a story of Elisa who went to Uganda through AIESEC? (https://elisainuganda.wordpress.com/)

Also, Eeva went to Peru through us.

(https://eevaperussa.wordpress.com) In Finnish

If their stories got you interested and you want to know more about us, just contact info@nullaiesecoulu.org or look for more information in aiesec.fi

AIESEC tarjoaa harjoitteluita ja vapaaehtoistyöta kaikille 18-30 vuotiaille henkilöille yli 120 maassa. Tässä on vain muutama tarina niistä kokemuksista.

Haluatko kuulla Elisan tarinan, joka meni Ugandaan AIESEC:n kautta?

(https://elisainuganda.wordpress.com/)

Tai Eevan, joka oli Perussa.

(https://eevaperussa.wordpress.com) Suomeksi

Jos nämä tarinat saivat sinut innostumaan, ota meihin rohkeasti yhteyttä ja lähde omalle matkallesi. info@nullaiesecoulu.org tai aiesec.fi

Rekrytointi, Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

OYY muistaa järjestöjen sankareita, ilmianna järjestösi sankari 28.10. mennessä!

Tunnetko tyypin tai tyyppejä, jotka ovat aina reippaita ja aktiivisia touhuajia järjestössäsi? Tai onko tuttusi erityisen reipas edunvalvoja ja aktiivinen keskustelija? Onko ystäväsi luotettava kaupassa kävijä tai kehittänyt järjestönne yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa? Tai tuleeko mieleen jokin muu iso tai pieni syy, miksi kaverisi/tuttusi/ystäväsi ansaitsisi mielestäsi huomionosoituksen työstään? Tunnetko siis todellisen järjestösankarin?

Ylioppilaskunnan järjestösektori haluaa muutaman vuoden tauon jälkeen huomioida opiskelijoita, jotka tekevät sankarillista työtä järjestössään, killassaan tai muussa opiskelijayhteisössään. Sankariteko voi olla pieni tai iso. Ainoa vaatimuksemme tunnustukselle on, että työ on mielestäsi merkityksellistä ja huomionosoituksen arvoista. Vain taivas on rajana.

Ilmoita järjestösankari 28.10. mennessä lomakkeella. Myönnämme suositelluille henkilöille järjestösankaridiplomit merkiksi aktiivisuudesta ja hyvästä työstä järjestössä. Diplomit myönnetään gaalassa perjantaina 11.11., jossa juhlistamme järjestöjen sankareita yhdessä.

Lisätietoa: Tiina Strand 0504078451, tiina.strand@nulloyy.fi

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae PSOAS:n valtuuskuntaan!

Hakukuulutus 6.10.2016

OYY hakee opiskelijaedustajia Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) valtuuskuntaan. Avoinna on 6 varsinaisen jäsenen ja 6 varajäsenen paikkaa kaudelle 2017–2018.

PSOAS:n valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, jonka tehtävä on mm. valita hallituksen jäsenet ja päättää talouden raamit. Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen ja sopii kohtuullisen kuormittavuuden takia loistavasti myös aktiiviselle opiskelijalle. Kokouksia on kahdesta kolmeen vuodessa ja niistä maksetaan kokouspalkkio.

Toivomme edustajistolle osoitettuja, tiiviitä, vapaamuotoisia hakemuksia osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 12.10 klo 16.00 mennessä. Otsikkoriville maininta ”PSOAS:n valtuuskunta”. Kerro hakemuksessasi motivaatiostasi ja osaamisestasi sekä tehtävän kannalta keskeisimmät luottamustoimesi.

OYY:n edustajisto nimeää valtuuskunnan jäsenet kokouksessaan 13.10.2016. Kokous pidetään Kontinkankaan kampuksella (Aapistie 5) salissa T117 klo 17 alkaen.

Lisätietoja valtuuskunnassa toimimisesta:
PSOAS:n valtuuskunnan puheenjohtaja Joni Ollikainen, ollikainen.joni@nullgmail.com, p. 044 354 3808.

Lisätietoja hakuprosessista:
OYY:n pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, p. 040 568 9426

PSOAS on vuonna 1971 perustettu opiskelija-asuntosäätiö, jonka tehtävänä on tarjota edullista asumista oululaisille opiskelijoille. Säätiön ovat perustaneet Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Domus Botnica -säätiö ja Pohjois-Suomen oppilasasuntolat Oy. Nykyisin säätiö omistaa yli 5 500 asuntopaikkaa.

Rekrytointi, Uutiset Muusa Jyrkinen

Jatko-opiskelijaedustajien haku jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin

Haemme jatko-opiskelijaedustajia jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2017. Haussa ovat seuraavat opiskelijaedustajapaikat toimikaudelle 1.1.–31.12.2017:

 • 1 jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, tutkijakoulun johtoryhmän jäsen
 • 1 jatko-opiskelijajaoston varapuheenjohtaja, tutkijakoulun johtoryhmän varajäsen
 • 2 jäsentä ja 1 varajäsen tutkijakoulun koulutusryhmään
 • 1 jäsen yliopiston tutkimusneuvostoon
 • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
 • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
 • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
 • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntaan

Tehtävän tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Tehtävät vaativat vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta ajaa jatko-opiskelijoiden etuja. Opiskelijaedustajilta edellytetään myös osallistumista jatko-opiskelijajaoston toimintaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää jatko-opiskelijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Jaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa.

Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 31.10. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. Voit hakea useaa paikkaa.

Kerro hakemuksessasi, mikä on mielestäsi jatko-opiskelijajaoston rooli Oulun yliopistossa, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään ja mitä haluaisit erityisesti kehittää tohtorinkoulutuksessa, jatko-opiskelijoiden asemassa ja jatko-opiskelijajaoston toiminnassa. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa jatko-opintojasi olet.

Hakemukset käsitellään jatko-opiskelijajaoston kokouksessa 3.11. klo 14.15 alkaen. Kokoukset ovat kaikille jatko-opiskelijoille avoimia ja myös hakijat ovat tervetulleita osallistumaan.

Lisätietoa:

Jaana Isohätälä, jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, jaana.isohatala@nulloulu.fi

Muusa Jyrkinen, ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

http://www.oyy.fi/doctoral-students

www.facebook.com/ouludoctoralstudentssection/

www.facebook.com/groups/366950416739175/

Page 20 of 52« First...10...1819202122...304050...Last »