Uutiset Juuli Juntura

Annos 54 -vuosijuhla

Ylioppilaskunnan Annos 54 -vuosijuhlaa juhlitaan kutsuväen kanssa 28. helmikuuta 2014 ylioppilaskunnan vanhassa naapurustossa Rauhalassa (Mannenkatu 1, Oulu). Tervehdyksiä vastaanotetaan klo 16.30 alkaen.

Tilaisuuteen on rajoitettu määrä paikkoja. Jos paikkoja on vapaina 16.2. jälkeen,  avataan ilmoittautuminen laajemmalle joukolle. Tästä tiedotetaan erikseen.

PÄIVITYS 17.2.2014:  Paikkoja on jäljellä n. 30 kpl ja kutsu on jaettu laajemmalle joukolle.  Paikat jaetaan aikajärjestyksessä, joten kutsun saaneita pyydetään ilmoittautumaan mahdollisimman pian. HOX.  Jos käy niinkin huonosti, että et pääse onnekkaan 30 joukkoon ja sinua kiinnostaisi mahdollinen peruutuspaikka, kerro tästä ilmoittautumisen muita huomioita -kohdossa. Ilmoittautumiset pyydetään tämän viikon torstaihin klo 12:00 menneessä (20.2.), jonka jälkeen ilmoittautuminen avataan kaikille OYY:n jäsenille, mikäli paikkoja on jäljellä.

Saitko kutsun?

Pukukoodi on juhla- tai tummapuku. Akateemiset juhlamerkit. Kertokaa halukkuudestanne tervehtiä ylioppilaskuntaa ilmoittautumisenne yhteydessä. Illalliskortin hinta on ylioppilaskunnan jäsenille 70 euroa ja muille 80 euroa (alkoholittomana 40/50e).

Maksu suoritetaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tilille FI20 5741 3620 0141 31. Viestikohtaan ”Annos 54 [etunimi] [sukunimi]″.
Kutsu koskee yhtä henkilöä, ellei toisin mainita. Mikäli kutsu on kahdelle, muistakaa täyttää mahdolliselle avecille oma lomake .

Ilmoittautumislomake löytyy täältä.

Uutiset Henna Määttä

Huomio tieto- ja sähkötekniikan tai luonnontieteiden opiskelija! Tiedekuntahallituksessa paikkoja auki!


Hei tieto- ja sähkötekniikan tai luonnontieteellisessä tiedekunnassa opiskeleva! Haluatko olla päättämässä tiedekuntasi toiminnasta ja taloudesta? Koetko tärkeäksi kehittää tiedekunnan viestintää opiskelijoille ja henkilöstölle? Hae tiedekuntahallituksen varajäseneksi!

Valintatapa

Jos varsinaisessa vaalissa on ollut ehdokkaita vähemmän kuin tiedekuntahallituksessa on opiskelijajäsenten paikkoja, jo nimitetyksi tulleet opiskelijajäsenet nimeävät loput, kokoonpanoa täydentävät opiskelijajäsenet KVL:n puheenjohtajan johtamassa kokouksessa.

Vaalikelpoisuus

Yliopiston hallinnon opiskelijajäsenen luottamustoimeen voi asettua ehdolle henkilö, joka on Oulun yliopiston johtosäännön 39 §:n mukaan opiskelija. Tiedekuntahallituksiin nimitettäessä henkilö on vaalikelpoinen ainoastaan siinä tiedekunnassa, jossa hänellä on ensisijainen opinto-oikeus uuden tiedekuntarakenteen mukaan. Opiskelijaksi katsotaan henkilö, jolla on oikeus suorittaa yliopistossa tutkinto ja joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan katsota henkilöä, joka on päätoimisessa työsopimussuhteessa yliopistoon. Opiskelijajäseneksi voidaan nimetä vain luottamustoimeen ehdolle asettunut henkilö.

Ehdokkaaksi asettuminen

Jatkettu hakuaika yliopiston tiedekuntahallituksien opiskelijajäseniksi jälkivaalissa alkaa 15.1.2014. Ehdokasilmoitus on vapaamuotoinen ja se on palautettava osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 31.1.2014 klo 12.00 mennessä. Otsikkoriville maininta hakemus tiedekuntahallituksen opiskelijajäseneksi, jälkivaali”. Ehdokasilmoituksia, jotka eivät ole saapuneet annettuun määräaikaan mennessä, ei oteta huomioon. Aiemmin toimitetut hakemukset otetaan huomioon jälkivaalissa.

Ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä ehdokkaan henkilötiedot ja tiedekunta uuden tiedekuntarakenteen mukaan.

Avoimet paikat tiedekuntahallituksien jälkivaalissa

1)   Luonnontieteellinen tiedekunta (Faculty of Science) 3 varajäsenen paikkaa

2)   Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (Faculty of Information Technology and Electrical Engineering) 3 varajäsenen paikkaa

Lisätietoja

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikausi päättyy 31.12.2015.

Oulun yliopiston johtosäännön 21 §:n mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on:

1) hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, jotka ovat yliopiston strategian mukaisia;

2) seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä;

3) määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet;

4) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, joka esitetään professuurien osalta rehtorin vahvistettavaksi;

5) seurata tiedekunnan toimintaa ja taloutta; ja

6) seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

 

Lisätietoja:

Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen: koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Uutiset Henna Määttä

Opiskelijavaikuttamisen huippupaikkoja auki – hae yliopistokollegioon!

Haemme neljää aktiivista opiskelijajäsentä yliopistokollegion varajäseniksi kaudelle 2014-2015. Yliopistokollegio käyttää merkittävää valtaa yliopistoyhteisössä, sillä sen tehtäviin kuuluu mm. valita yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus.

Menettelytapa

OYY:n hallintovaalijohtosäännön 2. luvun 11 § mukaan mikäli edustajiston suorittamassa yliopistokollegion opiskelijajäsenten vaalissa jää täyttämättömiä opiskelijajäsenten paikkoja, KVL julistaa vaalikuulutuksella edellä mainitut paikat avoimiksi ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla.

Hakuaika jälkivaalissa on vähintään seitsemän (7) vuorokautta, kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) vuorokautta. Edustajiston on kokoonnuttava käsittelemään vaali viimeistään 14. päivänä jälkivaalin hakuajan päättymisestä.

Avoimet paikat

Yliopistokollegio, opiskelijavarajäsen (4)

Vaalikelpoisuus

Yliopiston hallinnon opiskelijajäsenen luottamustoimeen voi asettua ehdolle henkilö, joka on Oulun yliopiston johtosäännön 39 §:n mukaan opiskelija. Opiskelijaksi katsotaan henkilö, jolla on oikeus suorittaa yliopistossa tutkinto ja joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan katsota henkilöä, joka Oulun yliopiston johtosäännön (31.5.2013) 39 § 1 mom. mukaan kuuluu henkilökuntaan, eli on päätoimisessa työsopimussuhteessa yliopistoon. Opiskelijajäseneksi voidaan nimetä vain luottamustoimeen ehdolle asettunut henkilö.

Ehdokkaaksi asettuminen

Hakuaika yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi alkaa 15.1.2014. Ehdokasilmoitus on vapaamuotoinen ja se on palautettava yhdessä ansioluettelon kanssa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 31.1.2014 klo 12.00 mennessä. Otsikkoriville maininta hakemus yliopistokollegion opiskelijajäseneksi, jälkivaali”. Ehdokasilmoituksia, jotka eivät ole saapuneet annettuun määräaikaan mennessä, ei oteta huomioon.

Ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä ehdokkaan henkilötiedot ja tiedekunta uuden tiedekuntarakenteen mukaan.

Lisätietoja

Valittavien yliopistokollegion opiskelijavarajäsenten kausi päättyy 31.12.2015.

Heinäkuussa 2009 vahvistetun yliopistolain mukaan yliopistokollegion tehtävänä on:

1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;

2) valita 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen;

3) vahvistaa 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;

4) vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;

5) valita yliopiston tilintarkastajat;

6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;

7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;

8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

Lisätietoja:

Annakaisa Tikkinen, koulutuspoliittinen sihteeri, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

Uutiset Henna Määttä

Hae tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi 6.2. mennessä!

Haluatko olla mukana toimimassa olennaisena osana opiskelijan oikeusturvaa? Etsimme opiskelijaedustajia yliopiston tutkintolautakuntaan kaudelle 2014-15! Tutkintolautakunta tekee päätöksiä opiskelijoiden oikaisupyyntöihin esim. tentti- ja opinnäytetöiden arvosteluun liittyen.

Menettelytapa

Ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 5. luvun 31 § mukaan ylioppilaskunnan hallitus nimeää opiskelijajäsenet tutkintolautakuntaan ja opintotukilautakuntaan. Molempiin nimetään tarvittava määrä opiskelijaedustajia sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Hallintovaalijohtosäännön 5. luvun 32§ mukaan hallitus antaa vaalikuulutuksen avoimina oleviin luottamustehtäviin. Vaalikuulutus tulee julkaista viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla.

Haettavana olevat paikat

Tutkintolautakunta: 1 varsinainen jäsen ja 1 henkilökohtainen varajäsen

Nyt valittavien opiskelijaedustajien kausi päättyy 31.12.2015.

Hakeminen

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelo soveltuvin osin toimitetaan osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi torstaihin 6.2. 10:00 mennessä. Viestin otsikkoriville merkintä “tutkintolautakunta”. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Yliopiston hallinnon opiskelijajäsenen luottamustoimeen voi asettua ehdolle henkilö, joka on Oulun yliopiston johtosäännön 39 §:n mukaan opiskelija.

Tutkintolautakunnan tehtävät

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevat oikaisupyynnöt (Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö 24 § ja 27 §).Tutkintolautakunta kokoontuu tarvittaessa.

Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, koposihteeri@nulloyy.fi

 

Rekrytointi, Uutiset Juuli Juntura

Hae kehyviikon 2014 koordinaattoriksi 4.2. mennessä!

tempausOYY:n vuoden 2014 kehitysyhteistyöviikolle haetaan koordinaattoria. Tehtävä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia projektityöstä, tapahtumien tuottamisesta käytännössä, valtakunnallisen tapahtuman järjestelyistä sekä julkisen hankerahoituksen kanssa työskentelemisestä.

Ensimmäinen ylioppilaskuntien kehitysyhteistyön teemaviikko eli kehyviikko pidettiin HYYssa jo 1967 – 46 vuotta myöhemmin kehyviikko porskuttaa vahvempana ja suositumpana kuin koskaan. Vuosina 2013 ja 2014 yhdeksän ylioppilaskuntaa järjestävät kehyviikon yhtä aikaa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoimana. Myös OYY on mukana! Hanketta rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö viestintä- ja kehityskasvatustuen muodossa. Vuoden 2014 kehitysyhteistyöviikon valtakunnallinen teema on koulutus ja kehitys.

Eri paikkakuntien ylioppilaskuntien koordinaattoreista koostuva ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa Helsinkiin koordinoimaan teemaviikon suunnittelua ja toteutusta SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattorin johdolla. Ensimmäinen tapaaminen on 13.-14.2.

Työtehtävät

OYY:n paikalliskoordinaattori on vastuussa paikallisen teemaviikon järjestelyistä.
Koordinaattorin tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat:
– Kehitysyhteistyöviikon suunnittelu- ja tuotantotiimin kokoaminen.
– Paikallisen viikon suunnitteleminen ja järjestäminen tiimin kanssa.
– SYL:n ohjausryhmään osallistuminen.
– Paikallistason materiaalin tuottaminen.
– Tapahtumasta raportointi.
– Säännöllinen yhteydenpito ja hankkeesta tiedottaminen OYY:n päin
– Tuotantotiimin kokousten vetäminen.

Koordinaattorilla on apuna työskentelyssään kehitysyhteistyöviikon suunnittelu- ja tuotantotiimi, SYL:n koordinoima ohjausryhmä sekä OYY:n hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaava jäsen ja kv-sihteeri.

Kehitysyhteistyöviikko järjestetään syksyllä 2014. Tarkan ajankohdan päättää SYL:n koordinoima ohjausryhmä ensimmäisessä kokouksessaan helmikuussa. Viikon suunnittelu alkaa heti alkuvuodesta. Työtä on eniten alkusyksystä 2014 teemaviikkoon saakka, itse kehyviikon aikana sekä loppuvuodesta kehitysyhteistyöviikon raportoinnin yhteydessä.

Hakijalta toivotaan

jonkin verran kokemusta tapahtumien järjestämisestä, projektityöskentelystä ja ryhmän johtamisesta, hyvät viestintätaidot sekä kiinnostusta kehityskysymyksiin. Lisäksi hän sitoutuu toimimaan tehtävässä koko vuoden ajan ja pääsee osallistumaan  1. ohjausryhmän kokoukseen Helsinkiin 13.-14.2.2014.

Palkkio

Sovitusti hoidetusta tehtävästä maksetaan 800-1000 euron palkkio.

Hakuohjeet

Haku on avoin kaikille OYY:n jäsenille. Lähetä CV ja korkeintaan yhden sivun pituinen hakemus pdf. muodossa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi otsikolla ”Kehykoordinaattori 2014″ 4.2.14 mennessä.  Hakijoille ilmoitetaan valinnoista sähköpostitse.

Lisätietoja

Vuoden 2013 kehitysyhteistyöviikkoon voi tutustua osoitteissa:
http://kehitysyhteistyo.syl.fi/kehyviikko/
http://www.oyy.fi/opiskelijalle/ylioppilaskunnan-tapahtumat/kehyviikko/
Myös muiden kehyviikkoon osallistuvien ylioppilaskuntien sivuilla voi käydä tutustumassa heidän viime vuoden ohjelmiin.

Lisätietoja antavat myös
OYY:n 2013 hallituksen kv- ja kehyvastaava Juuli Juntura
juuli.juntura@nullstudent.oulu.fi

OYY:n kansainvälisten asioiden sihteeri Henni Saarela
kvsihteeri@nulloyy.fi. 040 861 0868

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n hallitus järjestäytyi! OYY’s Executive Board meeting appoints working sectors!

(in English below)

Tiedote 15.1.2014

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus järjestäytyi ja päätti vastuualueistaan kokouksessaan 14.1.2014. Opiskelijan etua ylioppilaskunnan hallituksessa seuraavilla vastuualueilla vaalivat:

Vili Koistinen: Hallituksen puheenjohtaja
Taru Torssonen: Viestintä (hallituksen varapuheenjohtaja)
Sami Sovio: Talous ja työelämä
Lotta Savola: Sosiaalipolitiikka ja liikunta
Diana Jusola: Koulutuspolitiikka ja viestintä
Ville Siikaluoma: Kansainväliset asiat, järjestö ja kehitysyhteistyö
Marko Määttä: Koulutuspolitiikka ja kansainväliset asiat
Liisa Pekkala: Järjestö ja kulttuuri

”Nyt on porukka kasassa ja innolla odotamme tulevia haasteita”, puheenjohtaja Koistinen iloitsee. Seuraavaksi hallitus keskittyy tulevan vuoden suunnitteluun edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta.

Katso toimintasuunnitelma osoitteesta: http://www.oyy.fi/media-ja-vaikuttaminen/asiakirjat/

Hallituksen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.oyy.fi/ota-yhteytta/hallitus/

 Lisätietoja:

Vili Koistinen
Hallituksen puheenjohtaja
vili.koistinen@nulloyy.fi
puh. 0405231821

Eero Manninen
pääsihteeri
eero.manninen@nulloyy.fi
puh. 0405231822

In its first meeting of the year on 14.1.2014, the new Executive Board of the Student Union of the University of Oulu appointed working sectors among board members:

Vili Koistinen: President of the Executive Board
Taru Torssonen: Communications (Vice-President)
Sami Sovio: Finances, Work and Employment
Lotta Savola: Social Affairs and Sports
Diana Jusola: Academic Affairs and Communications
Ville Siikaluoma: International affairs, Development Cooperation, Student Societies
Marko Määttä: Academic Affairs and International affairs
Liisa Pekkala: Student Societies and Cultural Affairs

“We are all assembled and ready to face the challenges ahead”, Executive President Koistinen happily states. Next on the agenda is planning the activities for the coming year. This is done according to the Plan of Action 2014, which was passed by the Student Council of Representatives in December.

Contact information for the board can be found at:
http://www.oyy.fi/en/contact-us/board/

Information:

Vili Koistinen
Executive President
vili.koistinen@nulloyy.fi
tel. 0405231821

Eero Manninen
Secretary General
eero.manninen@nulloyy.fi
tel. 0405231822

Uutiset Henna Määttä

Hae opiskelijajäseneksi tiedekuntasi koulutustoimikuntaan – hakuaikaa jatkettu 22.1. asti

Haemme aktiivisia ja idearikkaita opiskelijoita osallistumaan tiedekuntatason koulutuksen kehittämiseen! Tarjolla on koulutustoimikunnan opiskelijaedustajien paikkoja jokaisessa yhdeksässä tiedekunnassa, joten ihan jokaiselle yliopistomme opiskelijalle löytyy mahdollinen vaikuttamispaikka. Koulutustoimikuntiin valitaan aina vähintään kaksi opiskelijaedustajaa, joten et jää yksin luottamustehtävän kanssa. Lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa tehtävään koulutusta ja tukea koko kaksivuotisen kauden ajan.

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Tiedekunnat ovat seuraavat:

Arkkitehtuurin tiedekunta

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Humanistinen tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteellinen tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Teknillinen tiedekunta

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi keskiviikkoon 22.1. 16:00 mennessä.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: minkä tiedekunnan koulutustoimikuntaan haet, pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin.

Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Valinnoissa huomioidaan tiedekunnan koulutusohjelmien mahdollisimman kattava edustavuus.

Päätöksen esityksestä tekee ylioppilaskunnan hallitus tiedekuntien opiskelijajärjestöjä kuultuaan.

Lisätietoja saa ylioppilaskunnan koulutuspoliittiselta sihteeriltä Annakaisalta osoitteesta koposihteeri@nulloyy.fi.

Uutiset Juuli Juntura

OYY welcomes new exchange students

As usual, OYY took part in the University of Oulu’s orientation for new international students this week. During spring term, the new arrivals are mainly exchange students. OYY welcomes all new exchange students as members! Exchange students can get the same benefits and discounts of membership that all other BA/MA level students get! If you have not already joined and ordered your student card, come make your membership payment at our office (48 euros but it pays itself off within a few weeks!). For your student card application you will need a passport-like photo, 10 euros and come equipped with your student details (birthdate, student number). Cash and major credit and debit cards accepted! Opening ours Mon-Thu 8-16, Fri 8-14.

For the benefit of those students who were not able to participate in the orientation, we have included our presentations below! They include information on what OYY is and does, student benefits like healthcare, student-priced lunches, travel discounts and services. You can also access these prezis and other information on the University of Oulu’s webpage.

What is OYY?

 

Crash course on Finnish student culture – guilds, unions and traditions

Uutiset Henna Määttä

Hae opiskelijajäseneksi koulutusneuvostoon tai opettajankoulutuksen johtoryhmään!

Kiinnostaako yliopistotasolla tehtävät koulutuksen kehittämisen linjaukset? Haluatko olla mukana korjaamassa opiskelijoiden kokemia opettajankoulutuksen kipukohtia? Hae opiskelijajäseneksi kaksivuotiselle kaudelle yliopiston koulutusneuvostoon tai opettajankoulutuksen johtoryhmään!

Koulutusneuvosto (2 paikkaa)

Koulutusneuvosto ohjaa ja arvioi tiedekuntatason koulutustoimikuntien työskentelyä. Edellisen kauden aikana koulutusneuvostossa on päätetty mm. koulutuksen strategiarahan kohdentamisesta, omaopettajatoiminnan käynnistämisestä ja kehittämisestä, opetussuunnitelmatyön linjauksista sekä tietojärjestelmähankkeista. Koulutusneuvostossa pääset aitiopaikalta osallistumaan yliopiston koulutusta koskevaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan ihan jokaisen opiskelijan arkeen. Kirsikkana kakun päällä pääset kertomaan opiskelijoiden huolet ja ilot suoraan koulutusrehtorille!

Opettajankoulutuksen johtoryhmä (3 paikkaa)

Opettajankoulutuksen johtoryhmä koordinoi opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä eri yksiköissä. Sillä on erityisesti roolia tiedekuntarajoja ylittäviä päätöksiä tehtäessä. Jos sinulla on ideoita opettajankoulutuksen kehittämiseksi tai olet moneen kertaan purnannut opeopinnoista ja Norssista kiltiksellä tai kuppiloissa, hetkesi on tullut!

Haemme opettajankoulutuksen johtoryhmään yhtä luokanopettajaopiskelijaa ja kahta aineenopettajaopiskelijaa (luonnontieteellinen tiedekunta, humanistinen tiedekunta).

**

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelo (soveltuvin osin) torstaihin 16.1. klo 18:00 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Päätöksen esitettävistä opiskelijaedustajista tekee ylioppilaskunnan hallitus hakemusten perusteella.

Lisätietoja antaa koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa, koposihteeri@nulloyy.fi

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Hae jatko-opiskelijajaoston puheenjohtajaksi

JATKO-OPISKELIJAJAOSTON PUHEENJOHTAJAHAKU AUKI

Jatko-opiskelijajaosto on kohtaamispaikka kaikille Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille. Jaoston tapaamisissa ja tapahtumissa keskustellaan jatko-opiskelijoille tärkeistä aiheista, luodaan ystävyys- ja yhteistyöverkostoja sekä tarjotaan vertaistukea opintoihin ja tutkimukseen. Jaosto myös valvoo tohtoriksi- ja lisensiaateiksi koulutettavien etuja ja vaikuttaa yliopiston, UniOGSin, tutkimusyksiköiden ja ylioppilaskunnan toimintaan ja päätöksiin. Jaosto vahvistaa ylioppilaskunnan suhdetta jatko-opiskelijoihin.

Haemme jaoston puheenjohtajaksi aloitteellista ja idearikasta jatko-opiskelijaa, joka haluaa luoda entistä yhteisöllisempää yliopistoa ja ajaa jatko-opiskelijan etuja. Eduksi katsomme hyvän tuntemuksen UniOGSista. Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 6.1.2014 klo 23.59 mennessä. Otsikkoriville maininta: ”Jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen (paasihteeri@nulloyy.fi),

jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja 2013 Teea Palo (teea.palo@nulloulu.fi)

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Hae kulttuuri- ja tapahtumajaoston puheenjohtajaksi

KULTTUURI- JA TAPAHTUMAJAOSTON PUHEENJOHTAJAHAKU ON KÄYNNISSÄ

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kulttuuri- ja tapahtumajaosto edistää värikästä akateemista opiskelijakulttuuria ideoimalla ja toteuttamalla mukaansatempaavia tapahtumia kampuksilla ja kaupungilla. Jaosto tarjoaa kaikille ylioppilaskunnan jäsenille mahdollisuuksia nauttia monimuotoisesta kulttuurista ja luoda sitä itse. Jaosto järjestää tempauksia, tapahtumia ja bileitä ja voi halutessaan ottaa kantaa kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksiin kaupungissa. Jaosto toimii yhteistyössä Oulun kaupungin kulttuuritoimijoiden sekä yliopiston aine- ja harrastejärjestöjen kanssa.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, aikaansaavaa, kulttuuriasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2013. Puheenjohtajuus sopii erinomaisesti ihmiselle, joka haluaa olla järjestämässä hauskaa ja mielenkiintoista vapaa-ajan ohjelmaa kaikille yliopiston opiskelijoille.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja Kulttuurijaostosta ja jaostojen toiminnasta yleisesti löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen
hakemukset@nulloyy.fi 12.1.2014 klo 23.59 mennessä. Otsikkoriville maininta ”kulttuurijaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen (paasihteeri@nulloyy.fi)

Kulttuurijaoston puheenjohtaja 2013 Antti Hoivala (antti.hoivala@nullstudent.oulu.fi) .

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Hae ympäristöjaoston puheenjohtajaksi!

YMPÄRISTÖJAOSTON PUHEENJOHTAJAHAKU ON KÄYNNISSÄ

Ympäristöjaoston toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ympäristö- ja kehitysyhteistyöasioista ja vaikuttaa siihen, että ympäristö, globaali hyvinvointi ja kestävä kehitys otetaan paremmin huomioon ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Oulussa. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, bileitä, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä kouluttaa tarvittaessa ainejärjestöjen ympäristö-, kehitysyhteistyö-, tai hyväntekeväisyysvastaavia. Jaosto voi myös ottaa kantaa ajankohtaisiin ympäristö- tai kehitysyhteistyöteemoihin yliopistolla ja kaupungissa.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, ympäristö- ja kehitysyhteistyöasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2014. Paikka sopii sinulle, jos haluat olla rakentamassa yhä reilumpaa, ympäristöystävällisempää ja eettisempää yliopistoa ja kaupunkia.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja ympäristöjaostosta ja jaostojen toiminnasta löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi
12.1.2014 klo 23.59 mennessä.
Otsikkoriville maininta: ”ympäristöjaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen (paasihteeri@nulloyy.fi)

ympäristöjaoston puheenjohtaja 2013 Katja Virpiranta (katja.virpiranta@nullstudent.oulu.fi)

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n toimisto suljettu joulun aikana

Ylioppilaskunnan toimisto on suljettu 23.12.2013 – 1.1.2014. Toimisto aukeaa palveluineen taas torstaina 2.1.2014 klo 8.00.

Hauskaa joulua kaikille!

 

 

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY ei hyväksy kiusaamista!

Kannanotto
12.12.2013

Kiusaaminen kitkettävä yliopistolta!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on surukseen törmännyt kiusaamistapauksiin kuluneen vuoden aikana. OYY haluaa muistuttaa, että kaikenlainen asiaton, syrjivä ja loukkaava puhe tai käytös ei kuulu yliopistolle ja ylioppilaskuntaan niin kuin ei muillekaan opiskelu- tai työpaikoille.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tekemästä vuoden 2012 opiskelijabarometristä selviää, että 1 % korkeakouluopiskelijoista sanoo kokevansa syrjintää, häirintää tai kiusaamista usein ja 8 % joskus opiskeluaikanaan. Kiusaamistapauksia siis esiintyy myös korkeakouluissa, vaikka ne ovat aikuisten ihmisten yhteisöjä.

Myös epäkunnioittavat viestit ja hävyttömät sähköpostit ovat yksi häirinnän ja kiusaamisen muoto. Hyvät käytöstavat on syytä muistaa myös sosiaalisessa mediassa, jossa pätevät samat käyttäytymissäännöt kuin kasvokkaisessa kohtaamisessa, vaikka viestintä tapahtuu eri muodossa.

“Esimerkiksi vihaisten postien lähettäjien tulisi muistaa, että sähköposteja lukevat ihmiset. Vastaanottaja on inhimillinen persoona, jolla on tunteet. Omaa pahaa oloaan on turha sysätä muille, vaan kannattaa ajatella asiaa myös toisen ihmisen näkökulmasta”, muistuttaa ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja Sampo Rissanen.

Kiusaamisen vastaisessa työssä auttavat ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt. Kiusaamiseen on puututtava aina sellaista kohdattaessa. Jos et tiedä, mitä kautta tai miten, kannattaa olla yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin.

Lisätietoa häirintäyhdyshenkilöistä: http://www.oyy.fi/opiskelijalle/opiskelijana-yliopistolla/kiusaaminen-ja-hairinta/

Valle Uimonen, hallituksen puheenjohtaja
Ilari Nisula, pääsihteeri

 

Lisätietoa:

Tapani Lintula, sosiaalipoliittinen sihteeri, tapani.lintula@nulloyy.fi 040 526 5821

 

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n luottamushenkilöt vuodelle 2014 valittu

OYYH14Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto valitsi luottamushenkilöt vuodelle 2014. Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi edustajisto nimitti tekniikan ylioppilas Tero Marinin (TeTa), joka on sähkötekniikan opiskelija ja ensimmäisen kauden edustajiston jäsen.

Ylioppilaskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin filosofian ylioppilas Siiri Nousiainen (Huka).

OYY:n hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Vili Koistinen, joka edustaa Tekniikan ja talouden edustajistoryhmää.

”Lähden hallituksen puheenjohtajan rooliin innoissani ja avoimin mielin. Vuosi tulee olemaan samalla haastava ja opettavainen. Ensi vuonna tarvitaan rohkeita päätöksiä esimerkiksi ylioppilaskunnan talouteen liittyen. Meillä on monitieteellinen ja taitava hallitus kasassa, joten varmasti saadaan paljon hyvää aikaan”, tuore hallituksen puheenjohtaja hehkuttaa.

Koistisen hallitukseen tiensä selvittivät Diana Jusola (Huka), Marko Määttä (TeTa), Liisa Pekkala (Huka), Lotta Savola (Kokoomus), Ville Siikaluoma (Huka), Sami Sovio (TeTa), Taru Torssonen (Huka).

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen eero.manninen@nulloyy.fi
Vili Koistinen vili.koistinen@nullgmail.com

Page 41 of 50« First...102030...3940414243...50...Last »