Uutiset Eero Manninen

Oulun yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten täydennys- ja jälkivaali

Oulun yliopiston

tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten

täydennys- ja jälkivaali

Oulun yliopiston johtosäännön (31.5.2013) sekä vaalijohtosäännön (31.5.2013) mukaan opiskelijajäsenet ja varajäsenet Oulun yliopiston tiedekuntahallituksiin valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Valintatapa

Jos varsinaisessa vaalissa on ollut ehdokkaita vähemmän kuin tiedekuntahallituksessa on opiskelijajäsenten paikkoja, jo nimitetyksi tulleet opiskelijajäsenet nimeävät loput, kokoonpanoa täydentävät opiskelijajäsenet KVL:n puheenjohtajan johtamassa kokouksessa.

Jos varaedustaja eroaa tiedekuntahallituksesta, tulee hänen tilalleen järjestyksessä seuraava varaedustaja. Varaedustajien järjestys muuttuu vastaavasti, ja vapaaksi jäänyt varaedustajan paikka täydennetään jäljelle jääneiden opiskelijajäsenten kokouksessa, jossa KVL:n puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana.

Vaalikelpoisuus

Yliopiston hallinnon opiskelijajäsenen luottamustoimeen voi asettua ehdolle henkilö, joka on Oulun yliopiston johtosäännön 39 §:n mukaan opiskelija. Tiedekuntahallituksiin nimitettäessä henkilö on vaalikelpoinen ainoastaan siinä tiedekunnassa, jossa hänellä on ensisijainen opinto-oikeus uuden tiedekuntarakenteen mukaan. Opiskelijaksi katsotaan henkilö, jolla on oikeus suorittaa yliopistossa tutkinto ja joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan katsota henkilöä, joka Oulun yliopiston johtosäännön (31.5.2013) 39 § 1 mom. mukaan kuuluu henkilökuntaan, eli on päätoimisessa työsopimussuhteessa yliopistoon. Opiskelijajäseneksi voidaan nimetä vain luottamustoimeen ehdolle asettunut henkilö.

Ehdokkaaksi asettuminen

Hakuaika yliopiston tiedekuntahallituksien opiskelijajäseniksi jälkivaalissa alkaa 2.12.2013. Ehdokasilmoitus on vapaamuotoinen ja se on palautettava osoitteeseen kvl@nulloyy.fi 11.12.2013 klo 12.00 mennessä. Otsikkoriville maininta hakemus tiedekuntahallituksen opiskelijajäseneksi, jälkivaali”. Ehdokasilmoituksia, jotka eivät ole saapuneet annettuun määräaikaan mennessä, ei oteta huomioon

Ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä ehdokkaan henkilötiedot ja tiedekunta uuden tiedekuntarakenteen mukaan.

Avoimet paikat tiedekuntahallituksien jälkivaalissa

1)   Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine) 1 varajäsenen paikka

2)   Luonnontieteellinen tiedekunta (Faculty of Science) 3 varajäsenen paikkaa

3)   Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (Faculty of Information Technology and Electrical Engineering) 3 varajäsenen paikkaa

Lisätietoja

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta alkaen 1.1.2014.

Oulun yliopiston johtosäännön 21 §:n mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on

1) hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, jotka ovat yliopiston strategian mukaisia;

2) seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä;

3) määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet;

4) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, joka esitetään professuurien osalta rehtorin vahvistettavaksi;

5) seurata tiedekunnan toimintaa ja taloutta; ja

6) seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Oulussa 2.12.2013

Keskusvaalilautakunta

Lisätietoja:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Wille Leppämäki: kvl@nulloyy.fi, 044 790 9984

Pääsihteeri Ilari Nisula: paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

Järjestö- ja hallintosihteeri Eero Manninen: jhs@nulloyy.fi, 040 525 5562

Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen: koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Uutiset Eero Manninen

OYY muistaa järjestöjen sankareita 17.12., ilmianna hyvä tyyppi!

Tunnetko tyypin tai tyyppejä, jotka ovat aina reippaita ja aktiivisia touhuajia järjestössäsi? Onko kaverisi esimerkiksi luotettava kaupassa kävijä tapahtumia varten? Tai onko tuttusi erityisen reipas edunvalvoja ja aktiivinen keskustelija? Onko ystäväsi kehittänyt järjestönne yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa? Tai tuleeko mieleen jokin muu iso tai pieni syy, miksi kaverisi/tuttusi/ystäväsi ansaitsisi mielestäsi huomionosoituksen työstään?

Ylioppilaskunnan järjestösektori haluaa muutaman vuoden tauon jälkeen huomioida opiskelijoita, jotka tekevät arvokasta työtä järjestössään, killassaan tai muussa opiskelijayhteisössään. Ainoa vaatimuksemme tunnustukselle on, että työ on mielestäsi merkityksellistä ja huomionosoituksen arvoista. Vain taivas on rajana.

Lähetä 9.12. mennessä ylioppilaskuntaan osoitteeseen jarjesto(a)oyy.fi sähköposti, jossa muutamalla virkkeellä kerrot suosittelemasi ihmisen saavutuksista. Lisää mailiin mukaan myös tuon ihmisen yhteystiedot. Myönnämme suositelluille järjestödiplomit merkiksi hienosta aktiivisuudesta ja hyvästä työstä järjestössä. Diplomit myönnetään gaalassa tiistaina 17.12., jossa on luvassa rentoa meininkiä, ruokaa ja juomaa.

Lisätietoa:
Ukko-Pekka Yliranta, ukko-pekka.yliranta(a)oyy.fi, 050 362 1249

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY ottaa kantaa maksuttoman koulutuksen päivänä

mkp_2013Lukukausimaksut karhunpalvelus kansainväliselle tiedeyliopistolle

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) viettää maksuttoman koulutuksen päivää (28.11.) pettyneissä tunnelmissa. Opetusministeri Kiurun nimittämän koulutusvientityöryhmän mielikuvituksettomassa selvitysraportissa (4.11.) ainoaksi konkreettiseksi  esitykseksi nousee lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Selvitys ei kattavista taustoituksistaan huolimatta kohtaa korkeakoulujen kokemaa todellisuutta. Ylioppilaskuntaa ihmetyttää erityisesti se, miten yliopistojen kuvitellaan tekevän voittoa, kun maksut eivät lukukausimaksukokeilusta saatujen kokemusten perusteella kata edes niistä aiheutuvia markkinointi- ja apurahakuluja. Selvityksessä oletetaan myös perusteettomasti, että maksut taianomaisesti parantaisivat koulutuksen laatua ja houkuttelevuutta.

Oulussa ulkomaalaisten hakijoiden määrä lähti laskuun valtakunnallisen lukukausimaksukokeilun aikana. Yliopiston strategiset tavoitteet ja rahanjakomallit vaativat kuitenkin kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden määrän lisäämistä. ”Tilanne on jo nyt kestämätön. Ottamalla maksut käyttöön tehtäisiin karhunpalvelus yliopiston kansainvälisille koulutusohjelmille ja kansainvälistymisen eteen tehdylle kovalle työlle”, jyrähtää hallituksen jäsen Juuli Juntura.

Hälyttävä esimerkki maksujen haitallisesta vaikutuksesta löytyy Luulajan teknillisestä yliopistosta, jossa vielä pari vuotta sitten aloitti vuosittain sama määrä ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita kuin Oulussa. Kun Ruotsi otti käyttöön lukukausimaksut, aloittavien määrä tippui sadasta kouralliseen. Oulun yliopistossa tällainen kato merkitsisi kolmen vuoden aikana yli 12 miljoonan euron menetystä ja yhteensä 1-2 miljoonan euron arvoisen strategisen investoinnin ja työn hukkaan heittämistä. Myös Oulun seutu menettäisi miljoonia euroja opiskelijoiden kulutuksesta saatavia tuloja puhumattakaan vipuvaikutuksista alueen kehitykselle.

Oulun yliopiston hallitus päätti elokuussa keskeyttää osallistumisensa lukukausimaksukokeiluun joulukuussa alkavan haun kohdalla. OYY vaatii, että yliopisto puolustaa kansainvälistymistä ja maksutonta koulutusta myös tulevaisuudessa.

Valle Uimonen, hallituksen puheenjohtaja
Ilari Nisula, pääsihteeri

Lisätietoja:

Juuli Juntura, hallituksen jäsen, juuli.juntura@nulloyy.fi, 050 407 8451
Henni Saarela, kansainvälisten asioiden sihteeri, kvsihteeri@nulloyy.fi, 040 861 0868

Edustajisto, Uutiset Eero Manninen

Edustajiston kokous 9/2013 27.11.2013 klo 16 salissa HU106

EDUSTAJISTON JÄSENILLE JA VARAJÄSENILLE

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 9/2013 pidetään keskiviikkona 27. päivänä marraskuuta 2013 alkaen klo 16:00.

Kokous pidetään Oulun yliopistolla, luentosalissa HU106, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014

7 § LIPUNKANTAJIEN JA AIRUEIDEN, SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAEDUSTAJIEN VALINTA

8 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN NIMEÄMINEN VUODELLE 2014

9 § KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ PUISTOMANNE OY:N HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA

10 § YLIOPPILASRAHASTON HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2013

11 § ILMOITUSASIAT

12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!

Oulussa 20.11.2013

JANNE HAKKARAINEN

Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja                                                    

Liitteet              

Tiedoksi:                    inspehtori Järvelä

                                    OYYH

                                    Sihteeristö

                                    OYL

 

 

Uutiset Janne Hakkarainen

Hae talousvaliokunnan jäseneksi!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on yli 12 300 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee kolmea jäsentä

Talousvaliokuntaan

Talousvaliokunta on hallituksen johtosäännön mukainen toimielin. Valiokunnan tehtävinä on laatia ylioppilaskunnan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ja päivittää sitä vuosittain, laatia talousarvioesitys hallitukselle, seurata ylioppilaskunnan talouden kehitystä, päättää hallituksen sille uskomat asiat, valmistella hallitukselle kuuluvia asioita sekä tehdä aloitteita hallitukselle ja edustajistolle.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Lisäksi valiokuntaan kuuluu varsinaisina jäseninä puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä. Jäsenet nimittää edustajisto avoimen haun perusteella. Talousvaliokunnan jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Vuosittain puolet (3) valiokunnan jäsenistä on erovuoroisia.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee talousvaliokuntaan kolmea (3) jäsentä toimikaudelle 1.1.2014–31.12.2015.

Talousvaliokunnan jäseniltä edellytämme kokemusta talouden hoidosta, perehtyneisyyttä ylioppilaskunnan toimintaan sekä akateemisia opintoja. Ylioppilaskunnan talouden tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Valinnan tekee ylioppilaskunnan edustajisto 4.12.2013 kokouksessaan 10/2013.

Sähköinen vapaamuotoinen hakemus on oltava perillä osoitteessa hakemukset@nulloyy.fi sunnuntaihin 1.12.2013 klo 23:59 mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Viestin otsikoksi ”talousvaliokunta”.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Ilari Nisula, p. 040 523 1822, ilari.nisula@nulloyy.fi ja talousvaliokunnan puheenjohtaja 2013 Laura Pistemaa, p. 050 407 9489 laura.pistemaa@nulloyy.fi

Rekrytointi, Uutiset Hennamari Toiviainen

YTHS:n terveystyöryhmässä avoinna opiskelijajäsenen tehtäviä

Hae opiskelijajäseneksi Oulun YTHS:n TERVEYSTYÖRYHMÄÄN (2 jäsentä vuodeksi 2014)

Oletko kiinnostunut terveydenedistämisestä tai haluatko kerryttää käytännön kokemusta ja näkemystä siitä? Onko sinulla ideoita ja ajatuksia opiskelijoiden hyvinvoinnista? Haluaisitko päästä mukaan YTHS:n toiminnan kehittämiseen? Tule mukaan YTHS:n, ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden yhteistyötahojen yhteistyöelimenä toimivaan terveystyöryhmään. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa Oulun yliopiston kampuksilla. Esimerkiksi jokasyksyiset hyvinvointiviikot ovat terveystyöryhmän järjestämiä. Työryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa.

Kiinnostuitko? Terveystyöryhmän jäsenenä toimiminen edellyttää aktiivisuutta ja kiinnostusta työryhmän aihealueeseen. Arvostamme hakijoiden ajatuksia ja ideoita terveydenedistämisestä ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta nähdään eduksi, muttei ole välttämätöntä. Perehdytämme valitut toimijat tehtävään.

Lähetä vapaamuotoinen OYY:lle osoitettu hakemuksesi keskiviikkoon 11.12.2013 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi.

Lisätietoja:
Sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula (GSM 040 526 5821, sähköposti soposihteeri@nulloyy.fi)

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY ottaa kantaa Oulun joukkoliikenteeseen

Opiskelijat tyrmistyivät esityksestä joukkoliikenteen näivettämiseksi Oulussa

Oulun kaupunginhallitus osoitti Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) mielestä lyhytnäköisyyttä ja kapeakatseisuutta ryhtyessään leikkaamaan jo aiemmin sovittuja joukkoliikenteen määrärahoja kaupungin budjettiesityksessään. Joukkoliikenteen alennustila kaupungissa saisi päätöksen perusteella jatkua ja jopa syventyä. Jo nykyisellään linja-autoliikenne saa opiskelijoiden keskuudessa huonoimmat arvosanat arvioitaessa Oulun kaupunkia opiskelukaupunkina. Opiskelijoiden lisäksi joukkoliikenteen käyttäjiin kuuluu suuri joukko muita autottomia kaupunkilaisia, joita miljoonapanostukset kallioparkkiin eivät lämmitä sen enempää kuin kourallinen sepeliä taskussa.

Erityisen surulliseksi kaupunginhallituksen päätöksen tekee se, että samalla viskataan kerralla romukoppaan aiemmin huolellisesti valmistellut päätökset joukkoliikenteen kehittämisestä kaupungissa. Myös hyväntahtoiset strategiset toimenpide-ehdotukset matkalla kohti ”Pohjoisen Skandinavian pääkaupunkia” osoittautuvat näissä päätöksissä kevyiksi. Päätös ei myöskään sisällä minkäänlaista kokonaisnäkemystä siitä, mitä leikkaukset merkitsevät tavallisten kaupunkilaisten arkeen ja elämään. Kyse on lähinnä paperilla tehdystä numeroleikistä. Tällä tavoin on vaikea uskoa saavutettavan minkäänlaisia kestäviä ja pitkänäköisiä päätöksiä. Kärsimään joutuvat valitettavasti ympäristö ja ne heikommassa asemassa olevat kaupunkilaiset, joille yksityisautoilu ei ole vaihtoehto.

”Toivottavasti kaupungin pyörätieverkoston kunnosta pidetään entistä parempaa huolta, sillä joukkoliikenne ei näillä ratkaisuilla ainakaan lisää kilpailukykyään opiskelijoiden päivittäisenä liikennemuotona”, murehtii pyöränrenkaan paikkauksesta tavoitettu pettynyt hallituksen jäsen Jaakko Mäki-Petäjä.

Pientä toivonkipinää tuo se, ettei kaupunginhallituksen päätös ole lopullinen kaupungin linja asiaan, vaan kaupunginvaltuustolla on vielä mahdollisuus pelastaa tilanne budjettipäätöksissään. ”Opiskelijat katsovat nyt vakavana kaupunginvaltuustosalin suuntaan. Valtuustolla on vielä mahdollisuus korjata kaupunginhallituksen virheet tulevissa budjettipäätöksissään ja palata kaupungin tuoreen strategian linjalle”, vaatii hallituksen puheenjohtaja Valle Uimonen.

Oulussa 19.11.2013
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

 

Valle Uimonen                                                                      Ilari Nisula
Hallituksen puheenjohtaja                                                 Pääsihteeri

Lisätietoja: Hallituksen jäsen Jaakko Mäki-Petäjä (GSM 050 362 1270, sähköposti jaakko.maki-petaja@nulloyy.fi) tai sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula (GSM 040 526 5821, sähköposti soposihteeri@nulloyy.fi)

Uutiset Janne Hakkarainen

Hae OYY:n hallitukseen vuodelle 2014!

Haluatko tehdä työtä opiskelijan hyvän elämän eteen? Hae OYY:n hallitukseen vuodelle 2014!

hallitus_jee_2013Hallitus on ylioppilaskunnan toimeenpaneva toimielin, joka toimii ylioppilaskunnan ytimessä yhdessä asiantuntijasihteeristön ja muun henkilökunnan kanssa. Hallitustyöskentely tarjoaa 6-9 opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa, laajentaa osaamistaan, monipuolistaa vuorovaikutustaitojaan, verkostoitua ja kehittää tärkeitä opiskeluiden jälkeen tarvittavia taitoja. Hallitusvuosi tuo mukanaan uusia, mahtavia kavereita ympäri Suomen ja tilaisuuden vaikuttaa yli 12 000-henkisen jäsenistön puolesta myös valtakunnallisella tasolla.

Hallitusvuoden jälkeen olet saanut:
– laajan suhdeverkoston ja uusia ystäviä ympäri Suomen
– itsevarmuutta ja rohkeutta vaikeidenkin tilanteiden hoitoon
– ainutlaatuista akateemista pääomaa ja uudenlaisia näkemyksiä koko elämään
– työelämässä tarvittavia taitoja sekä tuntemusta julkishallinnosta
– kokemusta kovan luokan opiskelijavaikuttamisesta

Hallituksessa työskentelyyn tarvittavat ominaisuudet:
– kokemus siitä, millaista on opiskelu Oulun yliopistossa
– halu vaikuttaa niin yliopiston arkeen kuin opiskelijaa koskevaan poliittiseen päätöksentekoon
– oma-aloitteisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta
– sitoutumista vuoden ajaksi opiskelijan hyvän elämän puolesta
– halua toimia OYY:n kasvoina ja tehdä töitä ylioppilaskunnan tavoitteiden saavuttamiseksi

Ylioppilaskunta tukee työskentelyäsi:
– hallituksen jäsenen palkkio n. 500e/kk, puheenjohtajan palkkio n. 800e/kk (riippuen hallituksen koosta ja talousarviosta)
– puhelin ja kannettava tietokone käyttöön vuoden ajaksi
– matkakorvaus Oulun sisällä liikkumisesta n. 37e/kk
– sporttipassi syksy/kevät

Ylioppilaskunnan toimeenpanovaltaa käyttävät edustajiston nimeämä hallitus ja hallituksen alaiset jaostot ja toimihenkilöt. Hallituksen tehtäviin kuuluu toteuttaa toimintasuunnitelmassa mainittuja projekteja ja tavoitteita, hoitaa ylioppilaskunnan taloutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Hallitus tuo julki OYY:n kannan lausuntojen, kommenttien ja kannanottojen muodossa. Hallitustyöskentely on kuitenkin myös muuta kuin pelkkää kokoustelua: se on tapahtumien järjestämistä, opiskelijavaikuttamista, jäsenten kohtaamista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Toivomme, että lähetät vapaamuotoisen hakemuksesi ja cv:si soveltuvin osin osoitteeseen epj@nulloyy.fi sunnuntaihin 24.11. klo 23.59 mennessä. Hallitus valitaan edustajiston kokouksessa 4.12. Lisätietoja sinulle hallitustyöskentelystä ja hallitusvuodesta antavat hallituksen puheenjohtaja Valle Uimonen ja muut hallituksen jäsenet (http://www.oyy.fi/ota-yhteytta/hallitus/). Hallitushakijoille järjestetään paneelimuotoinen haastattelu maanantaina 25.11. klo 14 ylioppilaskunnan toimistolla.

Hallituksen jäsenet valitaan edustajistoryhmien kautta, jolloin heillä on tietyn ryhmän tuki takanaan. Hakijoiden kannattaa siis harkita yhteydenottoa läheiseksi kokemaansa edustajistoryhmään, ellei ole jo jonkun tietyn ryhmän jäsen. Haku- ja valintaprosessista voit kysyä ylioppilaskunnan puheenjohtaja Janne Hakkaraiselta (epj@nulloyy.fi, 040 523 1820).

Uutiset Janne Hakkarainen

Tenttiakvaarion avajaiset ja avoimet ovet ke 20.11.

Kauan odotettu ”tenttiakvaario” avaa ovensa Oulun yliopistolla! Tenttitila avataan keskiviikkona 20.11. kello 11.15, ja siihen voi vapaasti käydä tutustumassa 12.30 saakka. Vastavalmistunut akvaario sijaitsee Telluksen takana salissa 1035-36, jonne löytää tiensä parhaiten Fysiikankadun tai Geokadun varrelta.

Avajaisten aikana järjestetään nimikilpailu akvaarion nimestä. Olisiko tenttiterraario sittenkin kuvaavampi nimitys? Ehdotuksia voi tehdä akvaariotilan avajaisissa tai niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen jaana.isohatala@nulloyy.fi.

Avajaisissa voit lisäksi tavata akvaarion suunnittelutyöryhmän jäseniä ja kysyä akvaariotentin käytännöistä. Voit myös laittaa viestiä Jaana Isohätälälle tai tenttiakvaariotiimille (e-exam@nulloulu.fi), jos et pääse osallistumaan avajaisiin.

Mikä akvaariotentti on ja miten se toimii?

Akvaariotentti on joustava tenttimismuoto, jossa opiskelija varaa itselleen sopivan tenttiajan ja suorittaa tentin videovalvotussa tilassa. Syksyllä tilassa järjestetään perinteisiä paperitenttejä, mutta kevään 2014 aikana mahdollistuvat myös tietokoneella tehtävät tentit.

Akvaarion pilottivaiheessa tilassa voi suorittaa valikoituja tenttejä yliopiston eri tiedekunnista ja Avoimesta yliopistosta. Syksyn aikana akvaariossa voi muun muassa tenttiä museologian opintoja ja kirjoittaa taloustieteellisen tiedekunnan kypsyysnäytteitä. Akvaariotentistä kiinnostuneet opettajat voivat edelleen ilmoittautua mukaan, ja opiskelijat voivat myös ehdottaa opettajille tenttiakvaarion käyttöä. Lisätietoja saa Titta Koskelta ja osoitteesta e-exam@nulloulu.fi.

Tarkemmat tiedot kursseista ja ilmoittautumisesta tulevat avajaisten jälkeen akvaariotentin verkkosivuille http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/akvaariotentti.

Tervetuloa avajaisiin juhlistamaan uutta akvaariota!

Edustajisto, Uutiset Janne Hakkarainen

Eero Manninen OYY:n pääsihteeriksi

Tiedote 14.11.2013
Vapaa julkaistavaksi

Eero_PSOulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto on valinnut ylioppilaskunnan uudeksi pääsihteeriksi humanististen tieteiden kandidaatti Eero Mannisen. Edustajisto teki yksimielisen päätöksen kokouksessaan 14.11.2013.

Manninen  aloittaa työhönsä perehtymisen joulukuussa. Ilari Nisula toimii pääsihteeriä tämän vuoden loppuun asti ja perehdyttää häntä tehtäväänsä. Manninen toimii tällä hetkellä ylioppilaskunnassa järjestö- ja hallintosihteerinä. Hän on aikaisemmin toiminut muun muassa OYY:n hallituksen puheenjohtajana. Manninen toimii myös aktiivisesti kunnallispolitiikassa.

”Otan pääsihteerin työn vastaan kiitollisena ja nöyränä. Haluan olla oppimiskykyinen pääsihteeri, joka auttaa edustajistoa, hallitusta sekä sihteeristöä toimissaan. Haluan yhteisen tavoitteemme olevan, että ylioppilaskuntamme olisi entistä vaikuttavampi ja näkyvämpi”, fiilistelee Manninen.

Ylioppilaskunnan pääsihteeri on henkilökunnan esimies ja vastaa ylioppilaskunnan henkilöstöhallinnosta, taloudenpidosta ja -suunnittelusta sekä osaltaan suhdetoiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Pääsihteeri toimii tiiviissä yhteistyössä hallituksen ja edustajiston kanssa ja vastaa niiden päätösten toimeenpanemisesta.

Ylioppilaskunta on Oulun yliopiston ylioppilaskunta on jokaisen Oulun yliopistossa perustutkintoa opiskelevan etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnassa tehdään päivittäin opiskelijan hyvää elämää noin 12 500 jäsenen puolesta.

Lisätietoa ylioppilaskunnasta osoitteessa www.oyy.fi.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Ilari Nisula ilari.nisula@nulloyy.fi 040 523 1822

Uutiset Janne Hakkarainen

Juho Karjalainen OYY:n viestintäsihteerin sijaiseksi

JuhoOulun yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsihteerin sijaiseksi on valittu humanististen tieteiden kandidaatti Juho Karjalainen. Valinnan teki ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan 13.11.2013. Karjalainen aloittaa sijaisuutensa joulukuun alussa ja toimii viestintäsihteerina kesäkuun loppuun asti. Nykyinen viestintäsihteeri Henna Rannanpää jää joululta opintovapaalle.

Määräaikaan mennessä ylioppilaskuntaan oli jätetty 33 hakemusta, joista hallitus karsi neljä ehdokasta haastatteluun.

Karjalainen opiskelee Oulun yliopiston tiedeviestinnän maisteriohjelmassa. Hänellä on monipuolinen kokemus viestinnästä.  Karjalainen on laatinut Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian oppiaineen viestintästrategian sekä valmistellut ja toteuttanut Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan viestinnän nykytilan tutkimuksen. Lisäksi hän on työskennellyt freelancer-kirjoittajana sekä tiedottajana Suomen Akatemian viestintäyksikössä.

Karjalainen on toiminut aktiivisena niin ainejärjestöissä kuin hallinnonopiskelijaedustajana. Viime keväänä Karjalainen toimi OYY:n koulutuspoliittisen sihteerin sijaisena, joten OYY-maailma on hänelle tuttu.

Juho vakuutti hallituksen viestinnällisellä edunvalvontaosaamisellaan, idearikkaudellaan ja näkemyksellisyydellään.

”Mahtavaa päästä tekemään haasteellista, mutta mukavaa työtä huippujen työkavereitten kanssa”, hehkuttaa Karjalainen.

Tervetuloa takaisin Juho!

Lisätietoja:
pääsihteeri Ilari Nisula, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822
Viestintäsihteeri Juho Karjalainen, viestintasihteeri@nulloyy.fi, 0400 381 321 (joulukuusta alkaen)

Edustajisto, Uutiset Eero Manninen

Edustajiston kokous 8/2013 19.11.2013 klo 16 salissa SÄ118

Uuden edustajiston ensimmäinen kokous!

Käsittelyssä on mm.  lähetekeskustelut toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta ja PSOAS:n valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten (6+6) nimeäminen toimikaudelle 2014-2015.

Kokouskutsu

EDUSTAJISTON JÄSENILLE JA VARAJÄSENILLE

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 8/2013 pidetään tiistaina 19. päivänä marraskuuta 2013 alkaen klo 16:00.

Kokous pidetään Oulun yliopistolla, luentosalissa SÄ118, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § LÄHETEKESKUSTELU TOIMINTASUUNNITELMASTA 2014

7 § LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVIOSTA 2014

8 § POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN (6+6) KAUDELLE 2014-2015

9 § ILMOITUSASIAT

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!

Oulussa 12.11.2013

JANNE HAKKARAINEN

Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja                                                    

Liitteet              

Tiedoksi:                  inspehtori Järvelä

                                  OYYH

                                  Sihteeristö

                                  OYL

 

 

Uutiset Janne Hakkarainen

Cooperin testi Ouluhallilla 26.11.

Ouluhallissa pamahtaa tiistaina 26.11. Luvassa on 12 minuuttia hikeä, maitohappoja ja kyynärpäitä, kun ylioppilaskuta järjestää suuren suosion saavuttaneen Cooperin testin!

Alkuverryttelyt pääsee ottamaan hallille jo kello 11.00 ja juoksuaikaa on varattu aina kello 16.00:een asti. Kaikkien ei siis tarvitse rynnätä liikkeelle yhdessä lähdössä.

Haasta ystäväsi mukaan hapenottotestiin ja lähde tavoittelemaan maagista 3000 metrin rajaa. Mukaan et tarvi kuin verkkarit, lenkkarit, juomapullon ja hippusen raudanlujaa tahtoa.

Ilmoittautuminen on auki nyt!

Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea!
Ilmoittautuminen päättyy ma 18.11. klo 23.59.

Mitä: Cooperin testi
Milloin ti 26.11, klo 11-16
Missä: Ouluhalli

Tapahtuma myös Facebookissa!

Rekrytointi, Uutiset Juuli Juntura

OYY hakee opiskelijaedustajaa Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on asiantuntijajäsen Pohjois-Suomeen alueelliseessa Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa eli ETNOssa. Etsimme sinne innokasta henkilöä, joka toisi toimintaan opiskelijoiden näkökulmaa!

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri väestöryhmien välillä. Se koostuu valtakunnallisesta neuvottelukunnasta ja seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta eri puolilla Suomea. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuu muodostavat yhteisen Pohjois-Suomen neuvottelukunnan, jossa on jäseniä maahanmuuttajajärjestöistä, kunnista, työmarkkinajärjestöistä, maakunnan liitosta, kolmannen sektorin organisaatioista ja aluehallintoviranomaisista. Vuonna 2011 nimetyn neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä ETNO:jen tehtäviä on edistää hyviä etnisiä suhteita, etnistä yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä eri toimijoiden monipuolista vuorovaikutusta ja yhteistyötä maahanmuuttopolitiikan eri osa-alueilla, toimia asiantuntijaelimenä maahanmuuttopolitiikan ja etnisen yhdenvertaisuuden eri osa-alueiden kehittämisessä, edistää maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumismahdollisuuksia ja järjestötoimintaa, ja tiedottaa maahanmuuttopolitiikasta, etnisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja etnisestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimavarana sekä tehdä niitä tunnetuksi.

ETNO kokoustaa 3-6 kertaa vuodessa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Työtä koordinoivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Yleistä tietoa ETNOn valtakunnallisesta ja paikallisesta työstä löytyy sisäasiainministeriön sivuilta. ETNO ei käsittele yksittäisiä tapauksia tai ratko yksittäisten ihmisten/ryhmien tapauksia, vaan osallistuu laajempaan keskusteluun.

ETNO:ssa maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustajia tulee olla vähintään puolet jäsenistä. ETNO toimii suomeksi, joten suomenkielen taito on tarpeellinen. Myös sukupuolijakauma otetaan huomioon.

Tehtävä antaa opiskelijajäsenelle mahdollisuuksia kehittää omia kommunikointi-, vaikuttamis- ja verkostointitaitoja ja olla mukana Suomen maahanmuuttopolitiikkaan ja etnisiin suhteisiin liittyvässä keskustelussa ja vaikuttamisessa.

OYY:n edustajan odotetaan tuovan ETNO:n työssä esille opiskelijoiden näkökulmaa, erityisesti ulkomaisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden asemaa sekä muita Oulun yliopiston opiskelijoidelle tärkeitä etnisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Edellytykset tehtävään

  •     OYY:n jäsen
  •     sujuvahko suomen kieli
  •     maahanmuuttajataustainen tai etniseen vähemmistöön kuuluva
  •     kokemusta ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja maahanmuuttajien tilanteesta

Katsotaan eduksi

  •     aikaisempi kokemus työryhmätyöskentelystä tai edustustehtävistä

Hakeminen

Toimita vapaamuotoinen hakemus (max. 1 sivu) ja CV osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi tiistaihin 26.11.13 klo 16:00 menneessä. Ilmoitathan hakemuksessasi kuinka pitkään pystyt sitoutumaan tehtävään.

Lisätietoja

Henni Saarela kvsihteeri(a)oyy.fi 040 861 0868

Page 42 of 50« First...102030...4041424344...50...Last »