Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Haluatko olla tekemässä OYY:n edustajistovaaleja 2019? – Hae keskusvaalilautakuntaan!

Miten edustajistovaalien tulee näkyä yliopistolla? Miten äänestysaktiivisuutta saadaan kasvamaan? Muun muassa näihin asioihin voi vaikuttaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnassa.  OYY hakee kaudelle 2019 puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa, kolmea varsinaista jäsentä ja viittä yleisvarajäsentä keskusvaalilautakuntaan. Myös varajäsenenä pääset osallistumaan keskusvaalilautakunnan työskentelyyn.

Toivomme hakijoilta sitoutumista koko vuodelle ja hyviä organisointitaitoja. Voimassa olevien sääntöjen perusteella keskusvaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi voi asettu jokainen ylioppilaskunnan jäsen.  Edustajisto käsittelee parhaillaan sääntömuutosta, jonka voimaantulon jälkeen keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi asettua itse ehdolle edustajistovaaleissa tai toimia vaalirenkaan tai vaaliliiton asiahenkilönä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 3.12. klo 12.00 mennessä osoitteeseen hpj@nulloyy.fi. Kirjoita otsikkoriville “Hakemus keskusvaalilautakuntaan”. Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan kokoonpanon kokouksessaan 3.12.2018.
Lisätietoja: ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Kalle Parviainen, hpj@nulloyy.fi, 040 523 1821.

Edit: Hakuaikaa jatkettu 3.12. klo 12.00 saakka.

 

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Stipendit OYY:n aktiivitoimijoille 2018 – haku auki 28.11. asti

Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Nordea jakavat yhteistyössä kolme 150 euron stipendiä opiskelijan hyvän elämän eteen tehdystä työstä.

Perustellut esitykset lähetetään osoitteeseen paasihteeri@nulloyy.fi 28.11.2018 klo 23.59 mennessä. Kirjoita otsikkoriville  OYY-stipendi. Valinnan stipendien saajasta tekee Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen voi esittää henkilöä stipendin saajaksi.

Esityksestä tulee käydä ilmi, miten stipendin saajaksi esitetty henkilö täyttää stipendin kriteerit. Esityksestä käy ilmi saajan nimi, yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tiedekunta ja opintoala.

Stipendin saajan tulee täyttää nämä kriteerit

 • opiskelija on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta ylioppilaskunnan edustajistossa tai jaostossa, Oulun yliopiston hallinnon opiskelijaedustajana
 • opiskelija on toiminnallaan edistänyt opiskelijan hyvää elämää
 • opiskelija on motivoitunut kehittämään ja/tai edistämään olemassa olevia rakenteita opiskelijan edun näkökulmasta
 • on toimillaan edistänyt yhteisöllisyyttä ja/tai vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa
 • on edesauttanut toimillaan/aktiivisuudellaan/konkreettisilla esityksillään opiskelijan etua
 • on toiminut avoimesti, kriittisesti ja rehellisesti toisia kunnioittaen

Kriteerit on laadittu yhdessä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajiston, varapuheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajien sekä pääsihteerin kanssa.

Stipendin saaja ei ole voinut toimia edustajiston puheenjohtajana tai Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä.

Stipendit jaetaan edustajiston kokouksessa 3.12.2018 Stipendin saajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

Edit 27.11. Hakua jatkettu 28.11. asti.

Uutiset Essi Raappana

KAIKILLE OYY:N JÄSENILLE AVOIN SETA RY:N YHDENVERTAISUUSKOULUTUS

KAIKILLE OYY:N JÄSENILLE JA JÄRJESTÖTOIMIJOILLE AVOIN SETA RY:N YHDENVERTAISUUSKOULUTUS

OYY järjestää yhteistyössä Seta ry:n yhdenvertaisuuskoulutuksen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta keskiviikkona 28.11. klo 16:30 – 18:00 Linnanmaan kampuksella Telluksen Business Kitchenissä. Koulutus sisältää arvokasta tietoa kaikille yliopisto-opiskelijoille ja erityisesti järjestötoimijoille seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä asioista. Kaikki aiheesta kiinnostuneet OYY:n jäsenet ovat tervetulleita koulutukseen. Ilmoittaudu koulutukseen tämän lomakkeen kautta: https://goo.gl/forms/35AU8JeiYZxIdDu13. Ilmoittauduthan ajoissa, mikäli tarvitset tulkkausta. Koulutuksen pitää Oulun Setan Riikka Petäsnoro.  

Lisätietoa Seta ry:n toiminnasta: https://seta.fi

Lisätietoa koulutuksesta: OYY:n Projektityöntekijä Essi Raappanalta (essi.raappana@nulloyy.fi, 040 550 3927)  ja OYY:n tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija Asta Salomaalta (ttya@nulloyy.fi, 040 861 0868)

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae talousvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi!

Ylioppilaskunnan talousvaliokunta etsii puheenjohtajaa vuodelle 2019 ja kolmea varsinaista jäsentä kaudelle 2019–2020.

Talousvaliokunnan puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytetään kiinnostusta ja kykyä perehtyä ylioppilaskunnan talousasioihin. Katsomme aiemman kokemuksen talousasioista eduksi. Edustajisto valitsee puheenjohtajan ja valiokunnan jäsenet kokouksessaan 3.12.  Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 3.12. klo 12.00 mennessä osoitteeseen hpj@nulloyy.fi. Kirjoita otsikkoriville “Hakemus talousvaliokuntaan”.

Talousvaliokunnan sääntömääräisinä tehtävinä ovat:

1) valmistella edustajiston kokousta varten:

 1. ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön valinta;
 2. ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen;
 3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille;
 4. vahingonkorvauskanteen nostaminen hallituksen jäseniä, pääsihteeriä tai tilintarkastajaa vastaan; ja
 5. erityisen tarkastuksen järjestämisestä päättäminen;

2) antaa tarvittaessa lausunto hallituksen valmistelemasta edustajiston päätösasiasta, joka liittyy ylioppilaskunnan talouteen tai talousvaliokunnan toimintaan;
3) arvioida, ovatko edustajiston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko ylioppilaskunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
4) antaa edustajistolle kultakin edeltävältä kalenterivuodelta arviointikertomus edustajiston tilinpäätöskäsittelyä varten; ja
5) hoitaa muut edustajiston sille määräämät tehtävät.

Talousvaliokunnassa toimii puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Valiokunnan sihteerinä toimii pääsihteeri. Talousvaliokunnassa ei voi toimia OYY:n hallituksen jäsenet tai toimihenkilö tai hallintolain (434/2003) 28 §:n 2. tai 3. momentissa mainittu läheinen.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Kalle Parviainen hpj@nulloyy.fi, 040 523 1821

Edit: Hakuaikaa jatkettu 3.12. klo 12.00 asti.

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY hakee pääsihteeriä

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on noin 11 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä edunvalvonta-, koulutus- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä kahdeksan työntekijää.

Haemme PÄÄSIHTEERIÄ toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen alkaen 14.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tarjoamme haastavan, monipuolisen ja vastuullisen työn opiskelijajärjestön johdossa sekä mahdollisuuden kehittää ylioppilaskuntaamme. Pääsihteerinämme pääset kehittämään osaamistasi sekä johtamaan ja kehittämään työyhteisöämme.

Pääsihteeri toimii ylioppilaskunnan työntekijöiden esihenkilönä ja vastaa ylioppilaskunnan taloudesta ja hallinnosta. Pääsihteeri johtaa ylioppilaskunnan strategista kehittämistä edustajiston ja hallituksen asettamien reunaehtojen mukaisesti sekä vastaa ylioppilaskunnan päätösten valmistelusta, esittelystä ja toimeenpanosta. Pääsihteerin tehtävänä on myös vastata uusien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden koulutuksesta. Lisäksi pääsihteeri osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön ylioppilaskunnan ja yhteistyökumppaneiden välillä. Työssään pääsihteeri sitoutuu noudattamaan ylioppilaskunnan arvoja: avoimuus, rohkeus, vaikuttavuus ja yhteisöllisyys.

Edellytämme pääsihteeriltämme henkilöstö- ja taloushallinnon tuntemusta sekä aiempaa rekrytointikokemusta. Pääsihteerimme on oltava työssään huolellinen ja vastuuntuntoinen, ja odotamme häneltä hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä hyvää ongelmanratkaisukykyä. Edellytämme myös hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Arvostamme aiempaa johtamiskokemusta, perehtyneisyyttä julkishallintoa ja työsuhteita koskevaan lainsäädäntöön sekä korkeakouluopintoja ja ylioppilaskuntaliikkeen tuntemusta. Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Työ sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista.

Työhaastattelut järjestetään viikolla 50, ja haastateltaville ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Lisäksi järjestämme haastatelluille soveltuvuustestit tammikuun alussa. Lopullisen valinnan uudeksi pääsihteeriksemme tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen on toimitettava (pdf-muodossa) 4.12.2018 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.

Otsikkoriville maininta ”pääsihteeri”. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi.

Lisätietoja antavat:

Edustajiston puheenjohtaja Elisabet Shnoro, epj@nulloyy.fi, hakuprosessiin liittyen
Hallituksen jäsen Toni Sandvik, p. 050 407 8694, toni.sandvik@nulloyy.fi, hakuprosessiin liittyen
Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, p. 040 523 1822, paasihteeri@nulloyy.fi, toimenkuvaan liittyen 30.11. asti

Rekrytointi, Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yliopistolla!

Ovatko tasa-arvoasiat lähellä sydäntäsi? Kaipaako Oulun yliopiston yhdenvertaisuus mielestäsi kehittämistä?

OYY hakee nyt opiskelijajäseniä yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan sekä tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmiin kaudelle 1.1.2019–31.12.2021 seuraavasti

 • 3 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan  
 • 1 jäsentä Kontinkankaan kampuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään
 • 1 jäsentä Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmään
 • 1 jäsentä Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmään

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tai -työryhmien tehtävänä on
1) olla yliopistotason tai tiedekunnan yhteistyöfoorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asian­tuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­kysymyksistä koko yliopistoyhteisölle;
2) järjestää yliopistoyhteisölle koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistossa;
3) valmistella yliopiston tai tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni­telma;
4) kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajan­tasaisuutta ja siihen kirjattujen toimen­piteiden toteutumista;
5) tiedottaa ja raportoida vuosit­tain toiminnastaan yliopiston johdolle.

Opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhteyshenkilöinä. Kerro hakemuksessasi, miksi tehtävä kiinnostaa sinua ja miten kehittäisit tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yliopistoyhteisössä. Mainitse myös mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet.

Hakuaika:  12.11.2018–11.12.2018
Toimikausi: 1.1.2019–31.12.2021

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Hae nyt osoitteessa halloped.fi!

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi 14.1. mennessä!

Hakukuulutus

Hallinnon opiskelijaedustaja on tärkeä osa yliopiston nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Jokaisella yliopiston opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua hallinnon opiskelijaksi ja edistää opiskelijan hyvää elämää.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja muutamien tiedekuntien tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin. Näissä toimielimissä hallopedit toimivat opiskelijanäkökulman sanansaattajina.

Täydennyshaut ovat auki 14.1.2019 saakka. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi. Kirjaudu halloped-järjestelmään yliopiston tunnuksillasi verkkosivujen oikeasta yläkulmasta klikkaamalla HAKA-tunnusta.

Alla tarkemmat hakukuulutukset:

Tiedekuntahallitukset

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitus: 1 varajäsen

Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitus: 1 varajäsen

Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitus: 1 varajäsen

Tiedekuntien koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunta: 2 varajäsentä

Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2018

Hae ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2019!

Ylioppilaskunnan hallituksessa sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kehittymään opiskelijavaikuttajana, saada uusia ystäviä ja oppia työelämän kannalta monipuolisia taitoja. Pääset vaikuttamaan siihen, miten OYY näkyy opiskelijoiden parissa ja rakentamaan entistä parempaa ylioppilaskuntaa. Työ opiskelijan hyvän elämän puolesta alkaa, kun juuri sinä pääset ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2019!

oyyh2018

OYY:n hallitus 2018

Hallitustyöskentely tarjoaa 6–9 opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden johtaa ja kehittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston linjojen mukaisesti. Kenenkään ei tarvitse olla superihminen, jotta voisi hakea hallitukseen: motivaatio, halu oppia ja kehittyä vuoden mittaisessa työssä opiskelijoiden hyväksi riittää. Hallituksen jäsenenä toimit linkkinä opiskelijoiden välillä ja saat pitää tiiviisti yhteyttä eri aloihin OYY-kummin roolissa. Pääset laajentamaan projektinhallinta-, johtamis- ja organisointiosaamistasi, edistämään vuorovaikutustaitojasi, verkostoitumaan sekä kehittämään monia muita tärkeitä opiskeluiden aikana ja niiden jälkeen tarvittavia taitoja. Hallitusvuosi tuo mukanaan uusia, mahtavia kavereita ympäri Suomen ja tilaisuuden vaikuttaa yli 11 000 opiskelijan puolesta niin yliopiston, kaupungin kuin valtakunnankin tasolla.

Hallitustyöskentely on luottamustoimi, jossa pääset esimerkiksi valitsemaan opiskelijaedustajat useisiin eri päätöksentekoelimiin, järjestämään tapahtumia ja tempauksia, vastaamaan ylioppilaskunnan taloudesta sekä valvomaan ylioppilaskunnan jäsenten eli opiskelijoiden etua. Hallituslaiset työskentelevät hyvin moninaisissa ja vaihtelevissa tehtävissä, jolloin sinulla on mahdollisuus päästä hyödyntämään juuri omaa osaamistasi. Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä aiempiin hallituslaisiin ja kysyä lisää heidän pesteistään!

Hallitustyöskentely vaatii sitoutumista ja osallistumista viikoittaiseen ja pääsääntöisesti virka-aikaiseen toimintaan, kuten hallituksen kokouksiin ja palavereihin, projektien edistämiseen, sekä poliittiseen vaikuttamiseen. Hallituksessa toimiminen ei ole täysipäiväistä eli joustava opiskelu on tarvittaessa mahdollista hallitustyöskentelyn ohessa. Hallituksen jäsenet saavat toimeentulon takaamiseksi palkkiota noin 500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtaja palkkiota noin 800 euroa kuukaudessa riippuen hallituksen koosta ja edustajiston hyväksymästä talousarviosta. Vuonna 2018 hallituksen varapuheenjohtajan lisäpalkkio on 50 euroa.

Hallitusvuoden jälkeen olet saanut:

 • laajan suhdeverkoston ja uusia ystäviä ympäri Suomen
 • itsevarmuutta ja rohkeutta vaikeidenkin tilanteiden hoitoon
 • ainutlaatuista akateemista pääomaa ja uudenlaisia näkemyksiä koko elämään
 • kokemusta työelämässä tarvittavista taidoista, kuten tiimityöskentelystä, projektinhallinnasta ja kokoustekniikasta

Näin haet hallitukseen:

Hallitukseen voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi soveltuvilta osin pdf-muodossa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 22.11. klo 23.59 mennessä. Kerro hakemuksessasi, haetko hallituksen puheenjohtajaksi vai hallituksen jäseneksi sekä millaista osaamista sinulla on tehtävään. Edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet kokouksessaan 3.12. Järjestämme kaikille hakijoille haastattelutilaisuuden 27.11. klo 17 alkaen Linnanmaan kampuksella ravintola Napassa.

Puheenjohtajalle sekä hallitukseen valituille järjestetään perehdytystä tehtävään viikoilla 50 ja 51. Perehdytysten aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoja hallituksessa toimimisesta: Hallituksen puheenjohtaja Kalle Parviainen, hpj(a)oyy.fi, p. 040 523 1821

Lisätietoja hakuprosessista: Edustajiston puheenjohtaja Elisabet Shnoro, epj(a)oyy.fi.

Hallituksen valinta on perustunut tavanomaisesti edustajistoryhmien yhteiseen neuvottelutulokseen. Ota siis rohkeasti yhteyttä läheiseen edustajistoryhmääsi ja kerro, että olet kiinnostunut hakemaan OYY:n hallitukseen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ryhmät tietävät mahdolliset kiinnostuneet, voivat he neuvotella omia ehdokkaitaan hallitukseen. Yhteisten neuvotteluiden tuloksena tehdään ehdotus tai ehdotuksia hallituksesta, joka hyväksytään edustajiston kokouksessa 3.12.2018.

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae OYY:n koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi!

Hakukuulutus 2.11.2018

Tule tekemään kanssamme yhteistä ylioppilaskuntaa

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee

KOULUTUSPOLIITTISTA ASIANTUNTIJAA

26.11.2018 tai sopimuksen mukaan alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Koulutuspoliittisena asiantuntijana pääset kehittämään yhteistä ylioppilaskuntaa 11 000 jäsenemme kanssa sekä vahvistamaan ylioppilaskuntaa edunvalvonta- ja palveluorganisaationa. Ylioppilaskunnan lakisääteisenä tehtävänä on edistää yhteisönä jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. OYY:n toiminnan päämäärä on opiskelijan hyvä elämä.

Koulutuspoliittisena asiantuntijana teet yhteistyötä laajan opiskelijavaikuttajaverkostomme kanssa ja vaikutat yliopiston päätöksentekoon koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Työhön sisältyy opiskelijaedustajien rekrytointia, koulutusten järjestämistä ja tukemista vaikuttamistyössä. Lisäksi vastaat ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen linjan valmistelusta sekä jäsentemme neuvomisesta opiskelijan oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä, laadit lausuntoja ja kannanottoja sekä toimia asiantuntijaroolissa yliopiston eri työryhmissä.

Työssä pääset perehtymään laajasti korkeakoulupolitiikan eri osa-alueisiin, kuten erilaisten oppijoiden ja opiskelijanäkökulman huomioimiseen yliopiston päätöksenteossa, korkeakoulutuksen rahoitukseen, koulutuksen laatuun, harjoitteluihin ja koulutuksen työelämärelevanssiin, opetussuunnitelmatyöhön ja palauteprosesseihin.

Koulutuspoliittisena asiantuntijana kehität ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaat paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä teet opiskelijalle hyvää elämää kansainvälisessä ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Tehtävässä suoriutuminen edellyttää

 • oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyisyyttä
 • valmiutta omaksua nopeasti uutta tietoa
 • korkeakouluopintoja
 • ajankohtaisen korkeakoulupolitiikan tuntemusta
 • organisointitaitoja
 • hyvää kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa
 • erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

Lisäksi katsomme eduksi

 • kokemuksen yliopistohallinnosta
 • ylioppilaskuntatoiminnan tuntemuksen
 • muun vaikuttamis- tai edunvalvontakokemuksen

Pohjapalkka on 1840,09 euroa kuukaudessa (ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka III), lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työaika on 37,5 tuntia viikossa. Työ sisältää ajoittain työskentelyä myös iltaisin. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 19.11. klo 12.00, otsikkoriville maininta ”Koulutuspoliittinen asiantuntija”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pyritään järjestämään 22.11.2018. Huomaathan aikataulun tiiviyden hakiessasi tehtävää.

OYY korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Lisätietoja tehtävästä:
Aino-Kaisa Manninen, pääsihteeri, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822.

Koulutuspoliittisen asiantuntijan työstä:
Henna Määttä, koulutuspoliittisen asiantuntija, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821 (töissä 14.11.2018 asti).

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asiakirjat ovat pääasiallisesti julkisia. Huomioithan, että hakijoiden nimet kirjataan pöytäkirjaan, joka on saatavilla internetissä.

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae PSOAS:n hallitukseen 2019–2021

Hakukuulutus 29.10.2018

Hae PSOAS:n hallitukseen!

OYY hakee ylioppilaskunnan edustajia Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) hallitukseen. Avoinna on kaksi (2) hallituksen jäsenen paikkaa kaudelle 2019­–2021. PSOAS tarjoaa näköalapaikan opiskelija-asumiseen ja säätiön päätöksentekoon. PSOAS:n hallitukseen kuuluu yhteensä 13 jäsentä.

PSOAS:n hallituksen sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu säätiön hallinnosta huolehtiminen ja se, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkio.

OYY:n edustajisto nimeää kaksi PSOAS:n hallituksen jäsentä kokouksessaan 20.11.2018.

Toivomme tiiviitä ja vapaamuotoisia hakemuksia, jossa kerrot motivaatiostasi ja osaamisestasi sekä tehtävän kannalta keskeisimmät luottamustoimesi. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 13.11.2018 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Kirjoita otsikko riville “PSOAS hallitus”.

Lisätietoja hakuprosessista:

OYY:n pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

PSOAS on vuonna 1971 perustettu opiskelija-asuntosäätiö, jonka tehtävänä on tarjota edullista asumista oululaisille opiskelijoille. Säätiön ovat perustaneet Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Domus Botnica -säätiö ja Pohjois-Suomen oppilasasuntolat Oy. Nykyisin säätiö omistaa yli 5 500 asuntopaikkaa. Ylioppilaskunta nimeää suoraan PSOAS:n hallitukseen jäsenet.

Uutiset Henna Määttä

Tervetuloa edunvalvontajaostoon ideoimaan OYY:n toimintaa vuonna 2019!

Mitä OYY tekee ensi vuonna? Mitkä ovat ylioppilaskunnan toiminnan painopistealueet? Mihin haluat muutosta yliopistolla tai ylioppilaskunnassa?

Maanantaina 29.10.2018 pidettävässä edunvalvontajaostossa suunnitellaan OYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019. Lisäksi jaostossa tiedotetaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista, sosiaalipoliittisista ja kansainvälisistä asioista. Tässä on erinomainen mahdollisuus tulla vaikuttamaan OYY:n toimintaan! Kokouksessa on tarjolla pientä purtavaa sekä kahvia ja teetä.


Eli siis: edunvalvontajaosto 
29.10.2018 klo 16.15 alkaen Tellus Stagella, tervetuloa!

OYY:n tekemän luonnoksen/ehdotuksen tosu-projekteista löydät osoitteesta: bit.ly/oyytosu19

TERVETULOA!

Vilma-Riikka Tiittanen ja Toni Sandvik

Edunvalvontajaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

 

Uutiset Henna Määttä

Jatko-opiskelijaedustajien haku jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin

Hakukuulutus

Jatko-opiskelijaedustajien haku jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin

Haemme jatko-opiskelijaedustajia jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2019. Haussa ovat seuraavat opiskelijaedustajapaikat toimikaudelle 1.1.–31.12.2019:

1 jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, tutkijakoulun johtoryhmän jäsen
1 jatko-opiskelijajaoston varapuheenjohtaja, tutkijakoulun johtoryhmän varajäsen
2 jäsentä ja 1 varajäsen tutkijakoulun koulutusryhmään
2 varsinaista ja 2 varajäsentä terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
2 varsinaista ja 2 varajäsentä ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
2 varsinaista ja 2 varajäsentä tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
2 varsinaista ja 2 varajäsentä tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntaan

 

Tehtävät tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Tehtävät vaativat vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta ajaa jatko-opiskelijoiden etuja. Opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä jatko-opiskelijajaoston kanssa, mm. tuomalla yliopiston päätöselinten ajankohtaisia asioita keskusteltavaksi jaoston kokouksissa. Jatko-opiskelijajaoston tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää jatko-opiskelijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Jaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa.

Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin. Puheenjohtajaksi valittavan täytyy olla ylioppilaskunnan jäsen vuonna 2019.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 11.11. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. Voit hakea useaa paikkaa. Jos haet tohtorinkoulutustoimikuntaan, valitse oman alasi toimikunta.

Kerro hakemuksessasi, mikä on mielestäsi jatko-opiskelijajaoston rooli Oulun yliopistossa, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään ja mitä haluaisit erityisesti kehittää tohtorinkoulutuksessa, jatko-opiskelijoiden asemassa tai jatko-opiskelijajaoston toiminnassa. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa jatko-opintojasi olet.

Hakemukset käsitellään jatko-opiskelijajaoston kokouksessa 15.11.2018  klo:15 alkaen. Kokoukset ovat kaikille jatko-opiskelijoille avoimia ja myös hakijat ovat tervetulleita osallistumaan.

Lisätietoa:

Pauli Väisänen, jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, pauli.vaisanen@nulloulu.fi

Henna Määttä, ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821

http://www.oyy.fi/doctoral-students

www.facebook.com/ouludoctoralstudentssection/

www.facebook.com/groups/366950416739175/

Uutiset Henna Määttä

Opiskelija, tiedä oikeutesi!

Joustavuuden, sujuvuuden ja ennen kaikkea opiskelijaystävällisyyden nimissä OYY:n nettisivuilta löytyy Opiskelijan oikeudet -osio, josta voit tarkastaa pelisäännöt, joiden tulisi toteutua yliopistoyhteisössämme.

Kannattaa tsekata toteutuvatko oikeutesi!

Muistathan myös, että ongelmatilanteissa voit myös aina kääntyä asiantuntijoidemme puoleen: help@nulloyy.fi

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

OYY myi vanhan toimistonsa tilat

Tiedote 15.10.2018

Oulun yliopiston ylioppilaskunta myi omistamansa KOY Puistomannen osakkeet Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle (PSOAS) 1.9.2018. Samassa yhteydessä myös Uniresta Oy myi omistamansa kiinteistön osakkeet, joten Puistomannen hallintaoikeus on nyt kokonaisuudessaan PSOAS:lla.

Myydyt osakkeet kattavat OYY:n vanhan toimiston tilat, jotka sijaitsevat Mannenkadulla KOY Puistomannen toisessa kerroksessa. OYY:n toimisto oli kiinteistössä vuoden 1991 lopusta aina vuoden 2012 lokakuuhun asti. Tämän jälkeen OYY on vuokrannut tiloja eteenpäin.

– Oulun yliopiston ylioppilaskunnalla ja sen sisaryhteisöillä PSOAS:lla, Unirestalla ja Oulun ylioppilasapu ry:lla on ollut pitkä historia Rauhalassa ja sen pihapiirissä. Alunperin yhteisellä rakennushankkeella haluttiin tuoda nimenomaan sisaryhteisöt toisiaan lähemmäksi. Tämä on siis erään aikauden päätös, pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen sanoo.

OYY on tarjonnut ylioppilaskunnan piirissä toimiville järjestöille mahdollisuutta vuokrata PSOAS:n omistamaa Puistomannen kokous- ja saunatilaa edulliseen hintaan. Vuokraustoiminta päättyy OYY:n osalta lokakuun 2018 loppuun mennessä.  OYY ja PSOAS keskustelevat parhaillaan siitä, minkälaisia tiloja voidaan jatkossa tarjota opiskelijajärjestöjen käyttöön.

Lisätietoja:
OYY:n pääsihteeri, Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, p. 040 523 1822

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Mitä koulutusleikkausten jälkeen? Miten korjataan savuavat rauniot? -keskustelutilaisuus 15.10. klo 10

Maanantaina 15.10.2018 klo 10–11 järjestetään Tellus Stagella

“Mitä koulutusleikkausten jälkeen? Miten korjataan savuavat rauniot?” -koulutuspoliittinen keskustelutilaisuus

Tilaisuus on avoin kaikille. Kahvitarjoilu.

Panelisteina: 
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne
Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki
Oulun yliopiston hallituksen jäsen Miina-Anniina Heiskanen
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja Jenna Suorsa


Tilaisuuden juontavat Jesse Jääskeläinen ja Ronja Kuorikoski

Page 4 of 53« First...23456...102030...Last »